Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.

Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 


Historiens spor i landskabet

 

Bindingsværkshus med stort bøgetræ i forgrunden - solskin
Bevaringsværdige huse - en guide
Læs historien om H.C.Andersen, Den lille Ida og Holtenslægten
 Lokalhistorie og digte fra Gjershøj

 


Hvem er vi? Bramsnæs lokalhistoriske forenings formål

 


Lejre. Arkæologisk forening.
Er du amatørarkæolog?
Læs mere...Astrofysiker
Majken Brahe E.
Christensen


Forskningsbibliotekar
Jakob Holck

Velkommen 


Er du lokalhistorisk interesseret?
Kontakt foreningen og oplev Bramsnæs kulturhistorie på mange måder og kom tæt på historiens mange spor.

En aktiv forening
Du kan bl.a. deltage i vores arrangementer, tage med på hyggelige ture med guider, høre spændende foredrag og besøge museer, jættestuer, landsbyer, kirker og herregårds-museer som det nærliggende 1500-tals Selsø slot i Skibby.

Vi tager også på sejlture, besøger Nationalpark Skjold-ungernes Land og tager madpakken med til vikingeborgen (Borgring) ved Lellinge/Køge ... Læs om afholdte aktiviteter

Gå på opdagelse i arkivet
Bramsnæs Lokalhistoriske Forening har billed-arkiv og lokal-arkiv med dokumentation af tidligere tider og folk i Bramsnæs.

Du kan søge efter spor i vores arkivsamlinger og gå på opdagelse i foreningens egne publikationer og lokale undersøgelser.


Lokalhistorie er også spændende slægtshistorie

H. C. Andersen fik inspiration til sit første eventyr "Den lille Idas Blomster", som han fortalte den 5-årige Ida Holten Thiele. Eventyret blev til i forbindelse med den lille Idas mors død i 1835.
Læs historien om H.C.Andersen, Den lille Ida og Holtenslægten 
(Tekst og billeder fra udstilling i Bramsnæs Museum og arkiv 2005. Museumsinspektør Anette Tonn-Petersen og Slægtsamfundet Holten. Webudgave: Lis Klarskov Jensen.)


LETHRICA er vores tidsskrift og medlemsblad for de  historiske foreninger i:
Bramsnæs, Hvalsø og Lejre, Lejre Museumsforening og Tadre Mølles venner.
Alle medlemmer fra de historiske foreninger er velkommen til at deltage i andre foreningers arrangementer på nær generalforsamlingen.

Arrangementer bliver annonceret i bladet LETHRICA, som foreningens medlemmer modtager med post.
LETHRICA udkom første gang i 2006.

Kontakt os med din historie om Bramsnæs
Har du historisk viden om noget, der interesser dig meget, og harmonerer det med foreningens målsætning, vil vi meget gerne høre mere. Vores medlemmer interesserer sig også for arkæologi i omegnen, runesten og fortidsminder som hellige kilder, gravhøje og oldtidsfund.
Send en email: blf.bramsnaes@live.dk  
 
Se Bramsnæs Lokalhistoriske Forening på Facebook:

                                  


 

 

KOMMENDE arrangementer og meddelelser 2019:

Generalforsamling 2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.30 i ”Den Gamle Skole”, Tingstedet 6 i Sæby.

Foredrag ved Flemming Damgaard Larsen ca. kl. 20.30.
Se mere nedenfor.


Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:

1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af Bogforlagets regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag (senest 8 dage før).
6. Fastsættelse af kontingent (uændret).
7. Fremlæggelse af næste års budget.

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år -
På valg: Bjarne Holm – modtager gerne genvalg.
Irene Petersen – modtager gerne genvalg.
Thomas Dam Bruun - modtager gerne genvalg.
Benedikte Kiørboe – modtager gerne genvalg.

9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år –
Bent Reimer Nielsen - modtager gerne genvalg.

10. Valg af revisor for 2 år –
Lars Kiørboe - modtager gerne genvalg.

11. Valg af revisorsuppleant for 2 år
Kristian Dahl modtager gerne genvalg.

12. Eventuelt.

Da bestyrelsen har et stort ønske om fornyelse, vil vi opfordre vore medlemmer til selv at stille op eller evt. finde andre, der kan være interesseret i at gøre et stykke arbejde for foreningen.

Hent Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Hent Driftsregnskab 2018 for Bogforlaget Vor Egns Historie

Foredrag ved Flemming Damgaard Larsen ca. kl. 20.30.
"LØST OG FAST om EJBY"

Flemming Damgaard Larsen vil fortælle om Ejby fra de ældste tider og op til nu. Det vil komme til at omfatte de ældste fund på menneskelig aktivitet i Danmark, der netop blev gjort ved Ejby Klint.
Om dengang Ejby kun bestod af to lodsejere og de senere planer om at anlægge en købstad ved Ejby.
Endvidere vil vi høre om en berømt klokkestøber, der havde sit værksted i Ejby, og lidt om det makabre tredobbelte mord, der fandt sted i Ejby i 1842.
Der sluttes af med udviklingen op til vore dage.

Efter den ordinære generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for.
 

Kontingentet på 200 kr. bedes indbetalt på foreningens konto – 1551- 5553377 i Danske Bank. Husk at skrive navn, adresse og by, samt medlemsnummer (som står på forsiden af kuverten).
Beløbet bedes venligst indbetalt inden 20. februar 2019.

På generalforsamlingen kan man også betale direkte til foreningens kasserer.
Husk, at kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

Det er vigtigt, at foreningen har jeres rigtige mailadresse, så I kan modtage meddelelser om arrangementer m.m.

NB: Referatet fra generalforsamlingen vil blive tilsendt pr. mail/post, men det kan også læses på foreningens hjemmeside: www.bramsnaeslokalhistorie.dk 

Med venlig hilsen Bestyrelsen
     (sekr. Benedikte Kiørboe, Sæby, d. 3. februar 2019)


Gensyn med Gershøj Lørdag den 27. april 2019 kl.14.00
Vi mødes ved kirken og får en rundvisning i denne gamle 1100 tals kirke, som også har sin fredede helligkilde viet til Sct. Laurentius ligesom kirken. Der er også fundet spor fra tidligere bebyggelse i både jernalder, vikingetid og middelalder.
Som noget nyt ser vi spangen til havnen. Vi vil høre om kroen fra 1871, bylaugshuset, havnen, fiskerne og færgerne, Gershøj Havnevej med de forsvundne husmandssteder, 2 nedlagte pogeskoler, 3 gårde, der nu i dag kun tjener boligformål, samt kendte og berømte folk.
Alt sammen under kyndig vejledning af Gershøj guiden Karl-Johan Rubak.
Selve rundvisningen er gratis.


Besøg på Egholm Lørdag d. 11. maj 2019 kl. 11.00 – 12.00

Vi starter ved Egholm Museum og går derfra op til selve slottet. (turen kan være vanskelig for gangbesværede). Her vil Rikke Falck fortælle lidt om slottet, inden vi går ned ad en trappe til slotsruinen fra 1240. Den blev gravet ud i 1960 af Nationalmuseet og vil være oplyst af et utal af stearinlys.
Derudover er der også vintage marked denne dag, så der er mange andre ting at se på.
Pris: 50 kr. pr person.
Tilmelding senest 1.maj
email: blf.bramsnaes@live.dk
Tlf.: 23353574

Endvidere påtænker bestyrelsen at arrangere en tur til Nationalmuseet for at se den meget omtalte Vikingeudstilling i sidste halvdel af september.

Med venlig hilsen fra Bestyrelsen. (sekr. Benedikte Kiørboe, Sæby d. 25 februar 2019)

Se billeder og læs om de kommende arrangementer her

 

AFHOLDTE arrangementer og referater
Læs om tidligere udflugter til historiske fundsteder i nær og fjern, foredrag om lokalhistoriske steder, gåture i nærområdet med guider, generalforsamlinger og kontakter med andre lokalforeninger, foruden referater og meddelelser tilbage fra 2011.
Læs om dem her

 

 

 


Storbrand i Biltris

Bramsnæsvig 1945. Maleri af Rud Petersen 1870-1961

Bliv medlem af Bramsnæs Lokalhistoriske Forening
Bliv medlem

Lokalhistorie og livet blandt bønder, husmænd, fiskere, handlende ... Lokalhistorie og Trudsholm herregård

 

 

 

 

 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening. Web: Lis Klarskov Jensen