Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.

Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 


Historiens spor i landskabet

 

Bindingsværkshus med stort bøgetræ i forgrunden - solskin
Bevaringsværdige huse - en guide
Læs historien om H.C.Andersen, Den lille Ida og Holtenslægten
 Lokalhistorie og digte fra Gjershøj

 


Hvem er vi? Bramsnæs lokalhistoriske forenings formål

 


Lejre. Arkæologisk forening.
Er du amatørarkæolog?
Læs mere...Astrofysiker
Majken Brahe E.
Christensen


Forskningsbibliotekar
Jakob Holck

Velkommen 


Er du lokalhistorisk interesseret?
Kontakt foreningen og oplev Bramsnæs kulturhistorie på mange måder og kom tæt på historiens mange spor.

En aktiv forening
Du kan bl.a. deltage i vores arrangementer, tage med på hyggelige ture med guider, høre spændende foredrag og besøge museer, jættestuer, landsbyer, kirker og herregårds-museer som det nærliggende 1500-tals Selsø slot i Skibby.

Vi tager også på sejlture, besøger Nationalpark Skjold-ungernes Land og tager madpakken med til vikingeborgen (Borgring) ved Lellinge/Køge ... Læs om afholdte aktiviteter

Gå på opdagelse i arkivet
Bramsnæs Lokalhistoriske Forening har billed-arkiv og lokal-arkiv med dokumentation af tidligere tider og folk i Bramsnæs.

Du kan søge efter spor i vores arkivsamlinger og gå på opdagelse i foreningens egne publikationer og lokale undersøgelser.


Lokalhistorie er også spændende slægtshistorie

H. C. Andersen fik inspiration til sit første eventyr "Den lille Idas Blomster", som han fortalte den 5-årige Ida Holten Thiele. Eventyret blev til i forbindelse med den lille Idas mors død i 1835.
Læs historien om H.C.Andersen, Den lille Ida og Holtenslægten 
(Tekst og billeder fra udstilling i Bramsnæs Museum og arkiv 2005. Museumsinspektør Anette Tonn-Petersen og Slægtsamfundet Holten. Webudgave: Lis Klarskov Jensen.)


LETHRICA er vores tidsskrift og medlemsblad for de  historiske foreninger i:
Bramsnæs, Hvalsø og Lejre, Lejre Museumsforening og Tadre Mølles venner.
Alle medlemmer fra de historiske foreninger er velkommen til at deltage i andre foreningers arrangementer på nær generalforsamlingen.

Arrangementer bliver annonceret i bladet LETHRICA, som foreningens medlemmer modtager med post.
LETHRICA udkom første gang i 2006.

Kontakt os med din historie om Bramsnæs
Har du historisk viden om noget, der interesser dig meget, og harmonerer det med foreningens målsætning, vil vi meget gerne høre mere. Vores medlemmer interesserer sig også for arkæologi i omegnen, runesten og fortidsminder som hellige kilder, gravhøje og oldtidsfund.
 
Se Bramsnæs Lokalhistoriske Forening på Facebook:

                                  


 

 

 

 

 

KOMMENDE arrangementer og meddelelser 2019:

Historisk Samfund for Roskilde Amt afholder nyt spændende foredrag om Tycho Brahe, mandag 21. januar 2019 kl. 19.30.
Foredrag ved astrofysiker Majken Brahe E. Christensen, formand for Astronomisk Selskab og forskningsbibliotekar Jakob Holck.

Aftenens foredrag vil behandle såvel Tycho Brahes liv, astronomi og betydning som bogen i Sofie Brahes bibliotek i Roskilde.

Tycho Brahe 1546-1601 er verdenskendt som pioner inden for astronomi, men han var også en ægte renæssanceskikkelse. Hans fantastiske observationer dannede grundlaget for det nye verdensbillede med solen i centrum, selvom han ikke selv tilsluttede sig det.
Kong Frederik 2. begunstigede ham ekstraordinært meget, bl.a. med øen Hven, hvor Tycho opførte de 2 observatorier Uranienborg og Stjerneborg.

Måske skete den vigtigste af hans observationer dog allerede 11. november 1572, da han så en ”ny stjerne”, hvilket stred mod alt, hvad man hidtil havde ment om himmelhvælvingen.
Vi ved i dag, at det var en supernova, han så.

Tycho Brahe beskrev et par år senere i 1576 disse iagttagelser og diskuterede deres konsekvenser i en helt central bog i videnskabshistorien: ”De Nova Stella” (”Om den nye stjerne”). En originalversion af denne uvurderlige bog findes i Karen Brahes Bibliotek i Roskilde.

Denne bog er unik, ikke blot på grund af indholdet, men også p.g.a. dens omslag og materiale. Ofte vil bogbind fra det 16. og 17. århundrede gemme på hemmeligheder i form af fragmenter af ældre tekster, herunder bidder af middelalderlige håndskrifter. Det er fragmenter, som datidens bogbindere genbrugte som omslag eller indbindingsfor. Ofte var der tale om pergament, dvs. forædlet læder fra eksempelvis kalve eller svin. Dette materiale er uhyre slidstærkt og kan under de rette omstændigheder holde i 1000 år. Et sådant fragment finder man også på denne udgave af De Nova Stella i Roskilde.

Se Power Point portræt af Tycho Brahe her

Sted: i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)
Tid: kl. 19:30 – 21:30
Adgang: Gratis og fri adgang for alle.

Med venlig hilsen
Gorm Bruun Hansen, formand, Tlf.: 20485199
E-mail: info@historisksamfundforroskildeamt.dk
Hjemmeside: www.historisksamfundforroskildeamt.dk
 

SØLVSKATTEN fra LILLE KARLEBY - arkæologi foredrag
torsdag d. 24. januar 2019 kl. 1930-21.30

En sommerdag i august 2015 fandt detektorarkæolog Søren Bagge en enestående skat fra vikingetiden på en mark ved Ll. Karleby.
Et svagt signal fra detektoren blev undersøgt og frem af muldjorden dukkede et lille sølvbæger. Finderen kontaktede straks Roskilde Museum, der besigtigede stedet og besluttede at foretage en lille udgravning, ikke mindst fordi Søren Bagge mente at have stukket sig på en stor nål, da han forsigtig gravede i pløjelaget.
Det stod hurtigt klart, at det lille sølvbæger blot var en del af et større fund, der blev hjemtaget i en jordblok til udgravning på museet. En CT-skanning på Roskilde Sygehus viste, hvor genstandene befandt sig i præparatet, og at der var tale om mange enkelte fund.
Lille Karlebyskatten består af ikke mindre end 392 enkelte dele. Genstandene må have været gravet ned i anden halvdel af 900-årene.

Arkæolog Julie Nielsen fra Roskilde Museum holder foredrag og fortæller om fundet og genstandene - et fund der røg direkte ind på danefæ top ti.
Tid: TORSDAG 24. JANUAR, KL. 19.30-21.30
Sted: PÅ KIRKE HYLLINGE BIBLIOTEK
Kaffe og kage: 20 kr.
Entre: Gratis
Se billede og invitation her...
 

Generalforsamling 2019
Traditionen tro vil der blive afholdt generalforsamling i februar måned – det bliver denne gang onsdag d. 27. febr. 2019.
 

AFHOLDTE arrangementer og referater
Læs om tidligere udflugter til historiske fundsteder i nær og fjern, foredrag om lokalhistoriske steder, gåture i nærområdet med guider, generalforsamlinger og kontakter med andre lokalforeninger, foruden referater og meddelelser tilbage fra 2011.
Læs om dem her

 

 

 


Storbrand i Biltris

Bramsnæsvig 1945. Maleri af Rud Petersen 1870-1961

Bliv medlem af Bramsnæs Lokalhistoriske Forening
Bliv medlem

Lokalhistorie og livet blandt bønder, husmænd, fiskere, handlende ... Lokalhistorie og Trudsholm herregård

 

 

 

 

 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening. Web: Lis Klarskov Jensen