Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Godset

Klik for stort billede af Sæby kirke (tegning i Lindegårdsbogen 1910)Sæby kirkes istandsættelse 1824
I et brev til vennen pastor Sundbye, tidligere lærer for sønnen Hans Christian Holten, skrev N A Holten:

”Nu stunder det snart mod den Tid at jeg med Glæde skal Indvie Sæbye Kirke. Den blier ret vakker, men den har ogsaa kostet mig vel meget, maaske mere end jeg efter min Formues Anstændighed havde Raad til og nær ved det doppelte af hvad jeg fra Begyndelsen regnede paa.” Nicolai Abraham Holten, 14. februar 1824

Det røde "fløiels altertæppe"
”... for derover at gaa ind med mig i hans Faders saa skjønt opbyggede Kirke. At prædike i et saa smagfuldt Tempel, opført til Guds Ære, må rigtignok være ganske henrykkende. Paa et smukt rødt Fløiels Altertæppe tog den knipling sig herlig ud, som jeg havde seet de to gode Søstre sye paa til Kirkens Indvielse.”
Wilhelmine Zahle: Brev d. 5. august 1831. [De "to gode søstre" må være Hans Christian Holtens hustru Anna og hendes kusine, Sophie Holten.]

Klik for stort billede af skitse af Sæby kirke (fra Lindegårdsbogen 1910)
N A Holtens skitse  
over Sæby kirke  

Klik for stort billede af Sæby kirke 2004 (foto Lis Klarskov Jensen)
Sæby kirke 2005  


  forrige  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  næste