Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Godset

Smukke boliger og gårde
”En betydelig Del af sin Formue anvendte han nu igjennem mange Aar paa at forbedre Bønders og Husmænds Kaar paa sit lille Gods; den ene smukke Gaard, det ene smukke Huus for største Delen bygget for hans Regning eller dog altid med hans Hjælp, reiste sig i Sæby, Skibby og Carleby.

Klik for stort billede: en af Holtensmindes husmandssteder (maleri)Og – som disse Boliger omgaves med smukke Haver og Plantninger, saa fremvoxede fra Aarene 1817 og 1820 2 smaa Skovplantninger på den saakaldte Skovlod ved Sæby og ved Saltesø i Skibby Sogn.
Provst Hans Christian Holten

Maleri af et af Holtensmindes husmandssteder

”Skjødet paa Krabbesholm til Geheimeraad Holten er dateret d. 30 December 1809 og Thinglæst d. 5 Februar 1810. Skjødet paa Lindegaarden dateret 31 januar 1810 og Thinglæst d. 12 Februar 1810” Oplysning i skrivelse fra Tinghuset i Frederikssund 1893

Klik for stort billede af stattivejhuset (Lindegårdsbogen 1910)
Stattivejhuset - tegning  
i Lindegårdsbogen 1910
  


  forrige  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  næste