Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Just Mathias Thiele

Risalitten, Charlottenborg, malet af Købke. Kilde: Hans Edvard Nørregård-Nielsen "Undervejs med Christen Købke", Gyldendal 1991. Privatejet billede. Med tilladelse af Glyptoteket.Bolig på Risalitten, Charlottenborg i København
”Efter Festmaaltidet… førte jeg min Brud til vort nye Hjem på Charlottenborg, der var rigeligt udstyret i alle Henseender, om det end ikke var gaaet saavidt, som de kjøbenhavnske Sladrere og Sladresøstre fortalte.”
Just Mathias Thiele: Af mit Livs Aarbøger


Risalitten på Charlottenborg

Her havde Thiele sin bolig i stueetagen, set fra Eckersbergs atelier i den modsatte risalit og Bredgade i baggrunden.
Malet af C Købke. Privatejet billede. 

foto af risalitten, Charlottenborg 2003
Risalitten på  
Charlottenborg 2003  


    forrige  1  2  3  4  5  6  7  8  næste