Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Kærligheden

Klik for stort billede af daguerreotypi af Ida Holten Thiele, 16 år i 1846"Den lille Ida" og Alexander Wilde
 ”I October 1850 havde vi en smuk Familiefest paa Charlottenborg, da min elskede Datter Ida rakte Lieutenant Alex. Wilde Haanden for Alteret i vor smukke og rummelige Dagligstue. Min Svoger, Pastor Christian Holten, forrettede Vielsen og vor hele, store Familiekreds velsignede dem.”
Just Mathias Thiele: Af mit Livs Aarbøger


Daguerreotypi af Ida Holten Thiele, 16 år i 1846
” Faa Dage efter kom han herforbi paa Hekla da det gik bort og vi vare alle forsamlede paa Høien for at see dem gaae. Igjennem den store Kikkert kunde jeg tydelig kjende ham hvorledes han ogsaa saae ind til Helsingør igjennem sin Kikkert, men da kom mig ogsaa den tunge Tanke at det nok var efter Frue – i Norris Vindue han kigede og ikke efter mig lille ubetydelige Pige.”
Brev fra Ida Holten Thiele

Klik for stort billede af N A Holtens søkikkert, ca. 1850

Nicolai Abraham Holtens søkikkert fra embedstiden som Direktør for Øresundstolden, 1839 – 1850.


 

Teksten TV: Et brev hvori Ida beskriver sin forelskelseshistorie, fra hun som 12-årig ser søløjtnant Alexander Wilde første gang og til de bliver gift, da hun er 20 år – og han 35 år.


  forrige  1  2  3  4  5  6  næste