Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Kongehuset

Klik for stort billede af Nicolai Abraham HoltenStatsmægler og kautionist 1813
”Finansminister Møsting skrev i et brev: ”Kære Holten, De må endelig til i morgen skaffe os 400.000 Daler”. Som bekendt var Danmark i 1813 fallit, og havde ikke Spor af Kredit. Landet fik ikke en Skilling til låns, uden af Holten, som den gang var Statsmægler, kautionerede som Selvskyldner. Statskassen lå i Holtens Lomme, eller, om man vil, Holtens Lomme var Statskassen.”
Alexander Wilde: Erindringer

N A Holten, 1831 - Maleri af V F Bendz

Statens og Kongens vekselforetninger
”1816 indtraadte Holten i Statsgældsdirektionen som særlig vekselkyndigt Medlem og beklædte desuden 1817-39 Stillingen som Chef for Bureauet for de udenlandske Betalinger.”
Biografisk Leksikon

”Holten blev stærkt benyttet af Frederik VI til Kongens private Forretninger.” Biografisk Leksikon

 

Kong Frederik den 6. malet af C W Eckersberg. Billedet hænger på Reventlow Museet på Pederstrup. Kilde: Danmarks Historie 1800-1850, Gyldendal og Politiken, 1990. Iflg. aftale med museet på Pederstrup.
Frederik 6.  
Malet af Eckersberg  


  forrige  1  2  3  4  5  6  næste