Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Kongehuset

Klik for stort billede af N A Holten med dannebrogsorden. Maleri af NW Marstrand 1846. Efter aftale med Frederiksborg Museum.Ridder af Dannebrog 1809
”I Aaret 1807 under det engelske Overfald paa Danmark havde N. Holten og hans Hustrue – hver paa sin Viis - med Begejstring deltaget i flere patriotiske Foretagender... Og 28de Januar 1809 blev N. Holten paa Rosenborg slaaet til Ridder af Dannebrog af Kong Frederik den 6te.”
Provst Hans Christian HoltenN A Holten malet af NW Marstrand 1846
Maleriet hænger nu på Frederiksborgmuseet

Dannebrogsordenens Storkors 1815
”Hans gamle Herre, Kong Frederik den 6te, der alt tidligere havde udnævnt ham til Conferentsraad og Commandeur af Dannebrog, hædrede i sine sidste Levedage sin med ubrødelig Troskab og varmt Venskab hengivne Tiener med Dannebrogsordenens Storkors, og under Kong Christian den 8de blev N. Holten Geheimekonferents-raad.” Provst Hans Christian Holten

N A Holtens våben - dannebrogsmand optaget 1839
N A Holtens våben   


  forrige  1  2  3  4  5  6  næste