Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Kongehuset

Rosenkrantz'erne på Ryegård 1804
Statsminister Niels Rosenkrantz var godsejer på Ryegaard fra 1804 til sin død i 1824. Når Holtenfamilien var på Lindegården, kom de en smule sammen med Rosenkrantz'erne på nabogodset.

Krabbesholm var - indtil Niels Rosenkrantz arvede godset i 1804 - en del af et samlet storgods, der bestod af herregårdene: Ryegaard, Trudsholm, Egholm og Krabbesholm.

Ryegårds bygninger og have - tegningGeheimestatsminister Niels Rosenkrantz Boe
”Geheimestatsminister N. Rosenkrantz Boe efter Afregning for C.J. Hambroe til følgd. d. under 27 Juli s.A. Saaledes a 211 Kjøbte Oblg. 1829, 13000”

N A Holten varetog ifølge sine regnskabsbøger nogle forretninger i forbindelse med Rosenkrantz bo.

 Ryegårds bygninger

Klik for stort billede af vase fra Niels Rosenkrantz
"Vase foræret Oldefar  
[N A Holten] af Statsminister  
 Baron Niels Rosenkrantz. 
Med Portraiter af Giveren  
og dennes Hustrue  
samt Indskriften  
"Taknemmeligheds Minde.""


  forrige  1  2  3  4  5  6  næste