Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Kunsten

Klik for stort billede af tegning med italiensk hus - Just Mathias ThieleThiele og kunstnervennerne
”Disse Vinteraftner på Charlottenborg glemmer jeg aldrig. Thorvaldsen var stadigt vor Gjæst, og min kjære Ven, Ernst Meyer, var kommen fra Rom. Men foruden disse saae vi paa visse Ugedage Marstrand, Const. Hansen og Flere forsamlede i vor rummelige Stue omkring det store Bord, hvor der blev tegnet og stylograferet Compositioner og henkastet Sager, der allerede nu henhører mellem meget søgte Siældenheder i den danske Kunstskoles Efterladenskaber.”
Just Mathias Thiele: Af mit Livs Aarbøger, 1843

Just Mathias Thiele, Italien
Klik for stort billede af Just Mathias Thiele - landskab med træer
 


Just Mathias Thiele
Landskab ved Lindegården
Blyantstegning

Klik for stort billede af Martrands tegning af kvindehoved
Marstrand  
Kvindehoved  
Pennetegning  


  forrige  1  2  3  4  5  næste