Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Introduktion

Lindegårdsbogen
Denne store håndskrevne bog ”Lindegårdsbogen” blev samlet i 1910, da slægtninge til Nicolai Abraham Holten stiftede ”Slægtsamfundet Holten”. I denne bog har den daværende slægt skrevet erindringer og har kopieret malerier og tegninger.

Klik for stort billede af krystalflakon med saltkar på sølvskåleMedlemmer af slægten foretog en rejse til Holtens gamle gods ligeledes i 1910, og en del tegninger og akvareller blev udarbejdet i den anledning.

Bogen indeholder desuden en meget omfattende samling af portrætter af de enkelte medlemmer af den store slægt. Slægtsamfundet optog fra starten efterkommere af Hofsnedker-mester Johann von Holten, hvilket i realiteten vil sige efterkommere af Nicolai Abraham og hans fem søskende. Se også slægtstavlen.

Denne samling billeder, tegninger, fotos og personskildringer viser lidt af livet på Lindegården - og den meget store have, som Holten anlagde omkring den. En have der blev anlagt i tidens romantiske engelske stil. Og bogen viser Lindegården som et levende socialt centrum for mange mennesker og begivenheder.

Klik for stort billede af de små saltkar af krystal i sølvskåle
Saltkar i sølvskåle  

 

 

Lindegårdsbogen blev brugt flittigt ved Bramsnæs Museum og Arkivs udstilling, der her gengives på internettet af Slægtsamfundet.