Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Nicolai Abraham Holten

Mægleren og mæcenen
Det tredje af seks børn hos apoteker, senere toldkontrollør Johannes v. Holten og hustru. Se slægtstavle

Født 27. marts 1775
Død 12. maj 1850

Mægler, vekselerer for staten, chef for Udenlandske Betalinger, medlem af Directionen for Statsgælden og den Synkende Fond,  direktør for Øresunds Toldkammer, mæcen for litteratur og kunst, geheimekonferensråd, storkorsridder af Dannebrog.

Gift: 15. maj 1799 med Johanne Mangor. Fire børn, men kun sønnen overlevede ham.

”Drengen [N A Holten] gik 2 Aar i Efterslægtsselskabets Realskole, samlede sig ved sit lyse Hoved og sin udmærkede Flid... god Grundvold af Kundskaber, var efter sin Confirmation kommen paa Handelshuset Rybergs Comptoir, hvor han alt i sit 18de Aar blev Bog-holder. 21 Aar gammel blev han Stadsmægler i Kjøbenhavn.”
Hans Christian Holten: Til minde
 

Klik for stort billede af N A Holten med dannebrogsorden. Maleri af NW Marstrand 1846. Efter aftale med Frederiksborg Museum.
N A Holten med orden 
maleri af Marstrand 1846
 


  forrige  1  2  3  4  5  næste