Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Nicolai Abraham Holten

Det "lyse og noble marcantile blik"
”Den unge Mægler havde tidligt ved sin sjeldne Arbeidsomhed og Dygtighed, sit lyse og noble marcantile Blik og sin urokkelige Retskaffenhed erhvervet sig almindelig Agtelse baade i og udenfor den danske Handelstand, og snart var han en af de anseteste og meest søgte Mæglere på Kjøbenhavns Børs.”
Hans Christian Holten: Til Minde, 1849

Børnebørnenes modtagelse hos Grandpapa
”Han stod bag sin høje Pult og skrev ved aabent Vindue med tykke vadskeskinds-handsker og rygende paa en fin Cigar, hvis Duft i Forbindelse med Duften af Eau de Cologne og den friske Luft fra det aabne Vindue gav det første Indtryk. Saa trak Grandpapa den højre Handske af og rakte Haanden, som vi kyssede, hvorpaa han kyssede os paa Munden.”
Just Holten: Erindringer

”Det, som jeg, og med mig mangfoldige andre, mest maatte paaskjønne, og næsten beundre hos ham, var han Kjærlighed og Velvillie, der var større endnu end hans Rigdom.”
Just Mathias Thiele: Af mit Livs Aarbøger
 

Nicolai Abraham Holten
Søjlehuset over for Christiansborgs kirke, København. Kilde: 'Guldalderhistorier', Gyldendal 1994


  forrige  1  2  3  4  5  næste