Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Troen og venskaberne

Livet i Skuldelev præstegård
”Efter mine Forældres Bryllup flyttede de ind i Skuldeløv Præstegaard, en ussel og forfalden Bolig, der snarest muligt maatte erstattes af en ny... som de beboede indtil Foraaret 1841, da den 2den Pintsedag afbrændte tilligemed flere andre Gaarde i Byen... deres tredje Hjem blev bygget... stateligt og smukt, men næppe ret praktisk... Ret kostbart var det vel ogsaa, da det – af naturlig Frygt for Ild – blev forsynet med Tegltag paa alle fire Længer.”
Anna Linde: Danske Riddere, Provst Hans Christian Holten

Hans Christian Holtens studieven Sophus Zahle
”Den deilige Præstegaard i Skuldeløv... der er alle mulige Bequemmeligheder der, baade for den gode Præstemand og for Huusmoderen... Deres deilige Hauge ligger nedenfor en Skraaning, og den smukke Præstegaard presenterer sig nydeligt derfra.”
Wilhelmine Zahle: Brev d. 5. august 1831
Wilhelmines mand var Sophus Zahle (1797)
  

Klik for stort billede af Skuldelev præstegårds gårdsplads med folk, brændestabel og lænkehund
Skuldelev Præstegård 1873

 


  forrige  1  2  3  4  5  6  7  næste