Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Troen og venskaberne

Højkirkelig præst
”At Bedstefader valgte at blive præst, og det netop en beskeden Landsbypræst, skyldtes formentlig den Indflydelse i kristelig Henseende, hans tidligere Lærer, Christian Sundbye havde paa ham. Pastor Sundbye hørte til de Mænd, som stod den grundtvigske Retning nær; det kom Bedstefar aldrig til at gøre, hans religiøse Standpunkt blev nærmest det højkirkelige, fjernt fra den Rationalismens Aand, der prægede flere af hans samtidige, bl.a. hans Ungdomsven og Svoger, Præsten Fritz Storck i Skibby.”
Sophie Holten: Lindegaarden


Der er bevaret en meget inderlig brevveksling mellem N A Holten og pastor Sundbye, der tilsyneladende både var sjælesørger for fader og søn. Pastor Sundbye døde i slutningen af 1820’erne, nervesvæk-ket efter at have mistet sin unge hustru.
 

 


 

Klik for stort billede af Hans Christian Holten
Hans Christian Holten


 


  forrige  1  2  3  4  5  6  7  næste