Den lille Ida og Holtenslægten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduktion
Hovedpersonerne
H C Andersen
Blomsterne
Eventyret og haven
Holtenslægten
Ida Holten Thiele
Just Mathias Thiele
Pengene
Hans Christian Holten
Troen og venskaberne
N A Holten
Døden
Kongehuset
Kunsten
Kærligheden
Lindegården
Lindegårdshaven
Godset

Troen og venskaberne

Selvbiografi
”Samme Efteraar [1827] ægtede jeg mit Sødskendebarn Anna, født Holten, med hvem jeg levede et lykkeligt huusligt Liv i lidt over 24 Aar, indtil Herren hjemkaldte hende i Begyndelsen af 1852.  Af 7 Børn har Gud ladet mig beholde de 5: 3 Sønner og 2 Døttre, af hvilke de 4 – Døttrene og de to ældste Sønner – ere gifte.”
Hans Christian Holten: Selvbiografi til Ordenskapitlet

Børnene
Klik på et navn for billede

 
Hans Nicolai Holten,
1829-1871, præst
Just Johan Holten,
1831-1916, birkedommer
Juliane Johanne Holten,
1834-1870
Sofus Emil Holten,
1836-1885, købmand
Anna Elisabet Holten,
1840-1925
         
Gift med
Mine Smith,
1830-1913
Gift med
Ida Sehested, 1841-1934
Gift med Chr. Axel Nielsen, 1831-1886, oberstløjtnant Gift med Caroline Jensen, 1827-? Gift med Theodor Linde, 1831-1894, overformynder

 
       

Klik for stort billede af Hans Christian Holten

Mindetavle for
H Chr. Holten


  forrige  1  2  3  4  5  6  7  næste