Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 


 Sæby Kirke i genspejl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skibby - gadeparti.
Foto: Hubertus 2007, Wikipedia.


Besøg i Køge Miniby


Vægter i Køge Miniby


Køge Miniby 2016


Miniby og værksted


På navertur med René Lærke.Jættestue v. Ejby å. Fotos: Thomas Bruun

Besøget på Mosede fort i maj 2015:


Mosede fort 2015


Foredrag om ungarnske soldater tvangs-udstationeret i Danmark i 1944


BLFs besøg på Dragsholm 2014


'Statshusmændene på Egholmmarken' af Karl-Johan Rubæk


Roskilde Domkirkes ur med Skt. Jørgens daglige kamp mod dragen.


Det præcise urværk med de store hjul.


Udsigt fra Roskilde Domkirkes tag.
Kirke Hyllinge kirke i restaureret skikkelse


Henriette Lyngstrøm


Lejres Jern-udvindingsovn forvames. Forpladen af ler ses nederst på ovnskakten.


Se egholm-herregaard.htm


Selsø Slot - køkkenregionen


Karl-Johan Rubæks mindeord over Anette Tonn- Petersen † 2015


Asger Thomsens mindeord over Anette Tonn-Petersen † 2015

 

Afholdte arrangementer 


Læs om vores tidligere udflugter til historiske fundsteder i nær og fjern, foredrag om lokalhistoriske steder, gåture i nærområdet med guider, generalforsamlinger og kontakter med andre lokalforeninger, foruden referater og meddelelser tilbage fra 2011.

2019:

Besøg på Egholm Lørdag d. 11. maj 2019 kl. 11.00 – 12.00

Vi starter ved Egholm Museum og går derfra op til selve slottet. (turen kan være vanskelig for gangbesværede). Her vil Rikke Falck fortælle lidt om slottet, inden vi går ned ad en trappe til slotsruinen fra 1240. Den blev gravet ud i 1960 af Nationalmuseet og vil være oplyst af et utal af stearinlys.
Derudover er der også vintage marked denne dag, så der er mange andre ting at se på.
Pris: 50 kr. pr person.
Tilmelding senest 1.maj
email: blf.bramsnaes@live.dk
Tlf.: 23353574

Referat af "Besøg på Egholm"
Lørdag d. 11.maj 2019 var der vintagemarked på Egholm, men de 16 medlemmer fra foreningen var kommet for at se slotsruinen. Vi startede ved Egholm Museum, der blev opført i 1976 efter at de gamle stalde var ødelagt ved en brand. De tidligere kornmagasiner er nu blevet til lejligheder, og den gamle gartnerbolig huser en livsstilsbutik med 26 forskellige lejemål. Det hele opvarmes af et halmfyr, der bruger 1-2 tons halm om dagen. Herfra gik vi videre igennem den imponerende vognport fra 1870 ned til jagtstuen ved siden af slottet. Jagtstuen er egentlig det gamle vaskehus’ tørreloft, hvor der i underetagen tidligere var direkte adgang til voldgraven. Her gennemgik Rikke Falck Egholms slots historie, der startede i 1200-tallet med opførelsen af det romanske borganlæg. I 1357 blev der bygget et gotisk borganlæg, der lå her til renæssanceslottet blev opført ca. 1500. I 1765 lod Frederik Christian Rosenkrantz hovedbygningen nedrive, og først 1842 opførte den nye ejer Wolfgang von Haffner den nye hovedbygning i klassicistisk stil. Herefter blev Egholm udstykket, og slottet fik flere forskellige ejere, bl.a. Alex Christiani, der fik Nationalmuseet til at udgrave borgholmen, hvor man fandt det velbevarede rum, som vi skal ned og se. Den nuværende ejer er Ole Falck, der købte slotte i 1988.
Ad en snoet trappe kom vi ned i det smukke, hvælvede rum, der var oplyst af mange fyrfadslys. Rummet udgør en del af underetagen af et hus, der har været omtrent 20 m langt og har haft øvre etager i bindingsværk. Ifølge stilen og teknikken kan bygningen dateres til kort efter år 1200 og er et af Danmarks bedst bevarede beboelsesrum fra højmiddelalderen. Borganlægget var ejet af grev Jacob af Nørre Halland, der deltog i mordet på Erik Klipping og efterfølgende blev dømt fredløs, så al hans ejendom tilfaldt kronen. Senere, ca. 1357, blev den dog givet tilbage til familien.
Efter besøget her var der tid til at se lidt på de mange boder på vintagemarkedet.

Ref. Benedikte Kiørboe, Sæby d. 16. maj 2019.
 

Gensyn med Gershøj Lørdag den 27. april 2019 kl.14.00
Vi mødes ved kirken og får en rundvisning i denne gamle 1100 tals kirke, som også har sin fredede helligkilde viet til Sct. Laurentius ligesom kirken. Der er også fundet spor fra tidligere bebyggelse i både jernalder, vikingetid og middelalder.
Som noget nyt ser vi spangen til havnen. Vi vil høre om kroen fra 1871, bylaugshuset, havnen, fiskerne og færgerne, Gershøj Havnevej med de forsvundne husmandssteder, 2 nedlagte pogeskoler, 3 gårde, der nu i dag kun tjener boligformål, samt kendte og berømte folk.
Alt sammen under kyndig vejledning af Gershøj guiden Karl-Johan Rubak.
Selve rundvisningen er gratis.

Referat af "Gensyn med Gershøj."
Lørdag d. 27.april 2019 fik 20 medlemmer af foreningen en fin tur i Gershøj under Karl-Johan Rubæks kyndige ledelse. Vi startede med byens vartegn, den røde kirke fra 1100-tallet, der som så mange andre kirker i Danmark er viet til Sct. Laurentius.
Oprindeligt bestod sognet af de to små landsbyer: Gershøj og Vinderup. Vinderup eksisterede indtil 1658-59, idet den blev afbrændt under Svenskekrigen.
Den oprindelige kirke bestod kun af koret og en del af skibet og havde fladt plankeloft. Senere – omkring år 1400 – fik den hvælvinger, og der blev tilføjet et tårn i vestenden, som også tjente til våbenhus og dåbskapel indtil 1925. På nordsiden af kirken har der tidligere været 2 bygninger fra begyndelsen af 1500tallet - et kapel og et sakristi – som begge er revet ned. Indvendig i kirken er der nu opsat et rundt vindue med et glasmaleri af Johan Thomas Skovgård, skænket af Ingeborg Larsen, kirkens mangeårige organist. Alterbordet er i munkesten med et relikviegemme, og altertavlen fra 1846 er malet af August Thomsen fra Glücksburg. Stolestaderne er fra ca.1560, og de to herskabsstole fra 1684 bærer Herr Oluf Rosenkrantz og fru Birgitte Krabbes initialer. De meget gamle kalkmalerier er desværre i meget dårlig stand. Der kan dog stadig ses flere hjulkors.
I umiddelbar nærhed af kirken ligger Sct. Laurentius kilde, som i århundrede har været brugt som helligkilde, hvortil syge valfartede for at blive helbredt. Den er stadig synlig og fuld af vand. Marken nord for kirken har ved udgravninger vist sig at være beboet i både jernalder, vikingetid og tidlig middelalder, og der er fundet 20 stk. danefæ.
Derefter fortsatte vi fra kirken ned til havnen på den nyetablerede spang – en bro uden gelænder – og nød det smukke syn af de gule engkabbelejer.
Der har ligget en kro ved havnen siden 1871, men den første var meget lille. Så i 1907 blev den nuværende kro opført, som især havde sin storhedstid under 1. verdenskrig, hvorefter den gik konkurs flere gange. Nu ejes den af et lokalt konsortium.
I 1968 fandt der et mord sted her i Gershøj, da en kvinde blev myrdet af en jaloux mand, der ville giftes med hende, selv om hun allerede var gift, og så slog han hende ihjel.

Vejen fra havnen og op til kirken hedder nu Gershøj Havnevej, men hed tidligere Kildebakken, og her har L.A. Ring siddet og malet. Halvvejs oppe finder vi den gamle bybrønd, som tidligere har haft stor betydning for landsbyens indbyggere, da kun kroen og de 2 større gårde havde egen brønd, indtil Gershøj fik eget vandværk i 1974.
Havnevej nr.11 var tidligere smugkro, og i nr.9 var der købmandsforretning. Overfor i nr. 8 bor der en bronzestøber, som har støbt havfruens nye hoved, mens 1700tals bygningen i nr. 3 har haft købmandsforretning og pogeskole, og i 1930 var bygningen ejet af Vibeke Krøyer. Skuespilleren Holger Perfort har stadig sit sommerhus her, mens Lone Hertz og Axel Strøby har boet i nr. 1, der imidlertid senere brændte og ejendommen er derfor helt ny.
Gershøj har tidligere haft 7 husmandssteder og 3 gårde: Vissegård, Bovelsgård og Ornegården, som alle nu kun tjener boligformål. Selv købmanden er forsvundet, og der er nu beboelse i stedet.8.

Ref. Benedikte Kiørboe, Sæby d. 16. maj 2019.
 

Vedr. generalforsamlingen 2019

Læs "Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019" her


Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.30 i ”Den Gamle Skole”, Tingstedet 6 i Sæby.

Der var mødt 29 personer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Dagsorden ifølge vedtægter:
ad 1) Valg af dirigent – John Petersen.
Valg af stemmetællere – Vagn Reimann og Asger Olsen.
Valg af protokolfører – Bestyrelsens sekretær Benedikte Kiørboe.

ad 2) Bestyrelsens beretning ved formanden Bjarne Holm:
Vi begyndte året med et besøg på Roskilde museum d. 10. marts 2018, da museet havde fået en ny udstilling, som vi havde hørt så meget godt om. Der var mødt 20 personer op, som nød den nye og meget interessante måde at vise byens historie på. Museet havde netop fået ny direktør Henrik Bo Jørgensen, der virkede som en god, positiv leder med mange fine ideer, Han er desværre allerede fratrådt for at blive kulturdirektør i Danmarks Radio. Så nu er vi spændte på hvem, der bliver den nye direktør.

Onsdag d. 4. april 2018 havde vi et foredrag om Ryegård og dets historie. Hele 48 personer var mødt op og havde en spændende aften i selskab med Johan Scheel fra Ryegård. Det var et fint foredrag fra lokalområdet, og der var også en god spørgelyst fra publikum. Det var i det hele taget en fin optakt til Fritidsmessen på Ryegård, der fandt sted 5-6 maj. Vejret var pragtfuldt, så vi havde en rigtig god weekend med mange besøgende og stor interesse for vores aktiviteter og de ting, vi havde udstillet.
Vi har senee fået at vide fra Ryegård, at fritidsmessen desværre stopper. Det er vi kede af, da det har været en fin måde at få kontakt med mange mennesker, både lokale og folk udefra........ Læs hele referatet her

(Ref. Benedikte Kiørboe. Sæby d.24.marts 2019).

Generalforsamling 2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.30 i ”Den Gamle Skole”, Tingstedet 6 i Sæby.

Foredrag ved Flemming Damgaard Larsen ca. kl. 20.30.
Se mere nedenfor.


Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:

1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af Bogforlagets regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag (senest 8 dage før).
6. Fastsættelse af kontingent (uændret).
7. Fremlæggelse af næste års budget.

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år -
På valg: Bjarne Holm – modtager gerne genvalg.
Irene Petersen – modtager gerne genvalg.
Thomas Dam Bruun - modtager gerne genvalg.
Benedikte Kiørboe – modtager gerne genvalg.

9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år –
Bent Reimer Nielsen - modtager gerne genvalg.

10. Valg af revisor for 2 år –
Lars Kiørboe - modtager gerne genvalg.

11. Valg af revisorsuppleant for 2 år
Kristian Dahl modtager gerne genvalg.

12. Eventuelt.

Da bestyrelsen har et stort ønske om fornyelse, vil vi opfordre vore medlemmer til selv at stille op eller evt. finde andre, der kan være interesseret i at gøre et stykke arbejde for foreningen.

Hent Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Hent Driftsregnskab 2018 for Bogforlaget Vor Egns Historie

Foredrag ved Flemming Damgaard Larsen ca. kl. 20.30.
"LØST OG FAST om EJBY"

Flemming Damgaard Larsen vil fortælle om Ejby fra de ældste tider og op til nu. Det vil komme til at omfatte de ældste fund på menneskelig aktivitet i Danmark, der netop blev gjort ved Ejby Klint.
Om dengang Ejby kun bestod af to lodsejere og de senere planer om at anlægge en købstad ved Ejby.
Endvidere vil vi høre om en berømt klokkestøber, der havde sit værksted i Ejby, og lidt om det makabre tredobbelte mord, der fandt sted i Ejby i 1842.
Der sluttes af med udviklingen op til vore dage.

Efter den ordinære generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for.
 

Kontingentet på 200 kr. bedes indbetalt på foreningens konto – 1551- 5553377 i Danske Bank. Husk at skrive navn, adresse og by, samt medlemsnummer (som står på forsiden af kuverten).
Beløbet bedes venligst indbetalt inden 20. februar 2019.

På generalforsamlingen kan man også betale direkte til foreningens kasserer.
Husk, at kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

Det er vigtigt, at foreningen har jeres rigtige mailadresse, så I kan modtage meddelelser om arrangementer m.m.

NB: Referatet fra generalforsamlingen vil blive tilsendt pr. mail/post, men det kan også læses på foreningens hjemmeside: www.bramsnaeslokalhistorie.dk 

Med venlig hilsen Bestyrelsen
     (sekr. Benedikte Kiørboe, Sæby, d. 3. februar 2019)

 

 

Historisk Samfund for Roskilde Amt afholder nyt spændende foredrag om Tycho Brahe, mandag 21. januar 2019 kl. 19.30.
Foredrag ved astrofysiker Majken Brahe E. Christensen, formand for Astronomisk Selskab og forskningsbibliotekar Jakob Holck.

Aftenens foredrag vil behandle såvel Tycho Brahes liv, astronomi og betydning som bogen i Sofie Brahes bibliotek i Roskilde.

Tycho Brahe 1546-1601 er verdenskendt som pioner inden for astronomi, men han var også en ægte renæssanceskikkelse. Hans fantastiske observationer dannede grundlaget for det nye verdensbillede med solen i centrum, selvom han ikke selv tilsluttede sig det.
Kong Frederik 2. begunstigede ham ekstraordinært meget, bl.a. med øen Hven, hvor Tycho opførte de 2 observatorier Uranienborg og Stjerneborg.

Måske skete den vigtigste af hans observationer dog allerede 11. november 1572, da han så en ”ny stjerne”, hvilket stred mod alt, hvad man hidtil havde ment om himmelhvælvingen.
Vi ved i dag, at det var en supernova, han så.

Tycho Brahe beskrev et par år senere i 1576 disse iagttagelser og diskuterede deres konsekvenser i en helt central bog i videnskabshistorien: ”De Nova Stella” (”Om den nye stjerne”). En originalversion af denne uvurderlige bog findes i Karen Brahes Bibliotek i Roskilde.

Denne bog er unik, ikke blot på grund af indholdet, men også p.g.a. dens omslag og materiale. Ofte vil bogbind fra det 16. og 17. århundrede gemme på hemmeligheder i form af fragmenter af ældre tekster, herunder bidder af middelalderlige håndskrifter. Det er fragmenter, som datidens bogbindere genbrugte som omslag eller indbindingsfor. Ofte var der tale om pergament, dvs. forædlet læder fra eksempelvis kalve eller svin. Dette materiale er uhyre slidstærkt og kan under de rette omstændigheder holde i 1000 år. Et sådant fragment finder man også på denne udgave af De Nova Stella i Roskilde.

Se Power Point portræt af Tycho Brahe her

Sted: i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)
Tid: kl. 19:30 – 21:30
Adgang: Gratis og fri adgang for alle.

Med venlig hilsen
Gorm Bruun Hansen, formand, Tlf.: 20485199
E-mail: info@historisksamfundforroskildeamt.dk
Hjemmeside: www.historisksamfundforroskildeamt.dk
 

Referat af "Sølvskatten fra Lille Karleby". Foredrag på Biblioteket i Kirke Hyllinge torsdag d.24.januar 2019.

I august 2015 fandt detektorarkæolog Søren Bagge en skat fra vikingetiden på en mark ved Lille Karleby. Han kontaktede straks Roskilde Museum, som besigtigede stedet. Arkæologerne tog derefter hele jordblokken med skatten op og fik den CT skannet på Roskilde Sygehus. Det viste sig at være et ganske enestående fund bestående af 362 enkeltdele - de fleste af sølv - der var gravet ned i anden halvdel af 900-tallet.
Arkæolog Julie Nielsen fra Roskilde holdt et meget spændende foredrag til glæde for de 46 personer, der var mødt op på Biblioteket, og illustrerede det med mange fine billeder.

Skatten består af:
1) En såkaldt ringnål med en vægt på 450 g sølv og en 25 cm. lang nål. Fundet er meget sjældent og stammer formodentlig fra England.
2) Et trefliget spænde med arkantusmønster.
3) En armring med 4 store biringe og 1 lille biring.
4) Et bæger med kant, hvori der var perler.
5) Et mindre bæger.
6) En sølvkæde med knuder.
7) Mønter. 22 arabiske dirhams og 3 angelsaksiske.
8) 53 vedhæng/hængesmykker (7 i sølv og 46 i bronze).
9) 300 perler – lavet af oprullet sølvtråd, af sølvfolie (8 stk.) samt glasperler og perler af bjergkrystal eller ametyst. En del af dem har efter al sandsynlighed indgået i en eller flere halskæder.

Datering:
Skatten er nedlagt ca. 950, men den indeholder også meget ældre smykker, f.eks. ametystperlen fra ca. 200.

Smykkerne viser stor geografisk spredning – nogle er lokale, andre skandinaviske, engelske, frankiske, slaviske eller fra det arabiske område og vidner derfor om en betydelig samhandel imellem de forskellige områder.
Hvem, der nedlagde skatten netop på den mark og hvorfor, er stadig et ubesvaret spørgsmål, som kommende undersøgelser måske vil kaste lys over. (Ref. Benedikte Kiørboe)

 


Fotos og undertekster: Thomas Bruun, 2019.

Lille Karleby sølvskatten blev udgravet en torsdag aften for øjnene af de mere end fyrre fremmødte, da arkæolog Julie Nielsen fortalte om fundet fra 2015.Fra det blev fundet og udgravet til selve forskningen og fortolkningen.

De knap 400 genstande kom fra et stort opland og vidnede om vikingernes og stormanden ved Lille Karlebys gode kontakter ude i verden.Tak til Julie og de mange interesserede fremmødte samt foreningerne der arrangerede.


 

SØLVSKATTEN fra LILLE KARLEBY - arkæologi foredrag
torsdag d. 24. januar 2019 kl. 1930-21.30

En sommerdag i august 2015 fandt detektorarkæolog Søren Bagge en enestående skat fra vikingetiden på en mark ved Ll. Karleby.
Et svagt signal fra detektoren blev undersøgt og frem af muldjorden dukkede et lille sølvbæger. Finderen kontaktede straks Roskilde Museum, der besigtigede stedet og besluttede at foretage en lille udgravning, ikke mindst fordi Søren Bagge mente at have stukket sig på en stor nål, da han forsigtig gravede i pløjelaget.
Det stod hurtigt klart, at det lille sølvbæger blot var en del af et større fund, der blev hjemtaget i en jordblok til udgravning på museet. En CT-skanning på Roskilde Sygehus viste, hvor genstandene befandt sig i præparatet, og at der var tale om mange enkelte fund.
Lille Karlebyskatten består af ikke mindre end 392 enkelte dele. Genstandene må have været gravet ned i anden halvdel af 900-årene.

Arkæolog Julie Nielsen fra Roskilde Museum holder foredrag og fortæller om fundet og genstandene - et fund der røg direkte ind på danefæ top ti.
Tid: TORSDAG 24. JANUAR, KL. 19.30-21.30
Sted: PÅ KIRKE HYLLINGE BIBLIOTEK
Kaffe og kage: 20 kr.
Entre: Gratis
Se billede og invitation her...

 

2018:

Referat af "Gensyn med Olsen Banden"
Lørdag d. 3. nov. 2018 var BLF på besøg hos Nordisk Films studier i Valby. Filmselskabet, der er verdens ældste, blev grundlagt af Ole Olsen i 1906, og bygningerne her stod færdige i 1917. Desværre blev nogle af dem bombet under 2. verdenskrig og er senere genopbyggede. For nuværende er der 500-600 fastansatte ved studierne.
Forløberen for Olsen Bande filmene var ”Slå først, Frede” filmene fra 1966, samt ”Martha” fra 1971. Instruktøren Erik Balling og Henning Bahs ønskede at lave en historie om en københavnsk forbryderbande, der betragtede tyveri som en genvej til at opnå de statussymboler og materielle goder, som danskerne drømte om. Det blev til 13 film i alt fra 1968 til 1981.
De berømte karakterers kostumer er skabt af Lotte Dandanell ud fra filmselskabets eget lager af tøj. Kjeld er en tøffelhelt i udtrådte gummisko. Benny en klovn med hat og gule strømper. Egons gammeldags jakkesæt stammer helt sikkert fra en gammel musical.
Vi så Yvonnes stuer – der dog forandrede sig fra film til film, Hallandsens kontor og de fleste af Yvonnes farvestrålende kostumer, samt det indre af den ”bunker”, der blev brugt i en af de første film ”Olsenbanden i Jylland”. Mange af udendørs-scenerne er optaget rundt omkring i Valby, hvor Kjeld og Benny formodes at bo. Det er desuden muligt at stifte bekendtskab med Bennys gamle ”amerikanerbil”, som blev brugt i mange film.
(Ref. Benedikte Kiørboe, Sæby 10.12.2018)
 

Rundvisning på Nordisk Film lørdag d. 3. nov. kl.16.30.
'
Gensyn med Olsen Banden'.

I 2018 er det 50 år siden, at publikum for første gang kunne stifte bekendtskab med Danmarks mest folkekære forbryderbande; Olsen Banden.
Som besøgende får du et unikt indblik i tilblivelsen af nogle af de mest ikoniske og mindeværdige Olsen Banden-scener gennem aldrig før viste produktionsbilleder, mens Nordisk Films rundvisere vil supplere med spændende historier og anekdoter fra de sidste 50 år med Olsen Banden!
Lørdag d. 3. nov. kl.16.30 kan du sammen med Bramsnæs Lokalhistoriske Forening besøge Nordisk Film for at få en rundvisning i studierne, hvor de berømte og populære film om Olsenbanden blev optaget.
Pris 125 kr. pr. person.
Mødested: Nordisk Film, Mosedalsvej 14, 2500 Valby, ved hovedindgangen.
Tilmelding senest d. 20. oktober på: blf.bramsnæs@live.dk eller til Irene tlf. 23 35 35 74.

Historisk Samfund for Roskilde Amt inviterer til foredrag
mandag 22. oktober 2018 kl. 19.30:
Folk! Hvad er vel folk i grunden?

Professor Ove Korsgaard:
Ove Korsgaard har et stort forfatterskab bag sig centreret om Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede set igennem forskellige synsvinkler: folkelighed, højskole, grundtvigianisme, idræt m.m. Han har netop udgivet ”Grundtvig rundt – en guide”.

Ove Korsgaard, der er født på landet, fik først en landbrugsuddannelse, derefter en læreruddannelse, blev så højskoleforstander for at slutte af som forsker og professor ved Aarhus Universitet.

Folk er et af det danske sprogs mest elastiske begreber.
Det har haft forskellige betydninger gennem historien og det har det stadig. Da Grundtvig i 1848 stillede spørgsmålet: Folk! Hvad er vel folk i grunden? var der flere forskellige bud på, hvad man skulle forstå ved begrebet folk, hvilket fik dramatisk betydning for det danske samfunds udvikling. Ligesom dengang har det fortsat betydning for samfundets udvikling og indretning, hvad vi forstår ved ordet folk.

Sted: Foredraget finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgaard med indgang fra Gormsvej)
Tidspunkt kl. 19:30 – 21:30
Gratis og fri adgang for alle.
Med venlig hilsen
Gorm Bruun Hansen, formand

 

"Madsens stene." Udstilling på Hyllinge bibliotek fra 1.sept. til 30. sept. 2018.
Udstilling om amatørarkæolog Erik Madsen og hans fund og undersøgelser i klinten ved Ejby.
Sted: Kr. Hyllinge bibliotek
Tid: 01.09 - 30.09 i bibliotekets åbningstid.
Gratis.
Arrangeret af Bramsnæs Lokalhistoriske Forening.
Tekst: Thomas Dam Bruun.
I samarbejde med Biblioteket.
 

Referat af 'Ejbymordet'. Foredraget d. 25. september 2018 i Hvalsø Kulturhus:
"Kæltringer, lusepustere og undermålere"
Foredraget startede med, at Bent Gottfredsen bød velkommen på alle de tre lokalhistoriske foreningers vegne samt Lejre Kommunes Arkiv.
Foredraget byggede på dyrlæge Thomasens erindringer og egne beskrivelser.
Asger Thomsen fortalte om Ejbymordet, hvor en hel familie – mand, kone og søn - blev slået ihjel af en røverbande, kaldet Handskemagerbanden, der havde planlagt mordet. Familien var ganske uskyldig, men man sagde på egnen, at de havde 300 rigsdaler liggende i huset, hvor de boede.
Ved det retslige forhør blev der i alt afhørt 43 personer, og alt, hvad man fandt, var 70 rigsdaler, men senere tilstod Christian Jensen mordet på familien.
Nogle år efter mordet rev man bygningerne ned, og man har efterfølgende prøvet at finde ud af, hvor huset har stået, og i dag er der opført et nyt hus på grunden.

Om Ejbymordet. Foredrag d. 25. sept. 2018 kl. 19.00 på Hvalsø Bibliotek
Da foredraget er et samarbejde med de to andre lokalhistoriske foreninger i Lejre, se venligst omtalen under Egnshistorisk Forening for Hvalsø.

Efterfølgende vil der blive arrangeret en vandring i Ejby d. 30.sept. 2018, så man kan besigtige åstedet.


Fotos sept. 2018 til foredraget om Ejbymordet.

Pressemeddelelse:
Foredrag i Historisk Samfund for Roskilde Amt
Mandag 24. september 2018 kl. 19.30

Foredrag "
1968!" af Chr. Jensen, chefredaktør ved Politiken – tidligere på Berlingske og Information

Christian Jensen, der er født i 1972, fortæller om sig selv, at han ”er vokset op meget langt fra ånden fra 1968 og boede ikke i den verden, ungdomsoprøret forandrede.
I Grindsted blev der stadig drukket øl på smugkroer, da Christiania blev grundlagt. Vi sov med hænderne over dynen, da den seksuelle frigørelse huserede. Og den frisættende og syrede musik blev hørt som uopdragen larm og støj.
Nej, ungdomsoprøret nåede aldrig for alvor til Grindsted, og det gjorde 1970’ernes selvforvaltende pædagogik heller ikke. Jeg er vokset op med hjemmegående mor og varm mad til frokost.
Jeg kender alligevel blomsterbørnenes børn. Dem var jeg ung sammen med. Vi er uddannet sammen, og vi arbejder sammen”

Chr. Jensen har den største respekt for den generation af unge, der for 50 år siden væltede rektorernes katedre, angreb autoriteternes tankesæt og formulerede nye doktriner og utopier. De skabte tankerne bag det uddannelsessystem, hans generation blev uddannet efter, og de udviklede grundrytmen i den musik, vi stadig lytter til. Derfor vil fejringen af 50-året for ungdomsoprøret selvfølgelig ikke gå stille af – troede han. Men jubilæet er gået ualmindeligt stille af. Måske ser vi en stille – meget, meget stille –generationsprotest fra de blomsterbørns børn, der mener, at deres forældre allerede har fået – og taget – alt for meget opmærksomhed?

Mødet foregår i auditoriet på Roskilde Rådhus, den gamle indgang fra Gormsvej.
Alle er velkomne. Der er gratis og fri entre.
Gorm Bruun Hansen


I bronzealderens tegn – sirlige tegninger og formidlet forskning. Historisk særarrangement. Lørdag den 8. september 2018 kl. 13.00-14.30.
Mød museumsinspektør Flemming Kaul og videnskabelig illustrator Malgorzata Hansen fra Nationalmuseet, når de kommer til Lejre for dele ud af deres viden og mindes deres tidligere kollega og gode ven, Thomas Hjejle Bredsdorff.
Musikalske indslag af B-Joe og Erik Grip.

I bronzealderens tegn – sirlige tegninger og formidlet forskning, historisk særarrangement:
Tid og sted: Lørdag den 8. september kl. 13.00-14.30, Store Sal, Domus Felix, Bygade 20, 4320 Lejre.
OBS - der er gratis adgang til arrangementet, dog kun mod forevisning af billet, der skal bestilles forud via vores Facebook-side eller hjemmeside www.lejrehoestfestival.dk
Arrangør: Lejre Høstfestival i samarbejde med Lejre Bibliotek & Arkiv

Med sirlige tegninger og formidlet forskning vil der blive sat fokus på bronzealderens religion og fund ved et særarrangement om bronzealderens historie på Lejre Høstfestival 2018 lørdag den 8. september.

Særarrangementet er en hyldest til Thomas Hjejle Bredsdorff, der blandt andet var en integreret del af Lejres kulturliv, medstifter af Lejre Høstfestival og videnskabelig illustrator ved Nationalmuseet med speciale i bronzealderen. Et sjældent, talentfuldt og musikalsk menneske, der desværre ikke er blandt os mere.

Arrangementet er en hyldest til Thomas Hjejle Bredsdorffs virke og vil især handle om den nordiske bronzealderkunst og dens hellige billeder - tilsat et par musikalske indslag.

Museumsinspektør Flemming Kaul fra Nationalmuseet har i mange år arbejdet sammen med Thomas Hjejle Bredsdorff. Han vil denne dag holde et foredrag om solen, solheste og dets mandskab i bronzealderens religion. Med afsæt i bronzealderens hellige billeder fra området omkring Lejre og Roskilde vil han komme godt rundt om den nordiske bronzealderkunst, der fortæller om datidens forståelse af kosmos og solens betydning, som den overordnede livgivende guddom.

Men det kommer også til at handle om arbejdet med at tegne til 24 binds værket ’Die Funde’, der rummer samtlige fund fra bronzealderen i Danmark og Nordtyskland – tegnet i hånden vel at mærke. I mere end 25 år har Thomas Hjejle Bredsdorff tegnet til værket sammen med Malgorzatta Hansen, der ligeledes er videnskabelig illustrator på Nationalmuseet.

Malgorzatta Hansen vil fortælle om deres arbejde med ’Die Funde’. Til arrangementet vil det være muligt at bladre i et par eksemplarer af værket, hvor der er et særligt afsnit fund fra Lejre-egnen.

Ved arrangementet vil ROMU (Roskilde Museum) præsentere en oversigt over bronzealderfund og bronzealderlokaliteter fra deres ansvarsområde, som blandt andet dækker Lejre Kommune.

Afslutningsvis spiller B-Joe og Erik Grip et par numre for at ære og mindes deres ven Thomas Hjejle Bredsdorff.

Hent pressemeddelelsen her


Spændende tur til Orø lørdag d. 1. september 2018 kl.10


Hestebedgård Foto: www.hestebedgaard.dk/  

Vi mødes
på parkeringspladsen ved Hammer Bakke kl. 10.00 og samles i så få biler som nødvendigt.

Efter sejlturen er vi formentlig ved Hestebedgård kl. 10.30, hvor der vil være rundvisning.

Her kan vi også spise vores medbragte mad enten i haven eller i stakladen, hvis vejret er dårligt.

Derefter går vi byvandring (dem der kan) gennem Bybjerg, hvor vi vil få fortalt om byen og selve Orø.

Vi slutter ved Museet, som vil blive åbnet for os. Efter rundvisningen kan de, der lettest til bens, gå tilbage og hente bilerne ved Hestebedgård.
Retur til Østre færge og Hammer Bakke.


Senest tilmelding er d.13. aug. 2018
* Tilmelding sker på vores fælles mail: blf.bramsnaes@live.dk
eller til Irene på 23 35 35 74.

Priser:
* Færgen koster 50 kr. pr. bil og 25 kr. pr. person tur-retur. Betalingen ordner man indbyrdes i bilerne.
N.B. man kan kun betale med kontanter eller MobilePay.
* Indgang Hestebedgård: 20 kr. pr. person.
* Indgang museet: 10 kr. pr. person. Således i alt 30 kr., der betales til Irene. Husk at have lige penge med!!

På sommerligt gensyn
Bestyrelsen

Læs og print ud Orø-turoplysninger her

Referat af tur til Orø:
Lørdag d. 1. sept. 2018 var der mødt 21 personer op ved parkeringspladsen ved Hammer Bakke for at tage trækfærgen til Orø. Ved ankomsten til øen kørte vi straks til Hestebedgård, hvor vi blev modtaget af Carsten Raugh, der skulle være vores guide hele dagen.


Vi mødes foran den gamle trelængede gård.

Han fortalte først lidt om øens og gårdens historie, hvorefter vi havde tid til at se os omkring på egen hånd, inden vi spiste vores medbragte frokost.


Frokost i den store lade...


... og frokost i det grønne bag gården.


Gårdens bi-hotel i flere etager.

Øen var oprindelig krongods under Jægerspris slot, hvorefter den overgik til kirken. Befolkningstallet har været stort, og der var ingen fæstebønder på øen. Nu siges øen at være solgt til en bonde fra Stevns.


De gamle plove fortæller historie.

Hestebedgård er en gammel slægtsgård, der har været i samme slægts eje siden 1713. Henrik Larsen (1890 – 1984), som ejede gården fra 1917 – 65,var en driftig mand – bl.a. medstifter af og formand for Brugsen, men også meget lokalhistorisk interesseret og samlede et righoldigt materiale om øen og dens beboere. De vigtigste dokumenter er Matrikelregistranten – et register med omtale af alle øens ældre ejendomme, deres beboere og disses erhverv, samt forskellige anekdoter og hændelser af nyere og ældre dato. Desuden er der avisudklip tilbage fra 1928 og dagbøger fra 1908, der alle kan beses på gården.


Et lille udvalg af notater, kalendere, gamle blade, tegneserier, kultur.
Henrik Larsen samlede meget lokalhistorisk materiale. I dag har Nationalmuseet taget hånd om hans samlinger ifølge Carsten Raugh, og venneforeningen er i gang med at behandle det indsamlede materiale. (LKJ.)
 


Tekst og tegninger af Sys Gauguin, f. Hedvig Poulsen (1909-1999).Stuerne med minder, kultur, liv for mange mennesker og begivenheder.
 

Hestebedgård fungerer som kulturhus og indeholder mindestuer, landbrugshistoriske samlinger, personal- og lokalhistorie samt en skovhave. Den nuværende gård er bygget fra 1849 indtil 1919 og har været beboet indtil 2007. På gårdspladsen er den gamle pigstensbelægning samt en kampestensbrønd bevaret. Indbo og indretning er stort set uforandret gennem de sidste hundrede år.


Hyggestuen.
 


Gammelt og nyt - begge i sort og hvidt.
 


Omviser Carsten Rauch (til højre) fortæller byhistorie. I baggrunden Brøndsøgård. På gavlen ses landmand Ole Nielsens initialer.

Derefter var der byvandring igennem Bybjerg – hvor Carsten Raugh fortalte lidt om de forskellige bygningers historie. Vi så bl.a. Orø Brugsforening, Brøndsøgård, Søndergård med lokaliteten Klapperhøj, hvor der blev bygget den mølle, der senere kom til Kirke Hyllinge, Orø Bryghus, Bondestandens Sparekasse, Orø skole, Orø Kro fra 1822, der fra starten både var kro og handelsbod, lægeboligen fra 1895 og Orø Kirke – en smuk 1100-tals kirke af granitsten og med kalkmalerier.


Fotoudstilling i laden med billede af møllen, der kom til Kirke Hyllinge.

Kirkegårdsmuren er muligvis lavet af sten fra den gamle borg Stensbjerg. Det sidste stop var Orø Museum i det tidligere fattighus (ophørt 1890), hvor hjemstavnsforeningen havde udstillet diverse samlinger af husgeråd, tøj og optegnelser vedrørende øens historie, samt en kopi af det smukke ”Orøkors” fra det 11. århundrede. På vejen hjem var der lige tid til en kop kaffe på en lille hyggelig café.

(Ref. Benedikte Kiørboe, Sæby d.18.09 2018).
Fotos: Lis Klarskov Jensen
 


Hestebedgård Foto: www.hestebedgaard.dk/ 


Vikingeborgen (Borgring) ved Lellinge/Køge, lørdag d. 30. juni 2018 kl.13.00.

Den 30. juni tager BLF til den nyopdagede (2014) Vikingeborg ved Køge. Ny udstilling åbner d. 1. juni og heri indgår gratis rundvisning.

Læs om borgen, "der forsvandt sporløst ud af historien og lidt om de oplevelser, der venter: https://www.vikingeborgen.dk/ 

Kl. 13.00 Vi mødes med medbragt mad og drikkelse, inden vi tager på guidet rundvisning.
Kl. 14.30 Guidet rundvisning. Herefter på egen hånd.
Entré: 45,- Børn u. 6 år gratis
Parkering: Gratis.
Adresse: Se ovenstående link med vejvisning.
Samkørsel: Hvis man er interesseret i samkørsels er der tilmelding senest d. 20.6.2018 til Bjarne Holm på tlf. 46405431/22511409.

Referat af den spændende og hyggelige tur i bagende sol til Harald Blåtands mystiske middelalderborg:

Om eftermiddagen lørdag d. 30. juni 2018 efter en hyggelig "samspisning" deltog 8 medlemmer af foreningen i en guidet tur i vikingeborgen Borgring. Den arkæologiske udgravning sker i samarbejde med Vallø stift og Århus universitet og de første prøvegravninger er startet i 2015.

Vikingeborgen blev opdaget ved en militær overflyvning, hvor man fik øje på et perfekt bygningsanlæg, der svarede til de allerede kendte borge, med 4 i selve Danmark og 2 i Skåne. Det cirkulære anlæg - der har et grundareal på 4.305 kvm. og 11 m. brede jordvolde med 4 porte (lagt stik nord-syd og øst-vest) - var omgivet af egetræspalisader, mens selve bebyggelsen lå i midten. Hele anlægget blev sat i gang af Harald Blåtand engang i slutningen af 900-tallet.

Fundmængden er ikke stor. De mest spektakulære fund er et stykke af en såkaldt dåsefibel samt en værktøjskasse. Værktøjet heri er af meget fint jern fra Sydsverige og efter al sandsynlighed efterladt med vilje - dvs. ofret. Der er også fundet spor efter en brand, muligvis påsat indefra. Desuden kan fund af keramik - som er fremstillet efter Harald Blåtands tid - tyde på at borgen kan have været genanvendt eller genopbygget i en senere periode.

De igangværende udgravninger kan måske bringe nye ting frem til belysning af anlæggets funktion og videre skæbne.
(Referat Benedikte Kiørboe, Sæby 8/7 2018)

 

Forsvinder ringborgen for altid i efteråret 2018?
Udgravninger, parkeringsplads og ankomstcenter fjernes fra området og bliver mark igen i efteråret 2018. Det er i hvert fald planen. Vi må håbe, at tidsplanen for dette unikke historiske sted kan ændres, så det ikke forsvinder for altid.

Indtil da kan du opleve rejsen tilbage til 900-tallet og blive klogere på udgravningen og historien: Med i billetprisen følger Virtual-Reality briller og en kode til den gratis app, der giver adgang til videoer, animationer og viden om de udstillede fund.
Få mere information på www.vikingeborgen.dk/

Vil du opleve mere?
Se efter lignende arrangementer på www.museerne.dk/arrangementer og www.danmarksborgcenter.dk/da
 


Frokost i det grønne før vi besøgte ringborgen. Foto Inge Winther 2018.


Bestyrelsesmedlemmer i fuld gang.  Fotos Inge Winther 2018.


Velkomstcentret med containermuseet med den 6 m. høje udsigtsplatform
og grusvejen ned mod borgringen. Foto Bettina Balslev 2018.


Vikingeborgen i Lellinge/Køge ses i baggrunden. Foto Bettina Balslev 2018.


Stålstolper skal markere  ringborgens vold og port. Foto Bettina Balslev 2018.


Vores guide viser andre ringborge og fibeldåse med en lignende fibel som den fundne. Foto Bet
tina Balslev 2018.


Gravko fjerner nutidigt muldlag. Foto Bettina Balslev 2018.


Udsnit af udgravning. Foto Bettina Balslev 2018.


Åen skærmet under skræppebladene sørgede for vand til ringborgen. 
Fot
o Bettina Balslev 2018.


Informationsplancher og  BLF-medlemmer neden for den store ringborg.
Foto Bettina Balslev 2018.


 Bestyrelsesmedlemmer inde i  ringborgen. Foto Bettina Balslev 2018.


Åløb ved borgen og udgravning i borgen. Fotos Inge Winther 2018.


Udgravningsplads i ringborgen. Foto Inge Winther 2018.

 

Gravhøje ved Ejby Å Lørdag d. 26. maj 2018 kl.11.00
Thomas Bruun vil fortælle om jættestuerne, fundene og om tiden, hvor de blev bygget. Vi besøger udvalgte høje til fods, og der er efterfølgende, efter et par gode timer, kaffe og kage til alle deltagere.
Kom som I er – både børn, voksne og hunde.
Der er ingen tilmelding – så vi mødes:
Sted: Møllehøjvej, Kyndeløse Sydmark.

Referat:
Lørdag d. 26. maj 2018 var der mødt 14 personer op i dejlig varmt sommervejr – dog med truende tordenskyer i baggrunden – for at høre bestyrelsesmedlem Thomas Bruun fortælle om 3 jættestuer ved Ejby Å.
Som sidst begyndte vi ved den dobbelte jættestue ved Møllehøj, som det var muligt at komme ind i. Dernæst gik vi til den åbne storstensgrav uden dæksten ved gården Åvang for at slutte ved jættestuen ude på marken tæt ved Ejby Å. (Se i øvrigt referatet fra sidste tur d. 9. maj 2015.)
Vi gennemførte turen uden regn og fik til sidst smagsprøver på øl efter gamle opskrifter samt kaffe og kage.


Thomas Bruun fortæller om de 3 jættestuer... Foto Bettina Balslev 2018.


Den dobbelte jættestue ved Møllehøj... Foto Bettina Balslev 2018.


Den åbne storstensgrav uden dæksten... Foto Bettina Balslev 2018.


Foto Bettina Balslev 2018.


Jættestuen ude på marken. Foto Bettina Balslev 2018.
 

Fritidsmesse på Ryegård d.5. og 6. maj 2018:
Igen i år vil Bramsnæs Lokalhistoriske Forening deltage i Fritidsmessen med en stand. Herfra vil vi sælge hæfter, bøger og trøjer, samtidig vil der være udstillinger med relation til egnen. Nogle af foreningens medlemmer vil ligeledes være til stede for at svare på spørgsmål eller måske bare for at få en lille snak med de besøgende.

Referat af fritidsmessen på Ryegård:
Takket være det gode vejr og en fin indsats fra bestyrelsens medlemmer blev foreningens stand på messen godt besøgt – mange blev fristet til at bestemme navnene på de fremlagte gamle redskaber, eller ”bedstefar” skulle lige vise barnebarnet, hvordan man slog søm i på ”den rigtige måde. Alle blev præmieret med en fin gammeldags flødekaramel! Der var også interesse for foreningens publikationer, og mange fik en god snak med bestyrelsesmedlemmerne om de ophængte fotokopier af forskellige gamle bygninger og andre seværdigheder fra området. Det var således et meget tilfreds hold, der pakkede sammen sidst på søndagen.
 

Referat af grev Johan Scheel foredrag: Ryegårds historie
Onsdag d. 4. april 2018
havde 48 interesserede og spørgelystne personer fundet vej til Kirke Hyllinge Bibliotek for at høre grev Johan Scheel fortælle sin egen personlige historie om det gods, han arvede, og hvordan han i dag ved forskellige tiltag fører det videre i et meget forandret samfund ved at udvikle helt andre indtægtsmuligheder end ren fødevareproduktion. Som han selv siger: ”går i sin faders fodspor, men på en anden måde”, og hans mål er at bevare ejendommen i familiens eje og beskytte og bevare kultur- og naturværdier.

Ryegård omtales allerede i 1200-tallet som et stenhus, der lå lige over for kirken i Rye, og det var i kronens eje indtil 1350, hvor Valdemar Atterdag solgte det videre. I 1575 lod Johanne Oxe opføre en ny hovedbygning bestående af to parallelt liggende bindingsværkslænger i to stokværk. Siden Iver Rosenkrantz i 1735 købte Ryegård, har godset været i familien Rosenkrantz Scheels eje, og Frederik Christian Rosenkrantz Scheel lod de to gamle bindingsværkbygninger rive ned i 1877. I deres sted opførtes en ny hovedbygning i to etager efter arkitekt V. Tvedes tegninger i 1880, og samtidig blev der opført en ny avlsgård, som senere er stærkt ombygget efter flere brande. Den nye hovedbygning blev nedrevet i 1974, men der er flere ældre bygninger tilbage f. eks. Enkesædet fra 1863, den gamle kørestald fra 1650 og Hønsehuset.
Godset økonomi er nu baseret på landbrug (700 ha. med konventionel drift, og 170 ha. med økologisk drift), skovbrug, udlejning af huse (30 stk.) og udlejning af jagt til 9 forskellige konsortier.
Derudover har man udviklet produkter til et oplevelsessamfund: Fritidsmessen, der afholdes hvert år i april/maj, Jul på Ryegård med nisser, hestevognskørsel og fældning af eget juletræ, Halloween m.m. Godset har 140.000 besøgende om året. Som noget nyt har man opført Trætophytterne i 6 m. højde, som bruges af spejdere 2 gange om ugen samt udlejes til firmaer til dagkonferencer o.l. Der er også planlagt et besøgscenter på stedet, hvor Langtved Færgekro lå, hvor man vil udleje kajakker, kanoer og cykler til turisterne. Skal man holde fest, er det muligt at leje Kørestalden, Brandsprøjtehuset eller Trudsholm. Netop Trudsholm blev købt af familien i1776 og er ideel til fest, hvis man er til stearinlys og romantisk forfald. Nu mens Rye Kirke er under renovering, holdes der også julegudstjeneste i Kørestalden.

Artikler fra Foreningen Danmark-Letland
Letterne fejrer 100 året for deres fødsel som nation.
Læs mere om Talsis historie og museets artikelsamlinger

Lørdag den 10. marts 2018 kl.14.00 – 15.15:
Kom og få en guidet rundvisning på den flotte nye udstilling på Roskilde museum.

På museet kan du opleve fortællingen om byen og egnens kulturhistorie set gennem unikke arkæologiske fund og spændende nyere genstande. Du kommer også tæt på historien om en af Danmarks ældste og mest betydningsfulde byer – en historie af national betydning.
Roskilde Museum i Sankt Ols Stræde holder til i to af byens markante historiske huse – Sukkerhuset og Liebes Gård.
Sted: Sankt Ols stræde 3 i Roskilde.
Pris: 35 kr. pr. person.
Tilmelding senest d.24/2 2018
på mail: blf.bramsnaes@.live.dk
eller på telefon til Bjarne 46 40 54 31 / 22 51 14 09.

Referat af rundvisning på Roskilde Museum lørdag d. 10. marts 2018. HENT referat HER

 

Herunder billeder fra BLFs besøg på Roskilde museum med deres nye udstilling. Flotte nye rum og med tablets med information til de udstillede genstande.

Der er langt færre genstande at se end tidligere, og
hovedvægten er lagt på at formidle de store linier i historien.

Herunder billede af bl.a en helleristningssten fundet på vores egn ved Langtved i 2001 under markarbejde.

Stenen har i sin tid været fremvist på Bramsnæs Museum og arkiv, inden den kom til undersøgelser på Nationalmuseet. Fotos: Thomas Bruun 2018.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:
1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af Bogforlagets regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent. (forhøjet til kr. 200)
7. Fremlæggelse af næste års budget.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg: Inge Winther – modtager gerne genvalg
Palle Pedersen – modtager gerne genvalg
Ellen Skjoldager Andersen – modtager gerne genvalg.
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år – udgår.
10. Valg af revisor for 2 år – udgår.
11. Valg af revisorsuppleant for 2 år – udgår.
12. Eventuelt.
Foredrag
ved tidligere borgmester i Hvalsø Virginia Holst ca. kl. 20.30 "Fra sygeplejerske i New York til politiker i Danmark"
Efter den ordinære generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for.
Kontingentet på 200 kr. bedes indbetalt på foreningens konto – 1551- 5553377 i Danske Bank. Husk at skrive navn, adresse og by, samt medlemsnummer (som står på forsiden af kuverten). Beløbet bedes venligst indbetalt inden 12.febr. 2018.
På generalforsamlingen kan man også betale direkte til foreningens kasserer.
Husk, at kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Da bestyrelsen har et stort ønske om fornyelse, vil vi opfordre vore medlemmer til selv at stille op eller evt. finde andre, der kan være interesserede i at gøre et stykke arbejde for foreningen.
Se hele indkaldelsen her

Se årsregnskabet for Bramsnæs Lokalhistoriske Forening 2017 her

Se Bogforlaget Vor Egns Historie, Driftsregnskab for 2017

REFERAT af ordinær generalforsamling i
Ejby Forsamlingshus onsdag d. 28. feb. 2018 kl. 19.30.

 HENT referatet HER

 

Egnshistorisk forening for Hvalsø inviterer de egns-historiske foreninger.
Hermed har vi den glæde at kunne invitere til et besøg på Filadelfias Museum lørdag den 27. januar 2018 kl. 14.00, Kolonivej 2, 4293 Dianalund.
Vi får adgang til museet samt en rundvisning på området. Entré 20 kr.
Af hensyn til museets frivillige bemanding må vi bede om en
uforpligtende forhåndstilmelding senest tirsdag den 23. kl. 22.00 til kbgottfredsen@gmail.com
I 1897 blev Anstalten for Epileptiske i Tersløse stiftet af landsbylægen Adolph Sell. Udgangspunktet var simpelthen en forening, der skaffede sig indtægter ved loppemarkeder. Kort efter blev betegnelsen Kolonien Filadelfia. Da jernbanen i 1901 kom til, blev navnet Dianalund.
Adolph Sell var stærkt interesseret i forskningen i epilepsi samt i sindssygdomme som helhed. Han havde et stort og varmt ønske om at gøre noget for disse mennesker ud fra et kristent livsgrundlag. Hans ønske var at skabe et hjem for de syge. Filadelfia betyder broderkærlighed.
Ved Adolph Sells død i 1921 var kolonien vokset til 150 tønder land med 550 patienter, bosat i 30 smukke bygninger af god kvalitet. Kolonien blev drevet som en moderne virksomhed, hvor man satsede på i videst muligt omfang at være selvforsynende med så godt som alt. Kolonien Filadelfia blev næsten identisk med landsbyen Dianalund.
I forbindelse med 100 års jubilæet blev der udgivet en bog, og museet blev stiftet. På muset får man et godt indblik i 100 års arbejde med de syge, alt i bedste mening og ud fra tidens bedste viden. Vi ser bl. a. senge, konstrueret med henblik på, at de syge ikke kunne falde ud og slå sig under anfald.
Se invitation og billeder her:

Referat af besøg på Filadelfias Museum lørdag 27.1. 2018
Egnshistorisk Forening for Hvalsø inviterede de to andre lokalhistoriske foreninger til et besøg på Filadelfias Museum lørdag d. 27. januar 2018. Der var 20 personer, der tog imod tilbuddet og mødte op på det lille museum. Museet åbnede den 7. februar 1997 ved Filadelfias 100 års jubilæum og er indrettet i en af de ældste bygninger – en køkkenbygning fra 1904.
Landsbylægen i Tersløse Adolph Sell, der var meget religiøs og også noget excentrisk, stiftede i 1897 Anstalten for Epileptiske kaldet Kolonien Filadelfia (det betyder broderkærlighed). Han var meget interesseret i forskning i epilepsi samt i sindssygdomme som helhed og ønskede at gøre noget for disse patienter.
Da jernbanen kom til i 1901, blev navnet ændret til Dianalund.
Kolonien var stort set selvforsynende, idet den havde f. eks. eget gartneri, mejeri, slagteri, vandtårn, brandværn og ikke mindst kirke og kirkegård.
I 1921 ved Adolph Sells død var kolonien vokset til 150 tønder land og havde 550 patienter, der boede i 30 smukke, men også meget forskellige bygninger.
Sells efterfølger Schou var den første overlæge, der også var psykiater, og den medicinske behandling af epilepsi tog derefter fart. Nu er der kun 20-24 fastboende patienter; de øvrige kommer ambulant for at blive udredt og få deres medicin justeret.
Besøget sluttede af med en rundvisning på Koloniens store område, hvis bygninger i dag foruden ambulatorier også rummer bl.a. optræning, rehabilitering, specialskole, hospice, patienthotel, værksteder samt Center for Diakoni og Ledelse.
 

2017:

Om natmænd, bødler, rakkere og kæltringer, mandag d. 23. oktober 2017 kl. 19.30 på Gundestedgård, Gundestedvej 40, Hvalsø.
Magister Mette Gundel besidder en enorm viden om disse samfundets udstødte, som vi normalt ikke taler meget om, men de er også en vigtig del af vores her noget oversete historie. Vi havde brug for dem og deres tjenester, men have med dem at gøre, det ville ingen. Da Mette Gundel samtidig er en fremragende og rutineret fortæller, kan vi love en aften ud over det sædvanlige.

Aftenen er arrangeret af de tre lokalhistoriske foreninger LHF, EHF og BLF i fællesskab.
Entré 50 kr. for medlemmer af de tre foreninger -
80 kr. for gæster.
Se billeder her

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening indbyder til besøg på Lejre Museum
Lørdag d. 7. oktober 2017 kl.13.30
Lejre Museum, Orehøjvej 4 B

Pris: 40 kr. per person
Ikke medlemmer 75 kr.
Medlemmer af Lejre Museum – gratis.
Læs indbydelsen her

 

Byvandring i Nr. Hyllinge søndag den 24.september 2017
Veloverstået byvandring i Nørre Hyllinge. Mange interesserede mødte op på biblioteket i Kirke Hyllinge, hvor vi med kage og kaffe blev introduceret af Ellen Skjoldager Andersen og Josef Jørg Frederiksen. Tillige med historier fra Keld Kirkegaard fik vi en god tur i landsbyen, hvor Keld og Josef har trådt deres barnesko. Turen sluttede ved børnehjemmet, hvor Lisbeth og Carsten Grønberg i dag bor. Mange bidrog med historier fra Nørre Hyllinge og med det gode vejr med solskin var det en succes! Tak til Ellen, Jup, Keld og Bettina Balslev Bruun for kage samt de altid aktive i bestyrelsen i BLF.
Med venlig hilsen Thomas Bruun.
Læs indbydelsen her

Den 8. september åbner Lejre Bibliotek og Arkiv dørene op i Hvalsø for udstillingen ”Det sku´ vær´ så godt…..”.
Det er 1930´erne, der er emnet både lokalt og nationalt. Udstillingen er en optakt til DR’s danmarkshistorie om 1930´erne.
Klokken 16.30 byder bibliotek og arkiv velkommen. Derefter vil journalist Kaare R. Skov causere over Danmark i 1930´erne.
Gennem billeder og tekst dykker du ned i tiden, mens du nyder et stille glas og lytter til ”Porgy og Bess” – en opera opført i 1935. Musikken spilles af Jens Breums band.
Kom og mød historien i spændende omgivelser sammen med andre mennesker.
Arrangementet er åbent for alle fra klokken 16.30 – 18.30, på Skolevej 12A i Kr. Hvalsø.
Venlig hilsen Lejre Bibliotek og Arkiv

Referat af turen til Lundekrog lørdag d. 20 maj 2017
Lundekrog er et museum om livet på landet ca. 1840 til nyere tid. Det vil sige, at mange af os kunne huske ting fra vores barndom og ungdom.

Der er rigtigt meget at se på. Fra de grovere redskaber som plove og harver over vogne og kaner. Der var både vogne til finere kørsel som til brug i landbruget. Blandt andet var der fra Tadre Mølle 2 vogne og en kane, som Romu ikke ville have.

Derudover var der repræsenteret næsten alt, hvad man kan forestille sig i landbrugsredskaber.

Også de håndværk, der normalt fandtes i en landsby: sadelmager, træskomager, smed, tømrer m.m. er udstillet. Ligeledes alt hvad der har med husholdningen og landbohjemmet at gøre.

Vi fik en levende beretning af rundviseren på næsten 3 timer, dog iberegnet en lang kaffepause på den hyggelige gårdsplads, der er indrettet med caféborde og stole.

Billeder af mange udstillinger kan ses på hjemmesiden http://lundekrog.net og vælg "Om Lundekrog".

Referat: Irene Petersen.

 

Et tilbud du ikke kan modstå !!!
Har du tid og lyst til at hjælpe bestyrelsen med at repræsentere Bramsnæs Lokalhistoriske Forening på vores stand på Ryegårds Fritidsmesse lørdag d. 29. april og søndag d. 30. april kl.10.00 – 16.00 (gerne begge dage!)?

    

Bjarne ser frem til at høre fra dig på tlf. 46 40 54 31 eller 22 51 14 09. Send evt. en mail: blf.bramsnaes@live.dk
Mange hilsner
Benedikte 
     

Fritidsmesse på Ryegård d. 29/30. april 2017
Igen i år vil Bramsnæs Lokalhistoriske Forening deltage i Fritidsmessen med en stand. Herfra vil vi sælge hæfter, bøger og trøjer. Samtidig vil der være udstillinger med relation til egnen. Nogle af foreningens medlemmer vil ligeledes være til stede for at svare på spørgsmål eller måske bare for at få en lille snak med de besøgende.

Byvandring i Skibby lørdag d. 22. april 2017
Kom og få en guidet byvandring i din naboby – Skibby.
Her vil vi få fortalt træk af byens spændende historie og se Skibbys store, flotte kirke med de fantastiske gamle kalkmalerier. Desuden hører vi om Skibbykrøniken, et ufuldendt manuskript på latin forfattet af Poul Helgesen. Manuskriptet blev 1650 fundet indmuret i Skibby kirkes apsis.

Læs referatet her. Referat af Benedikte.
 

Onsdag den 15. marts (Rettelse: ikke den 13. marts) 2017 kl. 19.00–21 kan man få svar på følgende spørgsmål:
Levede der neandertalere i Danmark?

I forlængelse af historien om amatørarkæolog Erik Madsens undersøgelser ved Ejby Klint vil arkæolog Jørgen Holm holde foredrag om emnet. Han vil føre os tilbage til de ældste tider, palæolitikum, og afdække potentialet for neandertalere i Danmark. Han vil også fortælle om sine egne undersøgelser af mere end 14.000 år gamle istidsbopladser i Sønderjylland.
Jørgen Holm er fhv. museumsinspektør ved Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev samt tidl. projektforsker ved Nationalmuseet og Marinarkæologisk Forskningscenter i Roskilde.
Sted: Kirke Hyllinge Bibliotek

Referat af foredraget: Levede der neandertalere i Danmark?

Onsdag d. 15. marts 2017 havde 52 personer fundet vej til Kirke Hyllinge Bibliotek for at høre arkæolog Jørgen Holm fortælle om de ældste fund af mennesker i Afrika og deres vandring op gennem Europa til det, der senere blev Danmark. Der blev lagt fokus på Neandertalermennesket og amatørarkæolog Erik Madsens fund ved Ejby klint.I 1976 fandt man i Tanzania 3,7 mio. år gamle fodspor fra en menneskeart, der gik oprejst. Siden har man i Dmanisi i Georgien fundet flere kranier fra Homo Erectus, som er 1,8 mio. år gamle, og i Atapuerca i Nordspanien blev der ligeledes opdaget kranier (fra 1,2 mio. til 350.000 år gamle) og i Caune de l’Arago i Frankrig (ca.550.000 år gamle). De nåede også til England, der på det tidspunkt sikkert var landfast med Europa, da der er fundet håndkiler og fodaftryk ved Happisburgh i Østengland. Desuden blev der ved Schöningen i Tyskland udgravet en boplads og nogle karakteristiske træspyd, dateret til at være ca. 300.000 – 400.000 år gamle. I Danmark har man dateret et fund af 800 stenredskaber fra Vejstrup Ådal på Østfyn til at være af omtrent samme alder.

I pausen underholdt Hanne Methling på guitar med en til lejligheden komponeret Neandertalersang.

Den sidste halvdel af foredraget omhandlede, hvad man havde fundet i Danmark. Fra lokalområdet kan nævnes, at ved en klint ved Ejby fandt amatørarkæologen Erik Madsen i 1962 flintredskaber, som han anslog til at være fra sidste mellemistid (for 130.000 år siden) - altså palæolitisk stenalder. Jørgen Holm fortalte om de tidligste sikre fund på dansk jord. I Sønderjylland ved Jels Sø fandt han og hans fagfæller i 1981-1984 to bopladser fra istidsjægerne (Hamburg-kulturen), som blev anslået til at være ca. 14.000 år gamle, samt ved Slotseng ligeledes Sønderjylland blev der i et dødishul i 1962 fundet forskellige genstande efter en lidt yngre kultur kaldet Federmesser.
Det er helt sikkert, at der også i Danmark har levet mennesker siden istiden – men de eneste spor, vi har af dem, er indtil nu kun deres redskaber. Hvorvidt vi kan fastslå, at Neandertalernes tilstedeværelse under og før istiden er endnu noget, vi har til gode at afdække, mener Jørgen Holm, der fastslår, at der er stor mulighed for, at de har været her.

Foreningen fremviste til arrangementet et stort udvalg af de stenredskaber Erik Madsen i sin tid indsamlede ved fjorden ved Bramsnæs. Disse sten ”Madsens stene” er svære at datere og dermed arkæologisk set blot redskaber eller affald fra senere tiders flintforarbejdning. Men spændende er de!
Referat af Benedikte Kiørboe.
 

Historisk Samfund - spændende foredragsaften Mandag 27. februar kl. 19.30
Værfts-eventyret i Køge, 1918-1923
Christian P.P.Lemée, fhv. museumsinspektør på Køge Museum, arkitekt, Ph.d."Ved slutningen af første Verdenskrig var der blevet så stor behov for skibstonnage i Europa, at der blev etableret flere skibsværfter i Danmark. I Køge blev der startet to skibsværfter, hvoraf det ene byggede traditionelle stålskibe, og det andet satsede på en ny måde at bygge skibe på, nemlig ved hjælp af et nyt materiale: jernarmeret beton.
Christian Lemée, som arbejder med projektet Hummeren i Køge, vil fortælle om disse to værfter i Køge, hvordan man byggede skibene, om den overordnede historie, men han vil også formidle historien ud fra, hvad de gamle skibsbyggere har efterladt af fortællinger. Foredraget vil også komme ind på, hvad denne korte, men hektiske tid har betydet for Køge, og hvad den har efterladt sig af kulturarv i Køge."
Læs mere om foredraget her

Sted: Foredraget afholdes i auditoriet på Roskilde Rådhus, den gamle indgang fra Gormsvej.
Der er gratis adgang for alle til foredragene.

Gorm Bruun Hansen
formand


Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 8. februar 2017 kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus

Læs om generalforsamlingen her

Se slutregnskabet her

Og bagefter ca. kl. 20.30 vil Birgit Svendsen, præst ved Rye Kirke, fortælle om kirkens historie og den nuværende situation: 'Fra herregårdskirke til folkekirke.'

Sognepræst for Rye og Kirke Sonnerup Birgit Svendsen vil fortælle om Rye kirke, der er opført omkring 1150 og er af Roskilde-egnens foretrukne byggemateriale, frådsten eller kildekalk. Kirken er højst sandsynligt bygget af et af Hvideslægtens medlemmer, formentlig Skjalm Hvides sønnesøn, Sune Ebbesen, da kirkens kalkmalerier uden al tvivl er skabt af Jørlundeværkstedet, som var Hvidernes foretrukne kalkmaleriværksted. Rye kirkes ejendomsforhold efter reformationen var ret rodede, men da Caspar Lubbekes Roskilde-værksted i 1661 leverede prædikestolen til kirken, var der ingen tvivl om, at ejeren var Niels Trolle til Ryegård.

Desværre er kirken nu lukket på ubestemt tid på grund af en omfattende olieskade.

Efter den ordinære generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for.

Kontingentet på 150 kr. bedes indbetalt på foreningens konto – 1551- 5553377 i Danske Bank. Husk at skrive jeres navn, adresse og by, samt medlemsnummer (som står uden på jeres kuvert). Beløbet bedes venligst indbetalt inden d.
1-2-2017.

På generalforsamlingen kan man også betale direkte til foreningens kasserer.
Husk, at kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

Læs Referat af generalforsamlingen 2017 her

Se Bogforlagets driftsregnskab for 2016 her

Invitation til foredrag om Sankt Agnes Kloster onsdag den 25. januar 2017 kl. 1930 på Gundestedgård, Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø. Alle er velkomne. Deltagere, der ikke er medlem af en af de tre foreninger, betaler 50 kr.
Jakob Zeuner, forfatteren til den anmelder-roste bog: "Sankt Agnes - fra nonnekloster til nutid" har sagt ja til at komme og fortælle os mere om de spændende historier, som er knyttet til klostertiden i Roskilde og livet i et nonnekloster. Nonnerne var jo forgængere for nutidens selvstændige kvinder, idet de levede i selvstyrende grupper i en decideret mandeverden.
Læs mere om foredraget og Sankt Agnes Kloster her

2016:

Om arkæologi i Lejre. Mandag 31. oktober 2016 kl. 19.30
Tom Christensen fra Roskilde Museum holder foredrag om de arkæologiske udgravninger i Lejre, som han så fornemt har beskrevet i sin bog ”Lejre bag myten”.
Sted: Kirke Hyllinge Bibliotek.
Pris: 20 kr. pr. person.

AFLYST pga. manglende tilmelding: Rundvisning i kongernes Lapidarium i Christian 4.s Bryghus
lørdag d. 8. oktober 2016 kl.11-12

Bygningen er oprindelig opført som en del af Københavns forsvarsanlæg, i 1618 indrettet som bryggeri, indtil det brændte i 1767. Derefter anvendt som magasin for Tøjhuset. Nu huser bygningen den samling af gamle skulpturer fra Statens slotte og haver, der ikke tidligere har været åben for offentligheden.
Sted: Poternen, Frederiksholms Kanal 29. Mødetid: 10 min. før start på rundvisningen.
Pris: 50 kr. pr. person.
Tilmelding senest 18/9 2016 på mail blf.bramsnaes@live.dk eller sms på 23 35 35 74.Tirsdag d. 27. september kl.19.30 på Gundestedgård
Foredrag på Gundestedgård med emnet ”Pigerne på Sprogø” ved Carsten Egø Nielsen sammen med de tre andre lokalhistoriske foreninger.
Referat:
Bramsnæs lokalhistoriske Forening havde sammen med Lejre og Hvalsø lokalhistoriske foreninger d. 27/9 206 arrangeret et foredrag om ”sprogøpigerne”.

9 af vore medlemmer deltog og fik en god og lærerig oplevelse. Foredragsholder, Carsten Egø Nielsen, fortalte vidende og medlevende både om baggrunden for at oprette anstalten i 1923, om livet på øen for de anbragte ”piger” og tilsvarende om baggrunden for nedlæggelsen i 1961.

”Piger” er sat i anførselstegn, idet det drejede sig om voksne kvinder, der af flere grunde blev betragtet som uønskede i det almindelige samfund. Man fik indtrykket af, at det gennemgående var svagt begavede (men ikke alle decideret åndssvage), der ikke opførte sig helt normalt eller fik for mange ”uægte” børn. De blev anbragt på øen, fordi de ikke skulle være indespærrede, men alligevel skulle holdes væk fra samfundet.

Carsten Egø Nielsen pointerede, at vi skal bedømme de handlinger man udsatte ”pigerne” for ud fra datidens kontekst og ikke ud fra nutidens normer, ligesom sprogbruget var en anden, og ord som vi finder negative nu var helt normale dengang.
Referent
Ellen Skjoldager Andersen
 

HERFRA HVOR VI STÅR... fredag d. 9. september 2016 kl. 16-18 på Hvalsø Bibliotek og Arkiv
Kom til festligt åbningsarrangement på Hvalsø Bibliotek og Arkiv, når vi slår dørene op for 1870'erne. Genoplev eller se det for første gang på dit bibliotek og arkiv.

Program:
- Velkomst
- Causeri om 70'erne v. Flemming Damgaard Larsen og Villy Hauritz
- Buffet som vor mor lavede den
- Musik med Midnight Blur Project
- Kreative aktiviteter, højtlæsning af 70'er lyrik og - prosa.
- Lilla bleer
- Udstilling af kollektivet, parcelhuset og det sociale boligbyggeri.
Se mere her
 

3. september 2016 var der igen tur med Marinehjemmeværnsbåden Askø.
Der var hurtigt tilmeldt 13 personer, og der kunne ikke være flere på båden.
 


BLF-medlemmer på tur 3. september 2016 med hjemmeværnets båd


   

   

   
BLF på tur med Marinehjemmeværnsbåden Askø 2016


Juni-grillhygge hjemme hos Irene og John

Stor tak til Irene og John, der igen i år skabte de hyggelige rammer om endnu en dejlig sommer-komsammen i Odsherred. Og igen var der sørget godt for os på alle måder, mens det skiftende tørvejr, sommerregn og sommerblæst gjorde grill-arbejdet ekstra spændende.Det blev sent før vi gik hjem i sommernatten.
 

Besøg i Køge Miniby lørdag d. 21. maj 2016 kl. 11.
Lørdag d. 21. maj var 7 foreningsmedlemmer på besøg i Køge, nærmere bestemt Køge Miniby, der ligger på en 14.000 m2 stor grund nær ved stranden, som Køge Kommune har givet Minibyen.Minibyen er en tro kopi af Køge by anno 1865, opført i størrelsesforholdet 1:10. Køge fik købstads rettigheder af Erik Menved d.4. juli 1288, og Danmarks ældste daterede by-bindingsværkshus fra 1527 findes stadigvæk i Køge.

Selve Køge er interessant, da byen er grundlagt efter en byplan, der praktisk talt er uændret op til i dag. Når man har valgt at opføre Køge Miniby som Køge by så ud i 1865 skyldes det, at Køge på det tidspunkt blev opmålt, og der blev tegnet nøjagtige kort over beliggenheden af byens mange huse. Køge Byhistoriske Arkiv har med sine samlinger af gamle tegninger og fotografier været en meget værdigfuld hjælp til at få lavet Minibyen så korrekt som muligt.

Det er Venneforeningens aktive medlemmer der bygger og driver byen, og de er delt i følgende grupper: 1) Historikergruppen, der foretager undersøgelser på Byhistorisk Arkiv, og
2) Tegnegruppen, der efter historikergruppens beskrivelser laver tegninger til
3) Byggegruppen og til gruppen, der fremstiller døre og vinduer. På teglværkstedet produceres mursten, munkesten og vingetegl af rødler – der fremstilles ca. 4.000 sten om ugen.
I byggeværkstedet fremstilles bindingsværk i ege – eller bøgetræ og husene bygges. Til fremstillingen af Køge Kirke medgik 350.000 små sten! Der produceres også de karakteristiske ”Køgeknægte”/ tagskægsknægte, som laves i hånden, hvilket tager 3 til 6 timer pr. stk.
4) Gartnergruppen sørger for at beskære og pleje de små minitræer og buske, der findes i Minibyen.
5) Guidegruppen, der sælger billetter og souvenirs samt står til rådighed ved rundvisninger. Sidste år havde byen 11.500 besøgende.
Alle husene bliver bygget på værkstederne og bliver derefter flyttet på plads i Minibyen, der nu omfatter 506 huse, der alle er lavet af vejrbestandige materialer, så de kan stå ude hele året.
Efter at have besøgt værkstederne, gik vi en tur rundt i Minibyen og så dels selv byen, dels havnen med skibsmodeller fra den tid. Den første model, der blev bygget på Minibyens skibsværft var jagten ”De fire brødre” fra 1794, og for øjeblikket lå der en toldkrydser på bedding.
Efter en spændende rundvisning på værkstederne og i selve byen nød vi en velfortjent kop kaffe med hjemmebagt kage og udsigt til den imponerende Miniby.
Referat: Benedikte Kiørboe 
 

Middag på Skoemagerkroen onsdag den 4. maj kl. 18.00.
På en dejlig solbeskinnet 4. majaften mødtes 74 deltagere fra de tre lokalhistoriske foreninger til en sidste middag på Skoemagerkroen, da den lukker 1. juli 2016.

I anledning af dagen startede vi med at synge: ”En lærke lettet”, hvorefter vi fik serveret en forret bestående af laks i forskellige variationer og derefter en mør bøf med grønsager. Alt sammen smukt anrettet og meget velsmagende – de fortjener mange ”kokkehuer”.

Under kaffen fortalte Bent Gottfredsen veloplagt om kroen historie og om de andre kroer, der lå eller ligger langs landevejen til Roskilde.
Efter al sandsynlighed har landevejen til Roskilde haft nogenlunde samme vejføring meget langt tilbage i tiden – da man har fundet rester af middelalder-/1700talsveje ved Elverdamsåen og oldtids- og middelalderveje samt en 1500tals vejdæmning ved Borrevejle Skov.

Inden for denne vejstrækning har der ligget 4 Kroer:
1) Elverdamskroen. Her har også været mølledrift (vand). Kroen er brændt flere gange, senest i 1731, i 1849 og i 1870. Man kunne låne friske heste på kroen for at komme over den stejle Elverdamsbakke, og bagefter kunne man aflevere dem i Skoemagerkroen, der lå tæt ved.
I 1913 kom kroen på tvangsauktion.

2) Skoemagerkroen. Her mødtes 4-5 oldtidsveje, og kroen omtales allerede i 1521. Kroen har været postindleverings-sted, men fremkomsten af jernbanen til Kalundborg var grunden til, at den blev nedlagt i 1870. Derefter var den en almindelig gård indtil 1963, hvor den blev købt af en antikvitetshandler og indrettet til kro. På kroen findes bl.a. den tidligere krigsminister A.F. Tschernings stue.

3) Snedkerkroen der hørte ind under Lindholm Gods og lå lige ved vejbommen. Den blev kro ca. 1690, og en tidligere kromand blev kendt som ”klog mand”, så mange valfartede til den i håb om at få hjælp. Kroen blev nedlagt omkring år 1800.
4) Lindenborg kro ved Borrevejle omtales første gang under kong Hans 1487, men er mest kendt for Otto Baches berømte maleri fra 1878. I 1967 brændt kroen, men den blev genopbygget, hvorimod rejsestalden overfor ikke blev genopført efter en brand.

Til slut skal nævnes, at det var meget eftertragtet at være kromand, da herremænd, præster, møllere og kromænd! ikke skulle ”springe soldat”.
Således beriget med fin viden og god mad kunne vi køre hjem i den lyse sommernat.
Referat: Benedikte Kiørboe

Fritidsmesse på Ryegård lørdag d. 30. april eller søndag d. 1. maj kl. 10.00-16.00 - gerne begge dage!
Den sidste weekend i april måned 2016 var BLF inviteret til at deltage i Ryegårds Fritidsmesse. Vi startede med at danne nogle grupper af bestyrelsesmedlemmer og frivillige, som stod for at lave plancher, ordne bogforlagets bøger, organisere et stort telt (tak til Irene og John) og sætte tingene i system til weekenden på Ryegård.

Se flere billeder fra BLFs stand på fritidsmessen her

Fredagen før weekenden blev teltet rejst og udstillingen med plancher og en lille udstilling med stenalder- og bronzegenstande blev også etableret, samt vores boghandel kom på plads.

Lørdag var vi på plads og ventede spændt på hvor mange, der ville komme, og heldigvis fik vi et rigtig pænt besøg og måtte svare på mange spørgsmål. Også bogforlaget havde et fint salg, så vi gik glade hjem, da messen lukkede lørdag. Vi havde været spændt på vejret lørdag, det var pænt uden at være prangende, men heldigvis tørt.

Søndag oprandt med høj sol, og så kunne det nok være, at der kom mennesker - lørdag havde været udmærket, men søndag kom der endnu flere sammen med det gode vejr. Nu fik vi endnu mere travlt end om lørdagen, da mange folk ville høre om Ryegård, om egnen og husene der, som kunne ses via vores plancher, som vi havde stor glæde af.

Stenalder udstillingen var også meget besøgt med mange spørgsmål, og jeg tror ikke, vi nogen sinde tidligere har solgt så meget i boghandelen på en dag. Bøger og hæfter blev ivrigt diskuterede, og rigtig mange blev solgt.

Sammenpakningen om eftermiddagen forløb også fint - vi var glade for, at det var gået så godt, og i dag er næsten alt tilbage på plads - der står lidt og venter på den næste begivenhed.

Tak til Ryegård for at vi måtte være med og en stor tak til alle der hjalp. Uden dem og deres store engagement havde vi ikke fået så god en weekend.
P.F.V. Bjarne Holm


Læs mere om Fritidsmessen på Ryegård her
 

 

Rundvisning på Politimuseet lørdag d. 30. april 2016 kl. 13 – 15.
Lørdag d. 30.april 2016 modtog pensioneret politibetjent Per Mousing 15 medlemmer fra lokalhistorisk forening i Danmarks eneste museum for politiets historie,. Museet har til huse i den legendariske station 6 – en af Københavns ældste politistationer. Huset blev opført i 1884 og sammenbygget med en brandstation (der stadig er fungerende) som en af de første af Københavns i alt 9 stationer. Stationen blev nedlagt i 1977 og en del indrettet til museum i 1993 og endelig i 1999 overtog museet hele bygningen.

Til at begynde med fik vi en gennemgang af politiets historie fra tidligere tiders nattevægtere op til vore dages moderne betjente. Vægterkorpset blev afskaffet i 1863 og afløst af politibetjente, der i sort uniform med politiskilt patruljerede døgnet rundt.
Der var også eksempler på datidens barbariske afstraffelsesmetoder såsom risning, piskning med den 9-halede kat, afhugning af hø. hånd, den ”spanske kappe” og gabestokken.
Dødsstraffen blev afskaffet i 1930 – dog genindført i 1945 med tilbagevirkende kraft. I 1861 blev den sidste kvinde henrettet og i 1874 den sidste mand - Anders Sjællænder.

Dengang da stationen blev bygget var kriterierne for at blive betjent, at man: 1) kunne læse og skrive dansk, 2) var stor af legemsbygning, 3) kunne slå en proper næve. Vagten strakte sig oprindelig over 12 timer i træk, og ugifte betjente boede på politistationen og måtte ikke gifte sig uden tilladelse.

Sidst i 1800-tallet var politiet med til at bekæmpe social uro, især i København. I 1872 var det ”Slaget på fælleden”, og i 1918 var der sammenstød mellem politi og borgere på Grøntorvet.

I 1911 oprettede man et statspoliti, der skulle efterforske kriminalsager - også i provinsen. Den første politiskole blev bygget i 1914, og i 1938 indførte man Rigspolitiet. I 1938 omfattede politiet et uniformeret ordenspoliti, et civilklædt opdagelsespoliti samt et civilklædt sundhedspoliti. I 2007 blev de tidligere 54 kredse reduceret til 12 med hver sin direktør.
Vi fik også set en detentionscelle og billeder af flere af politiets patruljebiler, f.eks. et ”badekar” fra 1921, de såkaldte ”salatfade” og motorcykler med sidevogn.

Besættelsen var en dramatisk tid for politiet, hvis primære opgaver var jernbane-, havne- og kystbevogtning. D.19.sept. 1944 blev politiet afvæbnet, anholdt og i mange tilfælde sendt til Neuengamme og Buchenwald, hvorfra mange vendte hjem med de ”hvide busser”.

En meget væsentlig del af politiets efterforskning er identifikation af forbrydere ved hjælp af fingeraftryk, dna-prøver, fodaftryk, ballistiske undersøgelser m.m., og museet omfatter også en udstilling af de mest spektakulære forbrydelser f.eks. hypnosemordet og et pengeskab åbnet af pengeskabstyven ”det borende X”, en grønthandler Julius Framlev, der havde hele 58 indbrud på samvittigheden.
Til slut så vi en særudstilling (en film) om ”Varulvene”, Hitlers terrornetværk i Danmark. I 2012 gjorde en kriminalassistent et usædvanligt fund på Københavns Politigård, idet han fandt en pakke indeholdende oplysninger om de undergrundsgrupper, der skulle fortsætte kampen for nazismen, selv efter et eventuelt tysk nederlag.
Referat: Benedikte Kiørboe
 

Foredrag mandag d. 14. marts 2016 kl. 19.30 i salen på Gundestedgård, Gundestedvej 40, 4330 Hvalsø (campinghaverne)

Ordet nav eller naver kommer af skandinav og betyder egentlig en rejsende håndværkssvend fra Skandinavien.
Kom og hør om livet på valsen og rejsen som naver. Det er en fortælling om en traditionel håndværksrejse, kulturoplevelse, en tid med livsformende møder og rejser.

Foredragsholderen Rene Lærke rejste fra 2001 til 2004 i Europa som naver, og han fortæller om myter og fakta, om det at være rejsende håndværker i et moderne samfund.
Foredraget varer ca. 2-2½ time.
Entre 40 kr. inlc. kaffe og kage.
Arrangeret af Bramsnæs Lokalhistoriske Forening

Læs referatet af foredrag om navere på valsen her
Referat af Benedikte Kiørboe 7.4.2016

Historisk Samfund for Roskilde amt mandag 14. marts kl. 19.30.
Der inviteres til en spændende og interessant aften på Roskilde Rådhus, Køgevej 80 (Gammel hovedindgang) med start Kl. 19.30.
Professor Ulrik Langen: Tyven og guldhornene.

Læs mere på  www.historisksamfundforroskildeamt.dk 

Generalforsamling. Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.30
i Ejby Forsamlingshus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:
1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber.
4. Behandling af indkomne forslag.
a) bestyrelsen foreslår en revision af vedtægterne efter lukningen af Bramsnæs Arkiv. (Se vedlagte forslag).
5. Fastsættelse af kontingent. (uændret).
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg: Inge Winther - modtager gerne genvalg
Palle Petersen - modtager gerne genvalg
Ellen Skjoldager Andersen – modtager gerne genvalg.
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år – udgår.
7. Valg af revisor for 2 år – udgår.
8. Valg af revisorsuppleant for 2 år – Bent Reimer Nielsen modtager gerne genvalg.
9. Eventuelt
Se BLFs årsregnskab 2015 (pdf-fil)
Da bestyrelsen har et stort ønske om fornyelse, vil vi opfordre vore medlemmer til selv at stille op eller evt. finde andre, der kan være interesserede i at gøre et stykke arbejde for foreningen.
NB: Efter den ordinære generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for.
NB: Umiddelbart derefter vil der ifølge vedtægternes §7 blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste punkt er afstemning vedrørende de af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringer.
NB: Til slut vil tidligere borgmester i Bramsnæs Kommune Flemming Jensen holde et foredrag om etableringen af Nationalparken – Skjoldungelandet.
NB: Benyt venligst girokortet med navn og medlemsnummer til indbetaling af kontingentet på kr. 150, allerhelst på netbank.
Man kan også medbringe girokortet og betale direkte til foreningens kasserer.
Husk, at kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
NB: Det er vigtigt, at foreningen har jeres rigtige mailadresse, så I kan modtage meddelelser om arrangementer m.m.
NB: Referatet fra generalforsamlingen vil blive tilsendt pr. mail/post, men det kan også læses på foreningens hjemmeside: www.bramsnaeslokalhistorie.dk
Se Bogforlagets driftsregnskab for 2015 (pdf-fil)
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
(Sekr. Benedikte Kiørboe, Sæby, d. 18. jan. 2016).

Referat af generalforsamlingen 24. februar 2016
Læs referatet af generalforsamlingen 2016 (pdf)


Læs foreningens vedtægter 2016 (pdf)

Historie-café d. 28. februar 2016 kl. 14.00 i Hvalsø Bibliotek og Arkiv
Søndag den 28/2 holder lokalhistoriker Karl Johan Rubæk og Bente Trane fra Lejre Bibliotek og Arkiv det andet foredrag om kvinder og mænd, der har gjort en forskel i Lejre kommune. Første gang var cafeen på Kr. Hyllinge Bibliotek, denne gang tager vi sydligere, nemlig til Hvalsø.
Vi vil fortælle om husmand Peder C. Pedersen fra Kr. Hvalsø og om Johanne Withusen fra Vester Såby. Hvert foredrag vil vare ca. en halv time og mellem hvert vil der være mulighed for en kop kaffe og en småkage for 10 kr.
Cafeen åbner klokken kl. 14.00 og alle er velkomne til en time med ord, lytten og kaffe i Hvalsø Biblotek og Arkiv.

Invitation til ord o
g hygge søndag den 31. januar 2016
Biblioteket i Kr. Hyllinge lægger hus til et lokalhistorisk café møde.
Karl- Johan Rubæk fra Gershøj og Bente Trane fra Lejre Bibliotek og Arkiv vil fortælle om mænd og kvinder, der har gjort en forskel i ”den gamle Bramsnæs kommune”.

Klokken 14.00- 15.30 vil der strømme ord ud af de to oplægsholderes mund. I én time vil der blive talt om lokale borgere og imellem de mange ord vil der være kaffe og småkager af 10 kr. .
De to foredragsholdere vil gerne give et lille indblik i lokale personers liv.

Det er hensigten, at næste foredrag skal holdes i biblioteket i Hvalsø, og så fortsætter det på de andre biblioteker (altid den sidste søndag i hver måned.) Afhængig af hvilket bibliotek vil de personer der tales om være knyttet til området.
Kom forbi – lyt og hyg sammen med andre.
Evt. spørgsmål kan rettes til Bente Trane (51175737)

Roskilde og den danske hær. Mandag 25. januar kl. 19:30.
Historisk Samfund for Roskilde Amt
Seniorforsker Karsten Skjold Petersen fortæller:
Igennem historien har Roskilde mange gange haft en garnison af soldater.
Undertiden kun kortvarigt, men andre gange i flere årtier. Der har været tale om almindeligt infanteri, om husarer eller sågar Den kgl. Livgarde.
De sidste soldater forlod Roskilde i 1974, og siden har der ikke været militær i byen.Kendt i byen er Husarstalden ved Stændertorvet samt den gamle kaserne i Helligkorsgade.

I foredraget vil Karsten Skjold Petersen fortælle mere om hvilke enheder, der egentlig har været i Roskilde, og hvornår. Vi får også vist, hvor de boede samt aktiviteter omkring dem.

Karsten Skjold Petersen er ph.d. og museumsinspektør ved Tøjhusmuseet. Han er opvokset i Roskilde, og har bl.a. bidraget til ”Himmelev Sogns Historie” og skrevet bogen ”Husarer i Roskilde, en garnison og dens by 1778-1842”.

Historisk Samfund for Roskilde Amt
Gorm Bruun Hansen
Skomagerkrogen 12, 4000 Roskilde, Tlf.: 20485199
E-mail: info@historisksamfundforroskildeamt.dk
Hjemmeside: www.historisksamfundforroskildeamt.dk
Roskilde, januar 2016

2015:

Foredrag om ”Madsens stene”. Tirsdag d. 3. november 2015 kl. 19.30 på biblioteket i Kirke Hyllinge.
Geolog Niels Schrøder fra RUC vil fortælle den spændende historie om amatørforskeren Erik Madsen, der i Ejby Ådal mente at have fundet bevis på, at der havde levet neandertalere i Danmark, da han her havde fundet flintestykker – måske de såkaldte håndkiler - som fortidsmenneskerne kunne have brugt som redskaber.
Pris: 20 kr. pr. person.
REFERAT:
Madsens stene.
Tirsdag d. 3. nov. 2015 var der mødt 21 medlemmer op for at høre Lektor Niels Schrøder fra RUC fortælle om amatørarkæolog Erik Madsen og hans fund ved Ejby Klint, samt give en oversigt over klimaudviklingen i Danmark fra sidste istid og frem.
Erik Madsen blev arresteret på politiskolen af tyskerne i 1944 og ført til koncentrationslejr i Tyskland, kom hjem med de hvide busser og gik ind i politiet igen. Samtidig optog hans arkæologiske hobby det meste af hans fritid i de næste 30 år. Når Erik Madsen havde koncentreret sin studier om Ejby Klint, skyldes det, at han i strandkanten havde fundet store flintstykker, som efter hans mening var såkaldte håndkiler, altså redskaber fra palæolitisk stenalder. Samtidig korresponderede han med nogle af de førende palæolitikere – især A. Rust fra Tyskland – som alle bekræftede fundenes alder ud fra typologien. Da det var af største vigtighed at finde nogle håndkiler ”in-situ”, begyndte han omfattende udgravninger af klinten. Madsens udgravning viste, at klinten består af to ca. 10 m. tykke morænebænke adskilt af en strandaflejring med sten og skaller samt et overliggende sandlag. Analysen af skallerne viste, at de var fra Eem-tiden – altså sidste mellemistid- og i dette lag lykkedes det Madsen at finde 3 menneskeskabte håndkiler. Men trods disse resultater blev hans fund aldrig rigtig accepteret af danske arkæologer.
I 1999 foretog nogle geologer en analyse med optisk stimuleret luminescens af det lag i Ejby Klint, hvor Erik Madsen havde gravet. Den viste, at laget var 118.000 år gammelt. Så måske har der levet neandertalere så langt tilbage som sidste mellemistid, altså for 70.000 – 100.000 år siden i Ejby.
Niels Schrøder fortalte endvidere om klimaudviklingen i almindelighed fra ca. år 9.000, hvor Danmark på det nærmeste var landfast med England, Østersøen var en kæmpemæssig indsø, bælter og sunde var store floder og Roskilde fjord og Isefjorden ikke var vandfyldte. De første moderne mennesker kom til det nuværende Danmark omkr. 13.000, og på de ældste jægerbopladser har man fundet tildannede flintredskaber f. eks pilespidser og skrabere.
Bramsnæs Lokalhistoriske Forening har Madsens efterladte papirer og de fleste af hans ”sten”.
Referat: Benedikte Kiørboe. 26.11.2015
 

Historisk Samfund for Roskilde Amt
Skomagerkrogen 12, Himmelev, 2048 5199
E-mail: info@historisksamfundforroskildeamt.dk
Hjemmeside: www.historisksamfundforroskildeamt.dk
Pressemeddelelse: Danmarks ældste mordgåde
Foredrag i Historisk Samfund ved kulturarvschef Kristoffer Buck Pedersen
Det næste foredrag i Historisk Samfund for Roskilde Amt finder sted mandag d. 26. oktober

I 1986 blev der fundet et af de mest spektakulære fund fra jægerstenalderen i en parcelhushave i Strøby Egede. Otte mennesker blev i tiden omkring 7.000 før nu stedt til hvile i den samme grav. Graven blev anlagt midt på en stor boplads, der lå beskyttet, hvor Tryggevælde å løber ud i Køge bugt.
Analyser af graven fortæller en spændende historie om ritualer, familie og køn i stenalderen, og disse analyser vil blive offentliggjort, efterhånden som de bliver færdige i forbindelse med en ny udstilling på Køge Museum.
Måske vil sløret blive løftet for, om de var i familie med hinanden, og hvad de døde af.
Ud over Strøby Egede graven vil foredraget fokusere på ældre stenalder, der udgør 99,6 % af vores kulturelle fortid.
Kristoffer Buck Pedersen er arkæolog og kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark i Næstved.

Der indbydes til en spændende og interessant aften.
Foredraget foregår på Roskilde Rådhus på Køgevej 80 (Indgang fra Gormsvej, Gamle hovedindgang) og starttidspunktet er kl. 19.30. - Der er offentlig og gratis adgang.

Med venlig hilsen
Gorm Bruun Hansen. Formand.


Lokalavisen/Hornsherred. artikel
9.okt. 2015: Debat: Nekrolog over lokalarkivet i Sæby

Af Asger Thomsen,Trekroner 3,4070 Kirke Hyllinge.
"For tre-kvart år siden vedtog kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune at nedlægge det lokalhistoriske arkiv i Sæby. Kort forinden havde den samme kommunalbestyrelse klappet i hænderne over en privatpersons ønske om at etablere en lettere camoufleret restaurations- og hotelvirksomhed ved Munkholmbroen. Har vi her i virkeligheden kommunalbestyrelsens kultursyn i en nøddeskal?

Det er fair nok med dyrkelse af skjoldungemyter og vikingeromantik, men levn og kilder fra de nærmeste to århundreders samfundsudvikling, som lokalarkivet rummer, udgør de skuldre, vi står på i dag.

Kommunalbestyrelsen har samtidig udvist manglende respekt for de mennesker, der gennem mere end 40 år har afleveret dokumenter, breve, fotos m.m. fra familiernes gemmer i sikker forvisning om, at tingene ville blive forvaret i lokalområdet og forvaltet af ansatte med lokalkendskab..." Læs hele artiklen om konsekvenserne


INVITATION til lancering af Danmarks første hydrauliske kalkfunktionsmørtel. Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 15 - 17 hos KALK A/S på Bredeløkkevej 12, 4660 Store Heddinge.
Verdens første C2C-certificerede producent af kalkmørtel,
100% genanvendeligt murværk, To nye vindmøller.

Vi deler vores ambitioner for vores videre arbejde for en bæredygtig og varig byggekultur og præsenterer blandt andet vores samarbejde med Gamle Mursten om et 100% genanvendeligt murværk.
Med disse skridt starter KALK rejsen mod et nyt paradigme inden for det murede byggeri, hvor kvalitet, åndbarhed, sundhed og genanvendelighed er i centrum.
Tilmelding til hello@kalk.dk senest d. 19. oktober 2015
Læs program her


Byvandring i Kirke Hyllinge. Lørdag d. 24. oktober 2015 kl.14.00–16.00.
Lørdag d. 24/10 var der arrangeret en byvandring igennem den gamle del af Kr. Hyllinge, kombineret med en udstilling af billeder fra byen fra det sidste århundrede.

Vi startede i det nye lokale som foreningen har fået stillet til rådighed på Kr. Hyllinge bibliotek, og som vi har flyttet noget af materialet fra arkivet i Sæby ned til. Her havde vi udstillet nogle af de gamle billeder, der var på arkivet fra byen, og de blev flittigt kommenteret af nogle af de fremmødte, som var kommet i Kr. Hyllinge fra barn af.

Derefter gik vi gennem Bygaden, mens der blev fortalt om, hvordan der så ud for ca. 50 år siden. (Længere tilbage rækker min hukommelse om Kr. Hyllinge ikke). Men faktisk er det utroligt så forandret bymidten er fra den gang. Vi fortsatte ad Stationsvej til den gamle stationsbygning, hvor vi opfriskede vor viden om Midtbanen og om den gang, der var kommunekontor i bygningen, der nu huser Kr. Hyllinge Idrætsforenings klublokaler.
Vi gik derefter på det gamle banelegeme bag om byen til den nu nedrevne Ryttergaard, hvor vi beundrede den flotte rødbøg, og ad Sæbyvej tilbage til biblioteket.

Turen tog en times tid, så vi havde fortjent den varme kaffe og kagen, der ventede på biblioteket.
Tur og referat: Ellen Skjoldager Andersen

Pressemeddelelse:
Foredrag i Historisk Samfund for R
oskilde Amt - mandag d. 7. september 2015 kl. 19.30:
Danske kongers og dronningers grave - især dem uden for Roskilde!
Efterårets første foredrag i Historisk Samfund for Roskilde Amt finder sted mandag d. 7. september.
Her vil museumsinspektør Michael Andersen, Nationalmuseet, holde foredrag med udgangspunkt i det nyligt udkomne værk Danske Kongegrave 1-3 (2014).
Siden den sene middelalder... Læs mere om foredraget

I løbet af foredraget vil Michael Andersen også præsentere bogværket, der er enestående i europæisk sammenhæng.
Der indbydes til en spændende og interessant aften.
Sted: Foredraget foregår på Roskilde Rådhus, Køgevej 80 (Gl. hovedindgang).
Starttidspunktet: kl. 19.30.
Offentlig og gratis adgang.
Med venlig hilsen Gorm Bruun Hansen, formand.
info@historisksamfundforroskildeamt.dk
www.historisksamfundforroskildeamt.dk
 

Sammenlægning af arkiverne i Lejre Kommune:
I begyndelsen af 2015 besluttede Kultur- og fritidsudvalget, at de 3 arkiver i Lejre kommune skulle sammenlægges af sparehensyn. Derfor blev arkivet i Allerslev pakket ned og arkivalierne flyttet til Hvalsø i maj 2015.
Og derefter kom turen til arkivet i Bramsnæs, der blev overflyttet i oktober 2015, således at størstedelen af arkivernes arkivalier befinder sig i Hvalsø i arkivdepotet under Hvalsø Bibliotek og Arkiv.
Der vil dog blive indrettet lokaler både i biblioteket i Lejre og i Kirke Hyllinge, som borgerne kan bruge.

Hvis man vil i forbindelse med arkivet med forespørgsler, oplysninger eller aflevering af arkivalier (husk at med arkivalier menes papirer og fotos. Genstande skal afleveres på museet i Roskilde) kan man:
Ringe til arkivar Bente Trane på 51175737.
Eller sende en mail til:
bent@lejre.dk
http://egnshistoriskforening-hvalsø.dk/index.html
 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm søndag 30 august 2015 kl. 13.
Der var rundvisning på Sporvejsmuseet, Skjoldenæsvej 107, 4174 Jystrup Midtsjælland. Sporvejshistorisk Selskab, der er stiftet den 8. februar 1965, er en forening, der på idealistisk, upolitisk grundlag søger at udbrede kendskabet til og interessen for kollektiv bytrafik.
Du kan læse mere om foreningens mange aktiviteter på http://www.sporvejsmuseet.dk/dansk/shs/shs.htm.
Prisen for dette arrangement var 90 kr. pr. person.
Tilmelding senest. d. 17 august 2015 på vores mail blf.bramsnaes@live.dk eller pr. telefon til Irene på 59659247.Referat af tur til sporvejsmuseet – Skjoldenæsholm – anledning af 50 års jubilæet.
Lørdag d. 30. august satte 17 medlemmer af foreningen sig godt til rette for at køre en kort tur med sporvogn til den store værkstedshal og Valby Gamle Remise fra 1901, hvor vi af en meget vidende frivillig fik en grundig introduktion i sporvognstrafikkens historie og arbejdet med at restaurere de mange forskellige typer af sporvogne og busser.
Danmark fik de første hestesporvogne i 1863, som man brugte indtil omkr. år 1900, da man begyndte at elektrificere sporvognsdriften. Vi fik også forevist en 2-etagers sporvogn – der dog kun kørte kort tid – og kongehusets sporvogn. I 1960’erne anskaffede man de såkaldte ledvogne – Düsseldorferne – der senere blev afhændet til Egypten ved sporvejstrafikkens ophør i 1972 efter 109 års sporvognsdrift.
Restaureringsarbejdet finder sted dels på selve museet, dels på Bornholm, i Odense eller i Gera i Tyskland. Museet er etableret og drives ved frivillig, ulønnet arbejdskraft af medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab (SHS).
Ud over sporvogne rådet museet også over en del busser og trolleybusser, i alt råder museet over hen ved 120 forskellige køretøjer. Det dyreste objekt i samlingen er Motorbus nr. 1- en De Dion Bouton fra 1913 – der kørte fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv og retur.
Til slut kørte vi en længere tur til sløjfeområdet ”Eilers Eg”, hvor vi nød medbragt kaffe og kage. Undervejs besøgte vi også en historisk fotoudstilling over den nedlagte midtsjællandske jernbane 1925 -1936.
Referat: Benedikte Kiørboe.

Tur med marine-hjemmeværnsbåden 2015Lørdag d. 11. juni 2015 kl. 10.00 var der mødt 14 personer op på Holbæk havn, hvor de stod længe og spejdede efter den grå marinehjemmeværnsbåd, der lidt over kl. 8 samme morgen var sejlet fra Hundested for at tage os med på en sejltur.
Vi sejlede til Munkholmbroen og op forbi Ejby havn og vendte ved Nagels rende.

Båden, der hedder ”Askø”, er bygget på Ærø og er et af de 37 skibe, som marinehjemmeværnet råder over. Den tilhører Flotille 361 - er 28 m. lang, 6 m. bred og vejer 90 ton. Desuden har den 2 hovedmaskiner hver på 450 hp. og en gummibåd, der især benyttes til at lægge flydespærringer ud i tilfælde af olieudslip. Båden kan alarmeres døgnet rundt og har en besætning på max. 12 mand.

Den venlige og flinke besætning, der den dag bestod af 9 mand og 1 kvinde, viste os beredvilligt rundt på hele båden – vi var i maskinen, på broen og fik forklaring på alt, vi spurgte om.

Derudover var der kaffe og kage og hyggelig snak i køkkenet.
Vi blev lovet endnu en tur til næste år – dejligt!
Referat: Benedikte Kiørboe.

Frederikssund Museum lørdag 30. maj 2015 kl. 13.
Særudstilling: Stormflodsfortællinger
Flodbølgen efter stormen Bodil havde så voldsomt et forløb, at der var tale om en begivenhed af historiske dimensioner. Frederikssund Museum, Færgegården, har dokumenteret begivenhederne under stormfloden, og i tiden efter. Dette arbejde har resulteret i udstillingen "Stormflodsfortællinger".
En udstilling der for et kulturhistorisk museum er utraditionel, idet den "historiske fysiske genstand" ikke indtager en central plads. I denne udstilling er historiefortællingen den centrale spiller.
Her kan besøgende opleve borgernes egne fortællinger igennem fotos, citater og interview. Og har man selv lyst til at bidrage, ligger der materiale klar i udstillingen, så man kan skrive eller tegne sin egen fortælling om stormfloden.

Adr.: Frederikssund Museum, Færgegården. Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Inklusiv adgang til Museets faste udstilling. Der vil blive lukket helt op på Museet, så vi også kan se den blivende udstilling.
Prisen for dette vil blive 50 kr. pr. person.
Tilmelding til blf.bramsnaes@live.dk eller til Irene på tlf. 59659247.
Tilmelding senest d. 18-5-2015.

Dysser og jættestuer v. Ejby å, vandringstur 9. maj kl. 10.Varighed: ca. 2 timer.
Sted: Møllehøjvej, Kirke Hyllinge.
I landskabet ved Ejby å har vi det tydelige vidnesbyrd af den allertidligste landbrugskulturs indtog i Danmark i form af dysser og jættestuer. Vi besøger jættestuerne og hører om kulturens kendetegn og forandring af land og folk.
Vi mødes ved dobbeltjættestuen Møllehøj og herfra fortsætter turen til fods til egnes øvrige høje. Husk derfor praktisk fodtøj!
Referat af turen:
Dysser og jættestuer ved Ejby Å. Lørdag d.9. maj 2015 kl.10.00.
Der var mødt 16 personer op på denne blæsende og lidt regnfulde dag – men de fik til gengæld en glimrende indføring i Danmarks ældste tider af bestyrelsesmedlem Thomas Dam Bruun.
Vi mødtes ved Møllehøj jættestue, der ligger midt i et sommerhuskvarter, tæt på en bronzealderhøj, og er et glimrende eksempel på Megalitkulturen i Danmark. Det er en dobbeltjættestue på 20 x 20 x 4 m. fra Tragtbægerkulturen ca. 3.200 f. Kr. Det nordlige kammer måler 3,6 x 2,2 m. med 9 bærersten og 2 dæksten – der mangler en – Der er fælles væg med kammeret mod syd, som måler 3,6 x 1,4 m. med 9 bærersten og 3 dæksten. Begge kamre har indgang mod øst. Jættestuen blev undersøgt i 1938, og man fandt knogler fra ca. 50 lig og gravgods i form af brednakkede økser og ravperler. Man har tolket det som en gravplads for en hel bygd, evt. en art benhus. Dateringen bygger på kartypen, som man fandt her, de såkaldte ”ansigtskar”, hvor et stiliseret ansigt med kraftige øjenbrynsbuer måske vidner om en form for moder-kult.
Den næste vi besøgte var en også en jættestue – en åben storstensgrav uden dæksten – ca. 8 m. lang og med gangretning syd/sydøst. Den ligger i haven ved gården Åvang Den er bygget af store sidesten, der hælder indad for at bære trykket, flade stenheller til dække, og det hele skærmet af en jordhøj. I samme høj findes en såkaldt hellekiste fra en senere afsnit af bondestenalderen.
Den sidste jættestue vi så ligger, som de øvrige, også ved Ejby å; den er ca. 6 m. lang og har haft randsten omkring højen. Denne jættestue blev opdaget i 1912 og udgravet i 30’erne, hvor man fandt skeletter (siddende), kar, ravperler m.m. alt sammen ligeledes fra Tragtbærerkulturen.
Der har efter al sandsynlighed ligget en landsby tæt ved de tre jættestuer, hvor der var små beboelseshuse, som holdt ca. en generation, hvorefter man byggede nye. 4.000 f. Kr. blev landbruget indført sydfra, og landsbyens beboere ernærede sig ved korndyrkning og husdyrhold og øl kunne have en betydning for befolkningen i fest og religion.
Referat: Benedikte Kiørboe.

Referat af BLFs ordinære generalforsamling Ejby Forsamlingshus onsdag d. 25. feb. 2015 kl. 19.30.
Hvad bliver BLFs fremtid? Læs referat af ordinær generalforsamling 2015
Referent Benedikte Kiørboe. Sæby d. 18. marts 2015.

Lørdag den 18. april åbner Lejre Bibliotek og Arkiv en udstilling om Grundloven 1849/1915.
Vi åbner dørene i Hvalsø Kulturhus kl. 10.30
Pernille Rosenkrantz Theill (MF) vil causere over grundloven – Grethe Saabye vil åbne udstillingen med ord fra hende og Mette Touborg.
Der vil være et glas til den voksne og til barnet.
I er velkomne.
Hilsner Bente Trane

Referat af rundvisning på Mosede Fort 19. april 2015

Søndag d. 19. april 2015 var 26 af foreningens medlemmer på rundvisning i Mosede Forts kasematter.
Ifølge forsvarsloven af 1909 skulle der opføres et kystværk for at bekæmpe et evt. landgangsforsøg i Køge Bugt. Anlægget, der oprindelig blev døbt ”Mosede Batteri”, da det kun kunne skyde i én retning – nemlig ud over bugten - blev påbegyndt i 1913, men var først kampklart i juni 1916 midt under 1. verdenskrig. Tune-stillingen, som var et værn mod angreb sydfra på København, udgik fra Mosede Fort og strakte sig mod Veddelev, nord for Roskilde. Til bemanding af forterne var indkaldt 60.000 mand i sikringsstyrken, hvoraf de 50.000 var på Sjælland. Soldaterne blev enten privat indkvarterede eller boede i 2 lejre, som blev sløjfede umiddelbart efter krigen.
Det gamle fort er blevet restaureret og rummer nu en udstilling om Danmark under 1. verdenskrig. Her fortælles bl.a.om mineudlægningen i Storebælt, Lillebælt og Øresund, som blev iværksat fra dansk side efter et tysk ultimatum.
Handlen med de krigsførende lande var en meget vigtig indtægtskilde for Danmark. Vi solgte især smør og kød til England og grise og køer til Tyskland. Da den uindskrænkede ubådskrig blev indledt i 1917, gik det hårdt ud over handlen; 700 danske sømænd døde, og over 200 danske skibe gik ned.
Man indførte Augustlovene af 1914 – det var en række hastelove, der blev vedtaget af Folketinget for at afbøde virkningerne af 1. verdenskrigs udbrud på den danske økonomi. Disse lovene regulerede priserne ved at indføre maksimal-priser og importforbud. Endvidere begyndte man at udstede rationeringskort og at oplære husmødrene i at lave spare-mad. For første gang i danmarkshistorien indførte man sommertid. Så måske kan grundlaget for velfærdsstaten føres helt tilbage til Augustlovene af 1914.
Referat: Benedikte S. Kiørboe 13.5.2015.

Invitationen var:
Mød op søndag d. 19. april kl.12.30, så vil der være rundvisning i kasemattens mange rum.
Max 30 deltagere. Pris 90 kr. pr. person.
Tilmelding senest mandag d. 13-4-15 på mail: blf.bramsnaes@live.dk eller til Irene på tlf. 59 65 92 47.
Adresse: Mosede Fort, Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve.

Mosede fort er et kystværk, opført ifølge forsvarsloven af 1909 med det formål at bekæmpe landgangsforsøg i Køge Bugt og er placeret på det sted, hvor det dybe vand når helt ind til kysten. Dermed kunne en invasionsflåde landsætte tropper og udstyr tæt på København.
Da næsten halvdelen af mobiliseringsstyrken skulle give møde i København ved krigsudbrud, kunne der opstå en alvorlig situation. Fortet, der ligger i Karlslunde, blev påbegyndt i 1913, men var først kampklart i juni 1916, altså midt under 1. verdenskrig.
Historisk Samfund for Roskilde Amt
Skomagerkrogen 12, 4000 Roskilde
Tlf.: 20485199
E-mail: info@historisksamfundforroskildeamt.dk
Hjemmeside: www.historisksamfundforroskildeamt.dk


Hvad sker der på Rigsarkivet – start jagten på den gode historie i arkiverne - Mandag 20. april 2015 kl. 19.30 i auditoriet i Roskilde Rådhus.
Mød leder af Rigsarkivet, rigsarkivar Asbjørn Hellum og hør ham fortælle om Rigsarkivet og dets betydning i dagens Danmark.
Hvordan starter du jagten efter den gode historie i arkiverne? Hvor finder du kilderne til din historie? Hvordan får du adgang til kilderne hjemme fra din PC?, Hvilke hemmeligheder gemmes i arkiverne? Læs mere her
Arrangement: Historisk Samfund for Roskilde Amt
Skomagerkrogen 12, 4000 Roskilde
Tlf.: 20485199
E-mail: info@historisksamfundforroskildeamt.dk
Hjemmeside: www.historisksamfundforroskildeamt.dk
 

PRESSEMEDDELELSE
Foreningstur til Trudsholm Gods med rundvisning 28. febr.

En tidligere beboer på Trudsholm Gods, nu 76-årige Torben Laursen, viste lørdag den 28. februar 2015 rundt på Trudsholm Gods. Det sker, når Støtteforeningen for Langtved Ny Færgekro inviterer til medlemsarrangement.
Torben Laursen er født på godset i 1939 som søn af det daværende forvalterpar og boede der de første 10 år af sit liv. Han vil vise rundt på stedet, mens han fortæller om, hvordan Trudsholm var indrettet og blev drevet dengang.
Torben Laursen har siden fulgt Trudsholms historie, idet familien siden flyttede til Ryegaard Gods og Torben Laursen stadig bor i lokalområdet.
Støtteforeningen for Langtved Ny Færgekro støtter op om det besøgscenter, som Ryegaard og Trudsholm Godser ønsker at opføre ved Munkholmbroen, hvor den nu nedbrændte Langtved Færgekro lå.
Med et medlemskab kan man få indflydelse på det kommende besøgscenter, deltage i en række medlemsarrangementer og blive holdt ajour med projektet. ”Men man kan sagtens blive medlem på dagen og deltage i arrangementet. Et medlemskab koster bare 100 kroner for et år, siger Kurt Wollesen”, formand for støtteforeningen.
Rundvisningen på Trudsholm på Hvalsøvej 16 begynder klokken 14 lørdag den 28. februar.
Billedtekst: En af stuerne på Trudsholm, som den fremstår i dag, hvor stedet blandt andet bliver brugt til udlejning til bryllupper, fødselsdage og andre store fester.
Kontakt: Formand for Støtteforeningen for Langtved Ny Færgekro Kurt Wollesen, tlf: 6166 2722, mail: wollesen@adslhome.dk

Generalforsamlingen 2015 fandt i år sted onsdag d. 25. febr. 2015 kl.19.30 i Ejby forsamlingshus.
Da bestyrelsen har et stort ønske om fornyelse, vil vi opfordre vore medlemmer til selv at stille op eller evt. finde andre, der kan være interesserede i at gøre et stykke arbejde for foreningen.
Læs generalforsamlingens dagsorden (word-fil)

Foredrag ved arkivar Bente Trane ca. kl. 20.30: Grundloven
Arkivar Bente Trane vil fortælle om vort demokratiske fundament - Grundloven af 1849 - og ikke mindst om ændringen i 1915.
Indtil 1915 var det kun 15% af befolkningen, der havde stemmeret. Den 5. juni 1915 blev de 4 F'er: Fruentimmere, Folkehold, Fjolser (psykisk syge og handicappede) og Fattige (folk på fattighjælp) – vedhæftet Grundloven af 1849, således at denne gruppe fik nu lov til at deltage i den danske demokratiske proces. Foredraget vil desuden inddrage det lokale politiske aspekt.
Foreningen er vært ved kaffe og kage i pausen mellem generalforsamlingen og foredraget.
Benyt venligst girokortet med navn og medlemsnummer til indbetaling af kontingentet på kr. 150, allerhelst på netbank.
Man kan også medbringe girokortet og betale direkte til foreningens kasserer.
Husk, at kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Se foreningens regnskab (xlsx-fil)
Se Bogforlaget Vor Egns Histories driftsregnskab 2014 (pdf-fil)

Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 19.30. Foredrag om den ungarske udstationering i Danmark ...
Foredrag på Gundestedgård i Hvalsø om den ungarske udstationering i Danmark under II verdenskrig i samarbejde med de andre Lokalhistoriske foreninger i Lejre.
Ungarerne i Danmark - referat
"Tirsdag d. 13. januar 2015 havde de tre historiske foreninger i Lejre Kommune i fællesskab indbudt til et arrangement på Gundestedgård i Hvalsø. Foredraget handlede om de ungarske tropper, der ved afslutningen af Anden Verdenskrig befandt sig her i Danmark. De ca. 70 medlemmer, der var mødt op, fik en detaljeret og spændende redegørelse, ledsaget af mange billeder, af journalisten og forfatteren Søren Peder Sørensen. Han fortalte den næsten ukendte historie om de 12.000 ungarske soldater, der efter Nazitysklands besættelse af Ungarn i 1944 blev indlemmet i den tyske hær og sendt nordpå til Danmark sammen med deres heste, kvinder og børn, for at afløse de tyske hærenheder i Danmark. De blev fortrinsvis indkvarteret langs den jyske vestkyst, og på Sjælland havde de hovedkvarter i Roskilde. Derudover kom også 100 arkitektstuderende ungarere til Danmark. Efter krigen endte soldaterne i krigsfangenskab i Tyskland, indtil de i 1946 kunne vende hjem til Ungarn, mens Røde Kors tog af de tilbageblevne kvinder, børn og arkitektstuderende."
Referat af Benedikte Kiørboe

2014:

Trykkeriet Nordvestsjælland Mandag d. 17-11-2014 kl.17.00
Derefter er der rundvisning på trykkeriet Nordvestsjælland
Adresse
Trykkeriet Nordvestsjælland
Microvej 4
4300 Holbæk
Mødested
Vi mødes udenfor kl. 16.45
Tilmelding til Irene Petersen på vores mail: blf.bramsnaes @live.dk eller på 59659247
Senest d. 3-11-2014.
Velkommen til et af Danmarks mest moderne rotationstrykkerier.
Trykkeriet er en central aktør i Sjællandske Medier, som på en række platforme er en stor aktør på mediemarkedet. Vi fortæller her om nogle af de muligheder, det spiller vores kunder i hænde, når de vil have folk i tale med Trykkeriet Nordvestsjælland som professionel samarbejdspartner omkring tryk af dagblade, distriktsaviser, reklameaviser og en række andre trykprodukter Velkommen til et af Danmarks mest moderne rotationstrykkerier.

AFLYST: Lørdag d. 13. sept. kl. 13.00 2014 - Andelslandsbyen Nyvang
Vi mødes på parkeringspladsen ved Andelslandsbyen Nyvang,
hvor vi skal se Brugsen, forsamlingshuset, kirken og Zonen.
Guiden vil samtidig fortælle generelt om Nyvang og husene.
Pris 100 kr.
Tilmelding senest 31/8 på mail: blf.bramsnaes@live.dk
eller Irene Petersen tlf.: 59 65 92 47/ 23 35 35 74.
Se mere på http://www.andelslandsbyen.dk


Audebo Pumpestation
Torsdag d. 16-10-2014 kl. 19.00  havde foreningen arrangeret besøg på Audebo Pumpestation, der afvander den inddæmmede del af Lammefjorden.
Vi fik forevist den store hal, hvor der tidligere stod 3 dampmaskiner til at drive 2 ”snegle” der pumpede vand ud, den senere Hollænderpumpe og de 2 moderne pumper der konstant pumper vand fra kanalerne, der afvander ”fjorden”. Der pumpes årligt ca. 17 millioner kubikmeter vand ud!
Derudover fik vi et interessant foredrag om hele historien om afvandingen af Lammefjorden, fortalt af en 3. generations lammefjords bo.
Dæmningen mellem Audebo og Gundestrup blev bygget i 1873/74 og afvandingen begyndte. Allerede i 1877/78 begyndte man at sælge jordlodder, og de første nybyggere begyndte at dyrke den våde jord, som til gengæld var meget frugtbar (kompost i op til 24 m. dybde). Derfor er jorden i fjorden så god til grøntsager. Først i 1939 blev den sidste del af vandet pumpet ud.
Der var også et lille museum med mange fortællende plancher og en del gammelt værktøj m.v.
Det var en fin oplevelse, og vi blev meget klogere på det enorme arbejde, det har været i gennem tiden for at afvande og opdyrke Lammefjorden. Referent Ellen.

Lørdag d. 14. juni kl.11.00 2014 - Dragsholm Slot
Vi besøgte Dragsholm Slot, der blev bygget af Roskildebispen Peder Sunesøn (biskop 1191-1214) i den katolske tid. Dragsholm blev ombygget til forsvarsborg og statsfængsel.  Dragsholm har oplevet "Grevens fejde" i beg. af 1500-tallet, og under det religiøse opgør mellem Luthers lære og katolicismen blev det senere kongeslot og statsfængsel for forrædere, kriminelle og politiske fanger som bl.a. den skotske James Hepburn, jarlen af Bothwell. Han ligger begravet i Fårevejle kirke, hvor hans kiste står endnu i dag, dog ikke mere i glaskiste. Mange berømte mænd og nogle kvinder er blevet indespærret i slottets tårn under forfærdelige forhold og dødeligheden var høj. Man kan købe "Dragsholm slots historie", skrevet af Vibeke Bodi, der også viste om og fortalte om slottets mange sale, slotskirken, fundet af en indemuret adelig datter, der var kommet i "omstændigheder", og om den smukke slotspark med store rhododendron. (ref. Lis Klarskov Jensen)
Pris 50 kr.  Tilmelding senest 31/5 på mail: blf.bramsnaes@live.dk eller Irene Petersen tlf.: 59 65 92 47/ 23 35 35 74.
Der er mulighed for at spise – men man må selv bestille bord tlf.: 59 65 33 00.
Se mere på http://www.dragsholm-slot.dk 

Ny udgivelse af lokalhistoriker Karl-Johan Rubæk
Fredag d. 9. maj 2014 var der reception på Arkivet i Sæby for Karl- Johan Rubæk, som har udgivet endnu et hæfte i serien om Gershøj og omegn. Der var mødt 33 op for at lykønske ham.
Hæftet hedder Statshusmændene på Egholmmarken og omhandler de første statshusmandssteder, der blev udstykket efter Lensafløsningn i 1919. De blev udstykket fra Egholm gods og kirkejordene i Hyllinge og Sæby.
Formanden for Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Bjarne Holm bød velkommen og Erik Barfod fra kommunen og Asger Thomsen, Trekroner (som selv bor på et af de steder der blev udstykket dengang), holdt taler og lykønskede med hæftet.
De gule hæfter slutter
Karl-Johan fortalte om baggrunden for, at han begyndte med de gule hæfter om Gershøj, og at det nu var ikke blot det seneste, men også det sidste i serien.
Hæftet kan (ligesom de andre hæfter) købes igennem Bramsnæs Lokalhistoriske Forenings bogforlag eller på Arkivet i Sæby. Hæftet koster 30 kr. Se også under "Publikationer"
 

Mandag d. 19. maj kl.17.00 2014 - Roskilde Domkirke
Atter en dejlig tur med BLF!
Besøget i Roskilde Domkirke var en enestående chance for at komme rundt på de steder, man normalt ikke ser: oppe bag Kirsten Kimer og Per Døver-uret fra 1400-tallet, helt oppe på lofterne ad uendeligt mange, smalle og stejle vindeltrapper og nede i krypterne med store kister under de lave hvælv. Vi blev også vist rundt i de store flotte kongelige kapeller af vores guide Ole, der havde interessante ting at fortælle om bl.a. tagbranden i 1968, kobbertagene og de tons-tunge tagkonstruktioner, der svævede over den underliggende domkirke uden at trykke, om håndværket og om faren ved at overbehandle trækonstruktionerne med "beskyttende" kemikalier.
Og ikke mindst: udsigten ned over byen var fantastisk midt i aften-solen.
Det ældgamle ur var imponerende præcist, og mekanikken gør det muligt for Sankt Jørgen at slå dragen ihjel hver time mens den brøler vildt, og Kirsten Kimer slår kvarterslagene mens hun ryster på hovedet. Per Døver passer timeslagene. Ole fortalte, at dragehylet skyldes en bælg, der giver luft til 3 falsk-stemte orgelpiber :)
Vi fik den spændende historie bag Dronning Margrethe I's begravelse i Roskilde 1413 og blev præsenteret for modellen af den glas-sakofag, som en dag vil smykke Dronning Margrethe II's begravelse i Sankt Birgittes kapel. Begge dronninge-begravelser vil være i hvidt og guld i tidens stil. Verdensarv-sted
En dejlig aften med solskin og en fantastisk domkirke præsenterede Danmarks-historie i farver og fuld HD-kvalitet. Harald Blåtand skulle bare have vidst, at domkirken en dag ville være et verdensarv-sted, der stadig lægger nye begivenheder til kultur-historien.
Vi fik til slut foræret den flotte officielle guide-bog om domkirken, og nogle fortsatte historievandringen med et besøg på spisestedet i Djalma Lunds købmandsgårds gamle hestestald.
Læs mere på http://www.roskildedomkirke.dk
Referat og fotos af Lis Klarskov Jensen.

Onsdag d. 26. marts kl. 19.30 2014 mødte 33 af foreningens medlemmer op i Kirke Hyllinge kirke dels for at se den nyrenoverede kirkes indre, dels for at høre provst Lars Munk og arkitekt Erik Bahn fortælle om arbejdet. Kirke Hyllinge kirke er en af Roskildeegnens ældste kirker. Den er bygget af frådsten med en lille smule kløvet kampesten og havde oprindelig et tårn med to spir, men det styrtede ned i 1761, hvorefter der blev bygget et nyt tårn vest for den romanske kirke.
Nu var det imidlertid nødvendig med en renovering, da murerne var meget angrebet af fugt. Renoveringen blev påbegyndt i 2011 og kom til at koste 6,7 mill. kr. Man besluttede at lave en niveaufri indgang, udskifte de gamle kirkebænke med nogle, der var lavere, lægge selve varmeanlægget ind under kirkebænkene og flytte døbefont og degnestol væk fra selve korbuen. Derudover har kirken nu et fladt, hvidt loft, der ligger neden under det oprindelige træloft, som var blåt og bemalet med stjerner. Også prædikestolen skal have ny udsmykning – en gave fra Fritz Schur.
Der resterer stadigvæk en istandsættelse af selve koret med de mange kalkmalerier og den alt for store altertavle, der oprindelig slet ikke var lavet til kirken, samt de gamle ”byzantinske” kalkmalerier, der udsmykker korbuen. Man har været så heldig, at Augustinus fonden vil bidrage hertil med 2,9 mill. kr., så vi glæder os til at komme igen og se det hele færdigt. Referat og fotos af Benedikte Kiørboe.

 

Referat af afholdte Ordinær generalforsamling 13. feb. 2014
Referent Benedikte Kiørboe. Sæby d. 13. marts 2014.

Indkaldelsen til generalforsamling 26. februar 2014
Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag den 26. februar kl. 19.30 i Ejby forsamlingshus.
Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Preben E. Nielsen ca. kl. 20.30: En ”Sonnerupdrengs”erindringer! Foredraget er åbent for alle. Entre kr. 25 for ikke medlemmer. (Læs mere om foredraget nedenfor)
Foreningen var vært ved kaffe og kage i pausen mellem generalforsamlingen og foredraget.
Kontingent for 2014

Benyt venligst girokortet med navn og medlemsnummer til indbetaling af kontingentet på kr. 150, eller indbetal det på netbank. Man kan også medbringe girokortet og betale direkte til foreningens kasserer.
Husk!! at kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.

Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:
1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent. (uændret).
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg: Inge Winther - modtager gerne genvalg
Palle Pedersen - modtager gerne genvalg
Ruth Waage – modtager ikke genvalg
(Kandidat haves).
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år –
(Kandidat haves.)
8. Valg af revisor for 2 år – udgår.
9. Valg af revisorsuppleant for 2 år.
10. Eventuelt.

Da bestyrelsen har et stort ønske om fornyelse, vil vi opfordre vore medlemmer til selv at stille op eller evt. finde andre, der kan være interesserede i at gøre et stykke arbejde for foreningen. Se regnskabet for 2013
Se Bogforlaget Vor Tids Histories driftsregnskab 2013


Foredrag ved Preben E. Nielsen ca. kl. 20.30.
En ”Sonnerupdrengs”erindringer!
Preben E. Nielsen – der er født i Jenslev i 1942 – fortæller om sine erindringer fra gamle Rye-Sonnerup kommune, hvor han boede indtil 1963. Der berettes fra tidlig barndom ved Ejby Strand og efterfølgende om tiden og vilkårene, som barn og ung i Kr. Sonnerup, herunder skolegang og datidens foreningsliv, samt sine oplevelser fra læretiden i Ejby Brugsforening.
I 1963 flyttede han til Odsherred og senere til Holbæk, men har i alle årene interesseret sig for, hvad der skete i det lokale ”hjemstavnsområde”, der dannede udgangspunktet for hans start på tilværelsen.
Foredraget er åbent for alle. Entre kr. 25 for ikke medlemmer.
NB: Mailadresse: Send også din rigtige mailadresse til foreningen på mail: blf.bramsnaes@live.dk
Referatet fra generalforsamlingen vil blive tilsendt pr. mail/post, men det kan også læses på foreningens hjemmeside: www.bramsnaeslokalhistorie.dk
Med venlig hilsen Bestyrelsen.
(Sekr. Benedikte Kiørboe, Sæby, d. 15. jan. 2014).
 

Foredrag i Historisk Samfund 27. januar 2014
Første foredrag i 2014 fandt sted mandag d. 27. januar. Her holdt universitetslektor, ph.d. Henriette Lyngstrøm fra Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet foredrag om ”Mestersmed og klampehugger - jernets kulturhistorie gennem 2000 år”.
Henriette Lyng-strøm er mag.art. i Forhistorisk Arkæologi fra Københavns Universitet, og hun forsvarede i 1995 sin ph.d.-afhandling ved Københavns Universitet om ”Forhistoriske jernknive i Danmark” publiceret som del af Dansk jern. En kulturhistorisk analyse af fremstilling, distribution og forbrug. Læs mere om det spændende foredrag
Tid og sted:
Foredraget foregik på Roskilde Rådhus på Køgevej 80 (Gl. hovedindgang) og starttids-punktet kl. 19.30. - Der var offentlig og gratis adgang.

2013:

Juletilbud - bestil Eriksholm-bog senest 9. december
De tre lokalhistoriske foreninger har fået tilbudt Mette Ahlefeldt-Laurvigs bog om Eriksholm til en speciel pris – se vedhæftet fil.
Hvis I er interesseret, skal bestillingen foregå senest d. 9. dec. til blf.bramsnaes@live.dk med navn, adresse og mailadresse, og så ordner vi resten. Betalingen sker ved afhentning af bogen – hvor og hvornår giver vi senere besked om. Se mere her
 

Oplev Sagnlandet Lejres stemningsfulde juleaktiviteter
Sagnlandet Lejre ønsker alle samarbejdspartnere, venner og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul.
Vil I møde os i nissehuer og julehumør er I velkomne til at opleve Sagnlandet Lejres stemningsfulde juleaktiviteter som i 1800-tallet.
Det sker i weekenderne d. 30/11-1/12; og den 7-8/12 samt den 14-15/12 når vi fejrer ”Jul på landet som i 1800-tallet”
Alle dage fra kl. 11.00-16.00 med gratis adgang og hyggelige juleværksteder samt nissejagt for børn og voksne.
Se mere om hvordan vi fejrer jul i Sagnlandet
 

Arkivaren slutter
Arkivar Anette Tonn-Petersen slutter d. 31.12.2013. Hvad der skal ske i fremtiden, er der ingen der i skrivende stund ved noget om – ledelsen har i alt fald ikke fortalt os noget. Der skal jo også være kommunalvalg her til november, så måske sker der forandringer i kommunen, hvem ved?
 

Farvel og tak. Afskedsreceptionen for arkivar Anette Tonn-Petersen
Bramsnæs Arkiv i den gamle skolebygning i Sæby var den 7. oktober 2013 ramme om en afskedsreception, der ærlig talt ”vil gå over i historien”.
Omkring 100 personer havde fulgt invitationen til at sige farvel til arkivar Anette Tonn-Petersen, der i en alder af 58 må trække sig tilbage på grund af sygdom.
Ved receptionen blev der serveret æblemost, endda 4 forskellige typer. En drik der matcher Anettes have-interesser. Tænk bare på de podede frugttræer i Arkivhaven, hvor Anette har fastholdt lokale frugtsorter fra alle sogne i Bramsnæs.
Blandt de mange gæster sås kolleger, politikere, embeds-mænd og frivillige.
Gennem en række taler lød der stor ros til Anette for hendes arbejde gennem 15 år som museumsinspektør og senest arkivar.
Formand for Bramsnæs Lokalhistoriske Forening, Bjarne Holm, nævnte ”at du sørgede for med godt humør at inspirere og motivere alle til at arbejde for sagen”. Og han sluttede med at udnævne Anette til æresmedlem af foreningen ”som du altid har været en del af”.
Blandt talerne hørtes også sognepræst Birgit Svendsen, etnolog og Anettes lærer Grethe Rung og politiker Flemming Damgaard. For de frivillige talte Inger Jørgensen.
Selv vil jeg gerne tilføje efter ”farvel og tak”, - det er os der siger tak!
Karl-Johan Rubæk
 

Husmændene på Egholmmarken
Onsdag d. 6. nov. 2013 holdt Karl-Johan Rubæk sit foredrag ledsaget af en billedserie på 20 billeder for de 35 fremmødte på Kirke Hyllinge bibliotek.
Ifølge ”Den store Landbokommission” skulle godserne udstykke 1/3 af jorden til husmandsbrug, og Egholm Gods lagde jord til den første udstykning på jordrentevilkår. Der opstod således et samfund bestående af 35 statshusmandsbrug - i begyndelsen på 12 td. land og finansieret af et maksimum-beløb fra staten.
Mange af husene var gode og gedigne, da de blev bygget i overensstemmelse med ”Bedre Byggeskik”.
Derudover skulle sognerådet sørge for veje og skoler til husmændenes børn.
Desværre gik ”nybygger-kolonien” efterhånden i opløsning, og landbrugets rivende udvikling har siden medført, at begrebet husmænd er så godt som forsvundet, da landbrugene nødvendigvis må være langt større for at kunne være rentable.
 

Foredrag aflyst:
”Lad os frede om disse piger”, foredrag på Østergård

Torsdag d. 5. sept. 2013 kl. 19.00
Forfatter og historiker Finn Andersen ville fortælle om Fredehjemmene, hvor udsatte piger kunne optages til længerevarende ophold. Foredraget blev desværre aflyst p.g.a. sygdom i familien. Vores tanker og sympati går til Finn Andersen og hans familie.

Mikkelsdagsgilde
Lørdag d. 28. sept. 2013 kl. 18.00 i Ejby Forsamlingshus

  • Menu: Oksekødsuppe med flûte, gullash med rodfrugter og kartoffelmos. Citronfromage

  • Vin, øl og vand - kan købes til rimelige priser

  • Levende musik og dans

Pris pr. person: 300 kr.
Beløbet indbetales ved tilmelding på konto nr. 1551 5553377 - husk eget navn og adresse, evt. medl.nr.
Tilmelding senest d. 10. september 2013 til Ruth Waage, tlf. 46 40 01 23, Bjarne Holm, tlf. 46 40 54 31 eller på mail: blf.bramsnaes@live.dk

De tre historiske foreninger i Lejre kommune - ture:
Den 4. juni 2013 klokken 19,00 på Efterskolen Lindenborg
På det tidligere Borrevejlecenter, hvor der nu er efterskole, viste forstander Kim Nissen os rundt på arealet og på skolen, og fortalte om skolen. Vi fik kaffe i Bakkehuset.

Lejre rundt lørdag den 15. juni 2013 klokken 13,00 til 17,00
Da der var mange der måtte gå forgæves til turen Lejre rundt i forårsdragt den 27 april gentog vi turen lørdag den 15. juni klokken 13,00 til 17,00. Vi mødtes ved Søvej i Hvalsø klokken 13,00 hvor bussen var klar.
Turen gik gennem hele kommunen og blev guidet af Karl Frandsen og Karl Johan Rubæk.
Guiderne tog kaffe og the med, som vi drak ved Gershøj havn.
Turen koster 70 kr. pr person incl. kaffen.

Turen til Selsø Herregård 2. juni 2013 kl. 13.00
Søndag d. 2. juni stod Lokalhistorisk Forening for en tur til Selsø Slot, som det kaldes, selvom det blot er en herregaard. Slottet er unikt, idet det blev forladt af sin sidste beboer i 1829 og ikke siden er blevet ændret.

Det har gennem årene være brugt til høns, fasaneri, kornlager m.v. men uden at man har ændret på bygningen. Det stod derfor med de lofter, tapeter og ”hvide damer”, som det blev forladt for snart 200 år siden, da der i 1972 blev påbegyndt en nænsom restaurering.

Især køkkenregionerne er velbevarede og giver et godt billede på livet ”opstairs and downstairs” dengang.

Vi havde en guide, der viste os rundt og fortalte om slottets beboere gennem tiden og om hvad der er sket i forbindelse med restaureringen. Der findes inventar på slottet. Det stammer fra tiden, da det sidst blev beboet, men er modtaget som lån eller gaver andre steder fra. Kun resterne af en himmelseng og to fantastiske spejle er tilbage af det, der har stået på slottet. Men de gamle papirtapeter er bevaret i nogle af rummene. Forbavsende velbevarede.

Det var en rigtig god tur, og selv om flere af deltagerne havde været der før, var det værd at se igen, da der er sket fremskridt i restaurering og indretning, som det var meget spændende at se og høre om.
(Referat: Ellen Skjoldager Andersen)

Historie-info: Selsø er en herregård, der nævnes første gang i 1288, da biskop Ingvar af Roskilde ved et brev af 27. juli skænker domprovst Jens Grand sine gårde i Selsø. Gården ligger i Selsø Sogn, Horns Herred, Frederikssund Kommune. Hovedbygningen er opført i 1576 (af Jacob Ulfeldt) og ombygget i 1728-1734. Selsø / Lindholm godser er på 983,8 hektar. Hovedbygningen med porttårn, omgivelser og voldgrav blev solgt fra i 1995 til Den Plessenske Selsø Fond, der driver herregården som museum, Herregårdsmuseet Selsø Slot, der åbnede i 1973 som følge af en imponerende indsats fra journalisten og forfatteren Bernhard Linder, der havde forpagtning på herregården (men ikke godset) mod at påbegynde en restaurering af huset. 

Besøg på Tadre Mølle onsdag d. 22. maj 2013 kl. 19.00
Trods silende regn var der 13 af foreningens medlemmer, der var mødt op til rundvisningen på Tadre Mølle, og de fik en meget underholdende og belærende aften. Karsten Druedal viste rundt – både ude og inde. Vi så den fine have med lægende urter til enhver sygdom, kålhaven med 9 slags kål, den 230 år gamle kastanje, der næsten havde undergravet selve møllen med sine rødder, Maries hus – dog kun udefra - og selvfølgelig selve møllen, hvor vi blev undervist i udhugning af møllesten og maling af mel. Det eneste, der manglede, var at se selve det store vandhjul i funktion – men det må vente til indvielsen af den ”ny” Tadre Mølle d.8/9. juni 2013.
(Referat: Irene Petersen)

Taderød Mølle er en afdeling under Roskilde Museum, der fungerer som historisk møllegård og natur-center. Tadre Mølle er den sidste af de i alt 13 vandmøller, der tidligere fandtes i Elverdamsdalen omkring Aastrup Gods nær Hvalsø og Tølløse.
Tadre Mølle, der indgår som en del af bygningskomplekset Tadre Møllegård, forsynes med vand fra Taderød Bæk, som med et stærkt fald løber ud i Elverdamsåen.
Tadre Mølle er en af de få sjællandske vandmøller, der kan ses i funktion på sin oprindelige plads.
Der har været vandmølle på stedet siden 1300-tallet.

Torsdag d. 9. april 2013 kl. 18.30:
Besøg på Egholm Slots private Museum

Egholm Slots private Museum er først og fremmest en imponerende våbensamling af antikke og historiske skydevåben fra 1600 tallet til og med 2. verdenskrig.

Ejeren af Egholm, Ole Falck, viste rundt og fortalte våben-historie på en frisk og levende måde og - som han selv bagefter smilende bemærkede - iblandet lidt røverhistorier :) 

Men det er ikke en hvilken som helst våbensamling.

Den besøgende blev overraskende først mødt af et mini-bunker miljø fra 2. verdenskrig med rørføringer, bord og stole, kaffekande, samtidige billeder, originale ting fra hverdagen dengang.

Uden for "bunkeren" var der udstillingsmiljøer med f.eks. militærkørertøjer, der efter sigende har deltaget i D-dagen den 6. juni 1944 i Normandiet, en mortorcykel med larvefødder (!) fra krigen i Afrika, alskens bomber, uniformer, nedkastnings-containere, silke-faldskærme, identitetskort, vandflasker og andre af soldaterlivets mange små nødvendigheder sat sammen i fortællende udstillingsrum, hvor kun dukkerne var kunstige. Et hyggeligt stuemiljø med radio og duplikator, datidens tøj og møbler var der også blevet plads til. Frihedskæmperes armbind, samtidige aviser og eksempler på fjendens virksomhed gjorde billedet dybere.

Og der var en god samling af western-våben, heste og sporer, sadler, uniformer og endda en diligence med en dame i "farlige" farver, sort og rødt - og et fængsel, snesko og den uundværlige kaffekande.

Dronningens livgarde var med i forskellige uniformer, sort bjørnehue og geværer i et gammel rødt skilderhus.

Hovedsamlingen af skydevåben som geværer, rifler, pistoler og jagtgeværer var samlet i mange gamle udstillingsmontrer der selv har en historie: de har engang gjort gavn på Tøjhusmuseet. Her iblandt pistoler og geværer blandede Ole Falck en fin cocktail af tekniske finesser og malende historier.

Samlingen overraskede med sin historiske bredde og de originale detaljer, der gav et spændende indblik i, hvordan det var engang...

Museet er startet i 1990, men Ole Falck har samlet, siden han var 16 år, og samlingen viser, at det er gjort med hjertet. 
(Referat: Lis Klarskov Jensen)

GENERALFORSAMLING onsdag den 13. februar 2013
Bramsnæs lokalhistoriske forening afholdt generalforsamling onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.30 i Ejby forsamlingshus.
Læs referat af generalforsamlingen.

Pressemeddelelse fra Historisk Samfund for Roskilde Amt:
1. foredrag i 2013: "Spor af ritualer i vikingetidens gravskik."
Museumsinspektør ph.d. Jens Ulriksen har nyt om vikingernes gravskik. Foredraget arrangeret i samarbejde med Roskilde Folkeuniversitet. Læs mere om emnet.
Roskilde Rådhus, Køgevej 80, gammel hovedindgang
4. februar 2013 kl. 19.30. Offentlig og gratis adgang

2012:

Foredrag om oldtidsminder i Hornsherred den 14. nov. 2012 kl. 19.30 på biblioteket i Kirke Hyllinge
Der var mødt 26 personer op, da amatørarkæolog Orla Hansen fra Skibby Lokal historiske forening holdt et spændende foredrag om oldtidsminder her i vort område. Ledsaget af mange fotos fik vi kendskab til skåltegn, soltegn og stiliserede håndtegn på helleristningerne, samt et gensyn med "Langtved-stenen", der nu befinder sig på Færgegården i Frederikssund. Derudover fortalte Orla Hansen meget levende om sin deltagelse i udgravningen af "Kulthuset" i Venslev, der viste sig at indeholde fund både fra bronze- og jernalderen.

Rundvisningen på Jægerspris Slot d. 1. september 2012
Det var en flot solskinsdag, da foreningen besøgte kong Frederik VII og Grevinde Danners berømte Jægerspris Slot, og vores guide fortalte levende om store og små begivenheder, der gav et godt indtryk af parrets samtid, og hvordan kongeparret levede her. Og ikke mindst så vi dokumentation af det, der karakteriserede parret og deres liv sammen. Og ikke mindst af det, de efterlod sig til Danmarks gavn.

Kong Frederik VII købte Jægerspris Slot den 21. april 1854 på sin hustru Louise Danners fødselsdag, og sammen renoverede de det lille jagtslot til en tidssvarende privatbolig,  og den mode- og stilbevidste grevinde indrettede boligen efter tidens smag. Mindestuerne på Jægerspris Slot er således det eneste sted i Danmark, hvor 1850’ernes boligindretning kan opleves i en samlet helhed.

Kun 12 år senere og 3 år efter kongens død åbnede grevinde Danner i 1866 dele af slottet for publikum. Her skulle alt "have plads på samme sted, hvor de pleje at bero".

Kongeparret satte begge varige aftryk på livet i Danmark. Grevinde Danners ønske om, at Jægerspris Slot - og gods - efter hendes død skulle være en stiftelse til "gavn for fattige og efterladte Piger" har betydet, at stiftelsen allerede i begyndelsen af 1900-tallet var en af landet største børneinstitutioner, og den er også i dag hjem for mange børn.
I udstillingen på slottet fortælles det, hvordan børnene levede og boede på børnehjemsafdelingerne rundt om Slottet i 1920’erne, 30’erne, og 40’erne, og her vises, hvorledes dette store private børnehjem har haft betydning for børneforsorgen i Danmark. Grevinde Danner-stiftelsen i København for voldsramte kvinder gør stadig en stor forskel.

Den 5. juni 1849 underskrev kong Frederik VII den første udgave af Danmarks Riges Grundlov (Juni-Grundloven), der ændrede styreformen i Danmark fra enevælde til konstitutionelt monarki. Der var endnu lang vej til demokrati i Danmark, men spadestikket var taget. (Referat: Lis Klarskov Jensen)

Besøget på Eriksholm Slot mandag den 9. juli 2012 kl. 19
William og Mette Ahlefeldt-Laurvig inviterede gæstfrit inden for på Eriksholm Slot, hvis hovedbygning og haveanlæg har gennemgået en større renovering siden 2001. Mette Ahlefeldt-Laurvig fortalte med stor viden og humor om slottets historie, der går helt tilbage til 1400-tallet og viste rundt i hovedbygningens spændende stueetage med udsigt over Tempelkrogen nær Munkholmbroen øst for Holbæk. Slottet har bl.a. været ejet 1753-1783 af justitsråd Hans Diderich Brinch-Seidelin og 1783-1793 af amtsforvalter With. Læs mere om Eriksholm Slot. (Referat: Lis Klarskov Jensen)

Mette Ahlefeldt-Laurvigs bog om slottet er udkommet d. 3. oktober 2012. Se en præsentation af "Eriksholm - et hus på landet: Danmarkshistorie i øjenhøjde på http://www.eriksholm-bog.dk
(Referat: Lis Klarskov Jensen)

Besøg på Aastrup Kloster søndag den 13. maj 2012 kl. 15
Vi samledes foran Aastrup kloster ved Tølløse, ejet af Det grevelige Dannemandske Stift med store forventninger, og de blev mere end indfriet. Parkens lysegrønne forår indrammede flot det mørkerøde kloster, der oprindelig var Aastrup gods. Klosteret/godset kan følges helt tilbage til 1400-tallet, og stiftsforvalter Otto Christian Grüner fortalte levende og engageret om bygningerne og stedets vældige historie og de mange slægter og personer, der havde skabt godsets historie - både de ønskede og de uønskede!
(Referat: Lis Klarskov Jensen)

Generalforsamling den 8. februar 2012
Bramsnæs Lokalhistoriske Forening afholdt generalforsamling 2012 i Ejby Forsamlingshus.
Hent Indkaldelsen til ordinær generalforsamling 2012
Referat af ordinær generalforsamling 8. feb. 2012  

 

2011:

Midtbanen
Onsdag d. 12. oktober 2011 holdt læreren og jernbane-entusiasten Ole Plum foredrag om ”Midtbanen” på Kirke Hyllinge Bibliotek. Der var mødt 43 personer op, som fik et engageret og interessant foredrag om den ”Midtsjællandske Jernbane”s korte levetid ledsaget af mange billeder.
Man fik svar på spørgsmålet om, hvorfor den forsvandt så hurtigt, når den var så længe om at komme. Allerede i 1864 var man begyndt at skitsere et jernbane-projekt, men det var først i 1924 at første del Næstved – Ringsted blev færdig, dernæst Ringsted – Hvalsø og til slut Hvalsø - Frederikssund i 1928. Hele turen varede ca. 4 timer. Men banen kom for sent, udviklingen var løbet fra den, og den blev nedlagt i 1936 – den fungerede således kun i 8 år.

Rosenborg
Fredag d. 18. november 2011 deltog 20 personer i en rundvisning på Rosenborg Slot, hvor Steffen Løvkjær viste rundt og fortalte mange spændende detaljer om Rosenborg og Christian IV. Besøget sluttede i Skatkammeret, hvor man så de flotte kronjuveler, smykker i øvrigt og mange andre kunstgenstande.   

 

 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening