Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 

Bindingsværkshus med stort bøgetræ i forgrunden - solskinBevaringsværdige huse i Bramsnæs


Kulturhistoriske bygninger og miljøer
Bramsnæs Lokalhistoriske Forening har i sin formålsparagraf en passus om at virke for bevarelsen af kulturhistoriske bygninger og miljøer i Bramsnæs Kommune. 

Hvad kan vi gøre for husejere
Foreningens bestyrelsen vil gerne lægge vægt på bevaring af huse, der er et hundrede år gamle eller mere. Altså især bygninger opført i perioden 1700-1900. Vi vil gerne hjælpe ejere til at redde, hvad reddes kan og lette informations-søgningen for ejere af gamle huse. Vi vil også gerne formidle oplysninger om, hvad der kan gøres for at bevare et hus så oprindeligt som muligt.

At modernisere et gammelt landhus
Hvad skal der så til for at huset kan bevare "sit oprindelige præg"? Ja, nu er det ikke populært at stå frem og sige, hvad er skal til, for så er man jo en slags smagsdommer. Men foreningen tager chancen, fordi vi har allieret os med andre, der har skrevet bøger om emnet - og sluppet godt fra det! Samtidig ved vi, at Bramsnæs Kommune og Roskilde Amt gennem bevarede lokalplaner og regionsplaner værdsætter de miljøer, som de bevaringsværdige huse ligger i. Så er vi på sikker grund.

Et særligt problem udgør husenes størrelse, loftshøjde og lysindfald. Kort sagt vil ingen bo i et hus, der ser nøjagtigt ud som i år 1800. Men alligevel er det muligt at modernisere et gammelt landhus, så det kan blive nutidsbolig med de fleste kulturhistoriske træk i behold.

Mini-guide til bevaring af landhuset

 • Taghældning skal bevares. Stråtaget må ikke have for stort udhæng.

 • Kviste skal på Sjælland være halvrunde. Stråvinkel på kvist ikke under 35 grader.

 • Skorsten skal stå midt i huset og bevares i oprindelig udformning med udkragning foroven.

 • Gavle af træ med bræt over to brædder - eller to brædder med liste over.

 • Vandbrædder ved skorsten og på gavle. Ved gavl bæres brættet af knægte.

 • Vindskeder på gavle skal kun have beskedent udhæng eller intet.

 • Bindingsværk vedligeholdes med oprindelig trætype. Eg eller fyr.

 • Oprindelige sprossevinduer med smalle sprosser og indvendigt dobbeltvindue anbefales.

 • Udskiftes vinduer beholdes størrelse. Undgå termoruder med brede sprosser.

 • Døre holdes i oprindelig stil, hvis de udskiftes.

 • Rumhøjde i huset øges ved nedgravning af gulve. Løft ikke bindingsværket.

 • Farver bør følge de oprindelige samt lokal tradition. Bindingsværk bør overkalkes.

 • Bevarende lokalplaner angiver husenes hovedfarver - hvidt, rødt og gult. Gavle er sorte.

 • Lad være med at hænge vognhjul og redskaber op som ekstra pynt. Belysning diskret.

Følger man disse regler, kan det ikke gå helt galt. Landsbymiljøerne i Bramsnæs har stadig mange af de nævnte træk. Og vi håber, at husejerne fortsat vil medvirke til at bevare dem.

Litteratur
Huse med sjæl. Søren Vadstrup. Gyldendal 2004. www.bevardithus.dk
Den bevaringsværdige bolig på land og i by. Fredningsstyrelsen 1984
Landhuset, byggeskik og egnspræg. Gyldendal 1975
Gamle sjællandske bondehuse. Neubert og Vibild, Køge Museum 1975

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening