Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 

Biltris ca. 1905Branden i Biltris den 31.1.1905


Roskilde Dagblad 1.2.1905
"Ved Bladets Slutning [31. januar] telefoneres til os fra Kr. Hyllinge, at der ved Femtiden er opstaaet Ild i Hmd. Hans Pedersens Hus i Biltris, der er beliggende i Byens vestlige Side. Huset brænder, og Byen er i den stærke Nordveststorm alvorlig truet.

Branden kunde Kl. 6 ses her fra Roskilde, men Kl. 6½ var der intet at se, saa det tør vel haabes, at det er lykkedes at begrænse Ilden.

Kl. 7 telefoneres: Der [er] brændt 7 Huse. Ingen Gaarde. Man haaber at have begrænset Ilden." kan man læse i en artikel under rubrikken "Fra Omegne og Nabolav", Roskilde Dagblad, den 1.2.1905. 

Læs mere om brandens forløb

Taksigelse
"Paa egne og Families vegne vilde jeg gærne bringe en hjærtelig tak til alle dem, der ved den store Brand i Biltris ydede mig og mine saa stor og værdifuld Hjælp. Hver enkelt kan jeg ikke takke, men først og fremmest vil jeg bringe min bedste Tak til Gaardejer Chr. Christensen i Biltris, som var den første, der kom mig og mine Børn til Hjælp med Mad og Husly. Dernæst en Tak til Forpagter Bülow, som ogsaa af sig selv tilbød mig Hjælp, og iøvrigt en Tak til Sæby Sogns Beboere og til Hyllinge Kommune.    

Kun den, der har oplevet en sådan Katastrofe som Branden i Biltris, ved, hvor daarligt man er stillet, naar Hus og Indbo er brændt. Og naar dertil kommer, at man, som jeg, sidder med en stor Familie, er det først ret, man forstaar at vurdere den Hjælp, der ydes af opofrende Mennesker.

Derfor min hjerteligste Tak til Alle.
Husmand Hans Pedersen, Kr. Hyllinge". 

Kilde: Roskilde Dagblad, den 14.3.1905  

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening