Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 

Kalkmaleri - Stenlille. Sct. Laurentius brændes på en rist
Sct. Laurentius
brændes på en rist

 

Sct. Laurentius Kilde i Gershøj


Kildens fredet som helbredelseskilde
"Skov- og Naturstyrelsen har fredet Kilden. Pudsigt nok er en kilde i dag først "helligkilde", når Styrelsen har givet ejeren meddelelse om dens tilstedeværelse. Der findes ca. 700 helligkilder i Danmark.

Helligkilden i middelalderen
Allerede i vikingetiden og den tidlige middelalder interesserede man sig for kilder med helbredende vand. Befolkningstallet var stigende, og det samme var behovet for rent vand. Landsbyer og begyndende bysamfund led undermanglen på rent, køligt vand. Ikke underligt, at kilder, der sprang fra jordens indre med klart, køligt vand, blev tillagt undergørende egenskaber - i forbindelse med de højere magter.

Kirken og kilden
Middelalderens missionærer sydfra havde set mange kilder med forskelligt indhold af nyttige mineraler. Sådan var det også i Danmark. Da kirkebyggeriet for alvor tog fart i 1000-1100-tallet, var dets repræsentanter næppe blinde for den rolle, helligkilderne spillede for befolkningen. Det var derfor nærliggende at placere kirken på eller ved vandåren, som førte til kildevældet.

Sådan er det også med kirken og kilden i Gershøj. Kirken er placeret i den nordlige ende af den nuværende landsby, ca. 150 meter fra kildens frembrud ved stranden. De katolske kirkefædre gav både kirken og kilden i Gershøj navn efter martyren Sct. Laurentius fra Rom (også kaldet Sankt Laus, Sankt Lars).

Sct. Laurentius
Hvem var denne helgen, der har lagt navn til mange kirker og kilder i Danmark? Indtil år 258 var han ærkediakon i Rom. Det år fulgte han pave Sixtus II's ordre om at uddele kirkens skatter til de fattige, for at midlerne ikke skulle falde i hænderne på kejserne Valerianus og Gallienus. Som straf måtte han bøde med livet. Han blev brændt - efter sagnet på en rist. For romerne var han forræder - for de kristne en martyr. Senere blev han ophøjet til helgen som de fattiges beskytter."

Læs mere i småskriftet "Sct. Laurentius' kilde Gershøj", skrevet af Karl-Johan Rubæk.

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening