Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 

  

 

 

 

 

 


STATSHUSMÆNDENE
på EGHOLMMARKEN

Publikationer


Læs om historiens spor i landskabet
Det er muligt at bestille foreningens publikationer på mail: blf.bramsnaes@live.dk  – husk at opgive navn, adresse og telefonnummer – eller på telefon til Inge Winther på 46 40 58 42 / 40 59 58 42.
Salget af foreningens bøger og hæfter foregår kun gennem foreningen.

Bramsnæs Lokalhistoriske Forenings publikationer.
Revideret prisliste 2018.


Fra Vor Egns Historie:
(Hæfter)

1. EGHOLM udgået
2. N.A. HOLTEN 1775-1975 udgået
3. SONNERUP Byes og Sogns Skolevæsen kr. 10
4. SÆBY KIRKE gennem tiderne kr. 10
5. LYNDBY SKOLE 1742-1972 kr. 40
6. DIGTE OG SMÅVERS af Vilhelmine Jensen, udgået
Gershøj, 1883-1948
7. GJERSHØJ SCT. LAURENTII KIRKE udgået
8. KIRKE HYLLINGE KIRKE og dens historie kr. 20
9. ARKIVAREN fortæller historie 1 kr. 40
10. KIRKE HYLLINGE SKOLE 1600-1940 kr. 20
11. ARKIVAREN fortæller historie 2 kr. 40
12. RYE KIRKE og dens historie kr. 20
13. JENSLEV VALSENS TONER kr. 40
15. SONNERUP KIRKE og dens historie kr. 20
18. LYNDBY KIRKE kr. 20

Øvrige hæfter:
LYNDBY BY OG DENS BEBOERE i starten af 1900 tallet kr. 30
GERSHØJ KRO kr. 30
SCT. LAURENTIUS´ KILDE GERSHØJ kr. 25
HVAD VEJ BLÆSER VINDEN - vejrhaner og vindfløje kr. 25
KØBMANDEN I GERSHØJ kr. 30
GERSHØJ HAVN kr. 30
GERSHØJ SOGN – HUSMÆND, BØNDER, GODSEJER kr. 30
Træk af sognets landbrugshistorie 1660 – 1960
STATSHUSMÆNDENE på EGHOLMMARKEN kr. 30
GERSHØJ GRUNDEJERFORENING kr. 25
RYE- SONNERUP CENTRALSKOLE - - kr. 40
BRAMSNÆSVIGSKOLEN

Bøger:
MAN REJSTE EN SKOLE PÅ BONDEJORD kr. 50
14. FRA OLE BOLE TIL EDB–skolegang i Ejby gennem 100 år kr. 40
16. EJBY FISKERE (2. udgave) kr. 150
17. VANDRING I LYNDBY SOGNS FORTID OG NUTID kr. 75
BRAMSNÆS KOMMUNE kr. 100
LANDKOMMUNEN FOR ENDEN AF BYEN kr. 100
Lejre Kommunes historie 1966-2007
SAGN OG MYTER fra Lejreegnen kr. 100
(Udgivet af Egnshistorisk Forening for Hvalsø).
STYRTET NED (Frihedsmuseets forlag) kr. 130

Særtryk fra ROMU:
EN SPÆNDENDE HELLERISTNINGS-STEN FRA LANGTVED kr. 25
VIKINGETIDIGE KORSEMALJEFIBLER kr. 20
Hent prislisten til udprint (word-fil)
Revideret prisliste 10.4.2018
 

Bestil publikationer på foreningens mail til blf.bramsnaes@live.dk eller på tlf. til
Inge Winther på 46 40 58 42 / 40 59 58 42.

Se Bogforlaget Vor Egns Historie, Driftsregnskab for 2018

 


 
 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening