Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 


Ryegård herregårdLokalhistorie 


Ryegaard - en herregård i Bramsnæs fortæller historie
Det ældste Ryegaard lå i selve Rye by, umiddelbart vest for kirken. Her blev sporene af en frådstensbygning og en murstensbygning afdækket af Roskilde Museum i 1987.

Fra skriftlige kilder ved vi, at Johanne Oxe omkring 1575 flyttede hovedgården væk fra fællesskabet med landsbyen og ca. 1 km. mod vest. Her blev der i tidens stil udgravet en voldgrav omkring en holm, hvorpå hovedbygningerne blev opført. Det var to parallelle bindingsværksbygninger i to stokværk med udskårne dekorationer i træværket. Det er uvist, om de to huse på et tidspunkt har været forbundet med en fløj.

Avlsgården lå øst for slotsholmen, og desuden lå der nogle boliger, et gartneri og senere et enkesæde syd for dette dobbeltanlæg.

Det andet Ryegaard er foreviget på forskellige malerier fra 1800-tallet. Desuden fremgår placering af bygninger og haveanlæg af nogle kort fra samme periode.

De første 200 år skete der kun små ændringer med Ryegaards bygninger, men da Frederik Christian Rosenkrantz Scheel i 1862 overtog godset, blev stort set alt ændret. Han lod over en snes år alt det gamle rive ned, både hovedbygninger og hele avlsgården. Der er derfor i dag kun en stald fra 1656 tilbage af det gamle anlæg, og desuden skal enkeltdele af 1500-tals bindingsværket være bevaret i det lille Galtebjerghus.

Det tredje Ryegaard stod færdigt i 1880, igen en meget tidstypisk bygning nu med tre fløje, kamtakkede gavle, midtertårn med et stejlt tag og meget store vinduer alle steder. Bygningen var i røde mursten og bygget med meget brede spænd mellem de bærende mure. Indretningen af bygningen samt byggemåden gjorde den efterhånden ubeboelig, da antallet af tjenestefolk mindskedes efter Anden Verdenskrig. Herskabet flyttede ind i Enkesædet, og slottet blev kun sjældent brugt. I 1974 blev det revet ned, og slotsholmen er i dag tom for bygninger.  

Artikel af Anette Tonn-Petersen, http://www.lejre.dk/arkiv

Besøg Bramsnæs Arkiv og få mere at vide.

 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening