Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 


Trudsholm herregårdLokalhistorie 


Trudsholm -
en herregård i Bramsnæs fortæller historie
Den ældste herregårdsbygning i Bramsnæs er Trudsholm, men det ser ikke sådan ud ved første blik. 

I tidlig middelalder kendes en herregård i Sonnerup sogn under navnet Grubbe-Ordrup. Måske er det samme gods som Trudsholm, der først fik dette navn i 1580'erne. Godset hed da Horsestald, og ejeren Ide Trudsdatter Ulftand har sandsynligvis opkaldt godset efter sin fader. Ide Trudsdatter blev gift i 1551, samme år som hovedbygningen blev opført ifølge en nu forsvundet indskrift.

Denne bygning er et klassisk renæssancehus med 1,5 m. tykke mure og er beliggende nord-syd. Der er kun kælder under ca. 3/5 af huset i den sydlige del. På vestfacaden kan man skelne en sammenbygning ud for kælderens trappetårn, lidt forskudt for facadens midte i nordlig retning, men stadig ud for den del af bygningen, der har kælder.

Hovedbygningen har sammen med avlsbygningerne ligget på en holm omgivet af voldgrave. Et par malerier fra 1800-tallet giver sammen med kortmateriale et indtryk af det gamle anlæg.

I 1870'erne blev også Trudsholm "offer" for F.C.R. Scheels byggelyst. Der findes et sæt tegninger fra marts 1874 med planer for ombygningen, der foregik i de følgende år. Huset mistede sit udvendige trappetårn og de høje gavle med kamtakker. Taget blev lavere og skiferklædt, og alle indvendige skillerum blev tilsyneladende ændret.

Bjælkelagene i etageadskillelserne er muligvis også ændret, i alt fald mellem kælder og stueetage. Der kan således have været hvælvede kældre, men vi ved det ikke. Sammen med en ny indvendig opdeling af huset blev der også anbragt vinduer herefter. Udvendigt er huset overkalket. 

Ved ombygningen fremkom en bolig, meget lig nybyggede herskabslejligheder i København med høje smalle døre og indvendige trapper af træ.

Avlsbygningerne blev også bygget om, blandt andet i tidens foretrukne byggemateriale til den slags, dvs. tilhuggede kampesten. Der havde i mange år været og blev fortsat drevet et større herregårdmejeri på Trudsholm.

I dag er der kun en enkelt avlslænge tilbage, og Trudsholm hovedbygning sover tornerosesøvn. Huset har stået uden beboere i en snes år, og tiden og tomheden har været hård ved den by-borgerlige indretning. Måske havde huset i den gamle form fra før ombygningen klaret sig bedre, men det havde stadig ikke været velegnet til et moderne liv.

Huset og den bevarede staldlænge udlejes til fester og andre arrangementer og kan med pyntning og stearinlys blive vældigt stemningsfuld.

Artikel af Anette Tonn-Petersen, http://www.lejre.dk/arkiv

Besøg Bramsnæs Arkiv og få mere at vide.

 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening