Publikationer

PUBLIKATIONER  

Læs om historiens spor i Bramsnæs

Det er muligt at bestille foreningens publikationer på
blf.bramsnaes@live.dk 
Opgiv navn, adresse og telefonnummer
eller kontakt Inge Winther på 46 40 58 42 / 40 59 58 42.


Salget af foreningens bøger og hæfter foregår kun gennem foreningen.


Fra Vor Egns Historie:

(Hæfter)
1. EGHOLM - udgået
2. N.A. HOLTEN 1775-1975 - udgået
3. SONNERUP Byes og Sogns Skolevæsen - kr. 10
4. SÆBY KIRKE gennem tiderne - kr. 10
5. LYNDBY SKOLE 1742-1972 - kr. 40
6. DIGTE OG SMÅVERS af Vilhelmine Jensen - udgået
Gershøj, 1883-1948
7. GJERSHØJ SCT. LAURENTII KIRKE - udgået
8. KIRKE HYLLINGE KIRKE og dens historie - kr. 20
9. ARKIVAREN fortæller historie - 1 kr. 40
10. KIRKE HYLLINGE SKOLE 1600-1940 - kr. 20
11. ARKIVAREN fortæller historie 2 - kr. 40
12. RYE KIRKE og dens historie - kr. 20
13. JENSLEV VALSENS TONER - kr. 40
15. SONNERUP KIRKE og dens historie - kr. 20
18. LYNDBY KIRKE - kr. 20

(Øvrige Hæfter) 
LYNDBY BY OG DENS BEBOERE i starten af 1900 tallet - kr. 30
GERSHØJ KRO - kr. 30
SCT. LAURENTIUS´ KILDE GERSHØJ - kr. 25
HVAD VEJ BLÆSER VINDEN - vejrhaner og vindfløje - kr. 25
KØBMANDEN I GERSHØJ - kr. 30
GERSHØJ HAVN - kr. 30
GERSHØJ SOGN – HUSMÆND, BØNDER, GODSEJER - kr. 30
Træk af sognets landbrugshistorie 1660 – 1960
STATSHUSMÆNDENE på EGHOLMMARKEN - kr. 30
GERSHØJ GRUNDEJERFORENING - kr. 25
RYE- SONNERUP CENTRALSKOLE - kr. 40
BRAMSNÆSVIGSKOLEN

Bøger
MAN REJSTE EN SKOLE PÅ BONDEJORD - kr. 50
14. FRA OLE BOLE TIL EDB–skolegang i Ejby gennem 100 år - kr. 40
16. EJBY FISKERE (2. udgave) - kr. 150
17. VANDRING I LYNDBY SOGNS FORTID OG NUTID - kr. 75
BRAMSNÆS KOMMUNE - kr. 100
LANDKOMMUNEN FOR ENDEN AF BYEN - kr. 100
Lejre Kommunes historie 1966-2007
SAGN OG MYTER fra Lejreegnen - kr. 100
(Udgivet af Egnshistorisk Forening for Hvalsø).
STYRTET NED (Frihedsmuseets forlag) kr. 130

Særtryk fra ROMU
EN SPÆNDENDE HELLERISTNINGS-STEN FRA LANGTVED - kr. 25
VIKINGETIDIGE KORSEMALJEFIBLER - kr. 20


Revideret prisliste 10.4.2018
 

Bestil publikationer på foreningens mail til blf.bramsnaes@live.dk eller på tlf. til Inge Winther på 46 40 58 42 / 40 59 58 42.

STATSHUSMÆNDENE
på EGHOLMMARKEN

Bestyrelsen:


  • Bjarne Holm:  formand
  • Palle Petersen:  næstformand
  • Irene Petersen:  kasserer
  • Benedikte Kiørboe:   sekretær
  • Inge Winther:   bogforlægger
  • Ellen Skjoldager Andersen:   bestyr. mdl. 
  • Thomas Dam Bruun:   bestyr. mdl.
  • Bent Reimer Nielsen:   suppleant
  • Lars Kiørboe:   revisor
  • Kristian Dahl:   revisor suppleant


KONTINGENT:


Indbetaling af kontingent på foreningens konto nr. 1551-5553377.  Og d
it navn, adresse og medlemsnr. 
Kontaktperson:  
  
Bjarne Holm, formand
 e-mail: blf.bramsnaes@ live.dkAdresse:
Bramsnæs Lokalhistoriske Forening 
c/o Biblioteket i Kirke Hyllinge 

Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge


Web:

www.bramsnaeslokalhistorie.dk

Webmaster:

- Bettina Balslev Bruun :  20 65 06 85 
- Webside oprettet og gennemarbejdet af      Lis Klarskov Jensen 2004-2020

Copyright @ All rights reserved