Referater

REFERATERReferat af "Sølvskatten fra Lille Karleby". Et foredrag på Biblioteket i Kirke Hyllinge torsdag d. 24.januar 2019.

"I august 2015 fandt detektorarkæolog Søren Bagge en skat fra vikingetiden på en mark ved Lille Karleby. Han kontaktede straks Roskilde Museum, som besigtigede stedet. Arkæologerne tog derefter hele jordblokken med skatten op og fik den CT skannet på Roskilde Sygehus. Det viste sig at være et ganske enestående fund bestående af 362 enkeltdele - de fleste af sølv - der var gravet ned i anden halvdel af 900-tallet.
Arkæolog Julie Nielsen fra Roskilde holdt et meget spændende foredrag til glæde for de 46 personer, der var mødt op på Biblioteket, og illustrerede det med mange fine billeder.

Skatten består af:
1) En såkaldt ringnål med en vægt på 450 g sølv og en 25 cm. lang nål. Fundet er meget sjældent og stammer formodentlig fra England.
2) Et trefliget spænde med arkantusmønster.
3) En armring med 4 store biringe og 1 lille biring.
4) Et bæger med kant, hvori der var perler.
5) Et mindre bæger.
6) En sølvkæde med knuder.
7) Mønter. 22 arabiske dirhams og 3 angelsaksiske.
8) 53 vedhæng/hængesmykker (7 i sølv og 46 i bronze).
9) 300 perler – lavet af oprullet sølvtråd, af sølvfolie (8 stk.) samt glasperler og perler af bjergkrystal eller ametyst. En del af dem har efter al sandsynlighed indgået i en eller flere halskæder.

Datering:
Skatten er nedlagt ca. 950, men den indeholder også meget ældre smykker, f.eks. ametystperlen fra ca. 200.

Smykkerne viser stor geografisk spredning – nogle er lokale, andre skandinaviske, engelske, frankiske, slaviske eller fra det arabiske område og vidner derfor om en betydelig samhandel imellem de forskellige områder.
Hvem, der nedlagde skatten netop på den mark og hvorfor, er stadig et ubesvaret spørgsmål, som kommende undersøgelser måske vil kaste lys over. (Ref. Benedikte Kiørboe)

Generalforsamling.Formand aflægger beretning om årets aktiviteter.  

Sejltur på Roskilde fjord

Besøg i Jættestue ved Ejby

Bestyrelsen:


  • Bjarne Holm:  formand
  • Palle Petersen:  næstformand
  • Irene Petersen:  kasserer
  • Benedikte Kiørboe:   sekretær
  • Inge Winther:   bogforlægger
  • Ellen Skjoldager Andersen:   bestyr. mdl. 
  • Thomas Dam Bruun:   bestyr. mdl.
  • Bent Reimer Nielsen:   suppleant
  • Lars Kiørboe:   revisor
  • Kristian Dahl:   revisor suppleant


KONTINGENT:


Indbetaling af kontingent på foreningens konto nr. 1551-5553377.  Og d
it navn, adresse og medlemsnr. 
Kontaktperson:  
  
Bjarne Holm, formand
 e-mail: blf.bramsnaes@ live.dkAdresse:
Bramsnæs Lokalhistoriske Forening 
c/o Biblioteket i Kirke Hyllinge 

Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge


Web:

www.bramsnaeslokalhistorie.dk

Webmaster:

- Bettina Balslev Bruun :  20 65 06 85 
- Webside oprettet og gennemarbejdet af      Lis Klarskov Jensen 2004-2020

Copyright @ All rights reserved