Arrangementer

ARRANGEMENTER og Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.


Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.30 i

”Den Gamle Skole”, Tingstedet 6 i Sæby.


Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

 4. Fremlæggelse og godkendelse af Bogforlagets regnskab.

 5. Behandling af indkomne forslag (senest 8 dage før).

 6. Fastsættelse af kontingent (uændret).

 7. Fremlæggelse af næste års budget.

 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

             På valg: Inge Winther – modtager gerne genvalg

                              Palle Pedersen – modtager gerne genvalg

                              Ellen Skjoldager Andersen - modtager gerne genvalg.

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år – udgår.

 2. Valg af revisor for 2 år – udgår.

 3. Valg af revisorsuppleant for 2 år – udgår.

 4. Eventuelt.Da bestyrelsen har et stort ønske om fornyelse, vil vi opfordre vore medlemmer til selv at stille op eller evt. finde andre, der kan være interesserede i at gøre et stykke arbejde for foreningen.

__________________________________________________________


Efter den ordinære generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for.

__________________________________________________________

Følg os på FaceBook

Bestyrelsen:


 • Bjarne Holm:  formand
 • Palle Petersen:  næstformand
 • Irene Petersen:  kasserer
 • Benedikte Kiørboe:   sekretær
 • Inge Winther:   bogforlægger
 • Ellen Skjoldager Andersen:   bestyr. mdl. 
 • Thomas Dam Bruun:   bestyr. mdl.
 • Bent Reimer Nielsen:   suppleant
 • Lars Kiørboe:   revisor
 • Kristian Dahl:   revisor suppleant


KONTINGENT:


Indbetaling af kontingent på foreningens konto nr. 1551-5553377.  Og d
it navn, adresse og medlemsnr. 
Kontaktperson:  
  
Bjarne Holm, formand
 e-mail: blf.bramsnaes@ live.dkAdresse:
Bramsnæs Lokalhistoriske Forening 
c/o Biblioteket i Kirke Hyllinge 

Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge


Web:

www.bramsnaeslokalhistorie.dk

Webmaster:

- Bettina Balslev Bruun :  20 65 06 85 
- Webside oprettet og gennemarbejdet af      Lis Klarskov Jensen 2004-2020

Copyright @ All rights reserved