Arrangementer

Kommende arrangementer 2023


Mandag d. 24. april kl. 19.30 på Gundestedgård: Foredrag ved oberst Søren Bo Bojesen, stiftsforvalter på Aastrup om Ruslands krig i Ukraine; baggrund, status og mulige udfald. Rusland kan ikke forstås med forstanden….hvad har Putin gang i ?!  Fælles foredrag for de 3 historiske foreninger og Arkivet.

Der tilmelding til foredraget den 24. april Man melder sig til Thyra (thsj@mail.dk).


Onsdag d. 26. april 2023 kl.19.00 - kirkegårdsvandring i Gershøj samt besøg i kirken med Karl-Johan Rubæk som guide.


Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 19.30 - Foredrag om Fredehjemmene på Østergård ved Flemming Damgård.


Søndag den 21. maj kl. 10.30 ved Ledreborg:
Omvisning i Dyrehaven ved Ledreborg, hvor det Peripatetiske Akademi lå i anden halvdel af 1700-tallet. Omvisningen er ved historiker Tobias Mortensen fra Lejre Arkiv. Akademiet var et stisystem med buster, skulpturer og obelisker – en lærehave fra Oplysningstiden. Omvisningen vil være en kulturhistorisk vandring på de stier, der tidligere udgjorde haven. Vi vil også se nogle af havens i alt 381 forskellige indskrifter om Nordens historiske kongeslægter, ligesom man stadig kan se enkelte statuer, støtter og buster. Turen varer ca. 1,5 time.
Mødested: Parkeringspladsen ved Ledreborg Allé lige før Ledreborg.
Maksimalt antal deltagere er 30 personer. Derfor er der tilmelding til Thyra (thsj@mail.dk).
Der er en entré til haven på 30 kr. per person, som betales via mobile pay til Ledreborg.


Torsdag den 5. oktober  i Felix:

Hans Christian Davidsen vil fortælle om Nazisternes sidste tilflugt. Det er også et fælles foredrag.
Nærmere information senere.Afholdte arrangementer  2023

 

Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus, Ejbyvej 60.

Dagsorden ifølge vedtægtens § 4:

 1.          Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere.
 2.        Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4.   Behandling af indkomne forslag (senest 8 dage før).
 5.       Fastsættelse af kontingent (uændret).
 6.    Fremlæggelse af næste års budget.
 7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

                                         På valg: Inge Winther – modtager gerne genvalg.

                                         Palle Pedersen – modtager gerne genvalg. 

                                        Ellen Skjoldager Andersen - modtager gerne genvalg.

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år – udgår.
 2. Valg af revisor for 2 år -udgår.
 3. Valg af revisorsuppleant for 2 år – udgår
 4. Afstemning om sammenlægning med Egnshistorisk Forening for Hvalsø.
 5. Eventuelt.

_________________________________________________________________________

Efter den ordinær generalforsamling vil der blive serveret en let anretning, som foreningen vil være vært for.  

Historisk Billedbanko       ca. kl. 20.30                       

Tobias Mortensen, koordinator i Lejre Arkiv vil – som sidste punkt på generalforsamlingen – afholde historisk billedbanko med udgangspunkt i arkivets samling.

Arrangementet er en rejse igennem arkivets fantastiske samling af billeder fra Bramsnæs området. 

 

Afholdte arrangementer 2022


Kirke-odyssè.

BLF og Lejre arkiv inviterer hermed til en række besøg til områdets kirker for at dykke ned i de historiske, arkitektoniske og kulturelle værdier, som disse institutioner er repræsentanter for.

Det første besøg sker onsdag den 7/9-2022 kl. 19.00 i Sæby kirke med følgende program:

 • Vi starter på kirkegården, hvor sognepræsten introducerer os til dens plan og struktur, hvorefter Ellen Skjoldager tager os på en guidet rundtur til udvalgte grave med historier om familierne i lokalmiljøet.
 • Besøg i tårnet og på kirkeloftet
 • Fortællingen om kirken som bygning, dens historie, in- og exteriør, m.v. ved sognepræsten.
 • Spørgsmål og diskussion. Her kunne man bl.a. debattere, hvorledes man bevarer gravsten fra sløjfede grave, og hvorledes man kan synliggøre teksten på gamle gravsten.

Besøget er gratis og varigheden ca. 1½ time. 

Oktober 2022 – Foredrag om guldskatten fra Ryegård.

Torsdag d. 13.oktober kl. 19.30 - på Biblioteket i Kirke Hyllinge - vil Jesper Langkilde ROMU holde et foredrag om fundet en skat fra 1400-tallet bestående af op mod hundrede smykker, spænder og mønter, hvoraf de fleste er af guld, der blev gjort på en mark i Rye.

 Arrangementet er et samarbejde mellem de 3 lokalhistoriske foreninger og arkivet i Lejre, og der er fri entré. I pausen kan der købes kaffe og kage for 20 kr.

 

 
Nyvang Andelslandsby

Søndag d. 15 august var foreningens bestyrelse inviteret af Andelslandsbyen Nyvang.


Vi skulle besigtige den lille skole som nu er bygget lige bag ved kirken. Den er hovedsagelig møbleret med vores skolestue, som vi donerede til Nyvang, da vi ikke længere kunne finde plads til den.

Der var en fin lille skolestue, helt som nogen af os huskede fra vore første år i skole. Med kakkelovn i hjørnet, plancher på væggene, udstoppede dyr og fugle i glasskabet og lærerens kateder på en forhøjning foran elevbordene. Bag skolestuen et lille køkken og en lille stue til lærerinden. Dejligt at se skolemøblerne virkelig komme til deres ret. Det var en god ide at sende dem til Nyvang.

Ud over skolestuen, som jo var hovedformålet med besøget, så vi meget af det andet der var derovre. Der er kommet meget andet nyt til end skolen, og vi blev kørt rundt i golfvogn med egen chauffør, så vi nåede at se det meste af det. Samtidig var vi heldige, at der den dag var udstilling af veteranfly og veteranbiler, hvilket glædede især mændene

         Arrangement åbent hus i jætttestuen

         Jættestuen Møllehøj bliver restaureret!


Eksperterne vil være tilstede og fortælle om fortidsmindet og arbejdet. 

 

Slots og Kulturstyrelsen har sendt Svend Illum Hansen, Torben Dehn og Jacob Noe Bovin i felten med arbejdet i jættestuen. 

 

Møllehøj blev af sikkerhedsmæssige årsager lukket for offentligheden i 2019, men nu vil restaureringen af bla. de store dæksten give mulighed for en ny og fremtidssikret adgang. 

 

Kom og se og hør om jættestuen og det meget særprægede restaureringsprojekt. 

 

Alle er velkomne!Dato: Tirsdag 20/9 og onsdag 21/9. 

Tid: Begge dage i tidsrummet 10-14.  

Sted: Møllehøjvej, 4070 Kr. Hyllinge. Følg os på Facebook